ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖိုရမ္ (MEF) သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူအေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား ...... ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ မန္ဘာအခ်င္းခ်င္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ အခက္အခဲ အေတြ႕အႀကံဳ မွ်ေ၀ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ... ေစတနာရွင္ ဖိုရမ္မန္ဘာတခ်ဳိ႕၏ အခမဲ့ အြန္လိုင္းသင္တန္း ပို႕ခ်မႈမ်ား ... မိမိတို႕ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္မည့္ စာအုပ္ စာတမ္း ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား မွ်ေ၀ထားသည့္ ပို႕စ္မ်ား ... အင္ဂ်င္နီယာမဟုတ္ေသာ္လည္း နည္းပညာနယ္ပယ္မ်ားအလိုက္ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးထားၾကသည္မ်ား .... ...... အစရွိသည္တို႕ကို ဖတ္ရႈရန္ MEF ၏ ေနရာစံုသို႕ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာ Register ျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Register မလုပ္ထားပါက Limited Access ျဖင့္သာ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ Register ျပဳလုပ္ဖို႕ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ Register ျပဳလုပ္ရာတြင္လဲ ပထမအဆင့္ ျဖည့္စရာမ်ား ပဏာမျဖည့္ၿပီး register ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၊ ဒုတိယ (final) အဆင့္အေနျဖင့္ မိမိတို႕ Register ျပဳလုပ္စဥ္ ထည့္ထားေသာ email address တြင္ Activation ျပဳလုပ္ရမည့္ link ကို ႏွိပ္ၿပီး မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္စြာ Registered ျပဳလုပ္ျခင္း ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ ျပဳလုပ္ရန္ မေမ့ၾကရန္ သတိေပး ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။ တခါတရံတြင္ မိမိတို႕ ႏွိပ္ရမည့္ Activation link ပါသည္ အီးေမးအား မေတြ႕ပါက spam တြင္ စစ္ေဆးၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ Register ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား ၊ စကား၀ွက္ (Password) ေမ႔ေနေသာ မန္ဘာမ်ားရွိပါက ေအာက္ပါအီးေမးသို႕ လွမ္းအကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ Register ျပဳလုပ္ပံု အေသးစိတ္ step by step အား ေအာက္ပါလင့္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ http://goo.gl/A7n9y4 Help for MEF access contact email : admin-mef@myanmarengineer.org ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္ ၾကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔