PDA

View Full Version : နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ရန္ကုန္ )  1. ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (YTU) ရဲ႕ အမွတ္တရမ်ား
  2. ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး YTU ၏အမွတ္တရမ်ား
  3. MECHANICAL TEACHERS (1962 to 2008)
  4. အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ Singapore 2010
  5. G.T.C ေနရက္မ်ား
  6. ျပန္လည္ လန္းဆန္းေစလိုသည့္ ရန္ကုန္စက္မူ ႔ တကၠသိုလ္
  7. ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား အဆင္ျမႇင့္၍ ျပန္ဖြင့္မည္