နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ပင္လံု ) [Archive] - ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္

PDA

View Full Version : နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ပင္လံု )  1. ပင္လံုမွာအင္တာနက္ သံုးဖို႕မရႈွိတဲ႕အတြက္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေနြးနုိင္မည္မထင္ပါ.......
  2. ပင္လံုေက်ာင္းၾကီးကိုခ်စ္တယ္ဗ်ာ.............................