PDA

View Full Version : ရန္ကုန္တကၠသိုလ္  1. အဓိပတိလမ္းကုိလြမ္းတယ္
  2. ဘြဲ႔ရဆုိတာ
  3. ပဲခူးေဆာင္ ေက်ာင္းသားဘ၀၏အစ
  4. Dinner ပြဲနဲ႔ေပ်ာ္စရာ ပဲခူးေဆာင္
  5. စာဂ်ပုိးေလးရဲ႔ ရင္ခုန္သံစဥ္ (ငါဟပဲခူးေဆာင္သား)