PDA

View Full Version : နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( လားရႈိး )  1. လားရွဳိးနည္းပညာတကၠသုိလ္
  2. ေအတီ တံတားနားက လြမ္းစရာ ပံုရိပေတြပါ။
  3. လြမ္းရေတာ့မွာေပါ့ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးေရ
  4. နည္းပညာတကၠသိုလ္(လားရွိဳး) ၏ ပထမအၾကိမ္အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ