စစ္ကိုင္း GTC [Archive] - ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္

PDA

View Full Version : စစ္ကိုင္း GTC  1. တို႔ရဲ့ေက်ာင္းေတာ္ ေရႊစစ္ကိုင္း
  2. JOKE
  3. ေနရာေရႊျပီး။: သူငယ္ခ်င္းအားလံုး မဂၤလာပါ
  4. စစ္ကိုင္း GTC အတြက္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္