PDA

View Full Version : နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ဘားအံ )  1. သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးသို ့
  2. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ဘားအံ ) မွညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား