PDA

View Full Version : အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာပညာ 1. ကဲစလိုက္ၾကရေအာင္...
 2. မုိးဇက္နွင္႔သူ၏ေအာက္စက္ကေလး
 3. radio automation
 4. GSM phone Station company ၾကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း
 5. Navigation System
 6. Antenna Navigating System
 7. pic simulation
 8. ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကရေအာင္
 9. Mobile handset servicing အေၾကာင္း
 10. Apply Basic electronics
 11. basic electronic studying
 12. Doppler- Effect
 13. fire control systems
 14. radar system မွာ Simple signal ႏွင့္ complex signal တို႔အားႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္း
 15. GSM နဲ႔ CDMA က ဘယ္လုိကြာျခားသလဲ ဆုိတာ ေဆြးေႏြးၾ
 16. transistorအေၾကာင္းသိရင္ေျပာျပပါ
 17. Matched-filter ( for radar )
 18. ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဂဏန္းမ်ား
 19. အသံခ်ဲ႕စက္အေၾကာင္းေလး (amplifier)ေပါ့ဗ်ာေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္
 20. Electromagnetic spectrum
 21. ဒီႏွစ္ BE အီလက္ထေရာနစ္က သင္ခန္းစာေတြကို ေဆြးေနြးက်ရေအာင္
 22. digital Vs analog
 23. ဂ်ီပီအက္စ္ စနစ္ (Global Positioning System)
 24. Radar အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကရေအာင္.....
 25. IFF System
 26. PCB Seminar Mentor Graphichs.rar
 27. EC , EP အေၿခခံ waveform တုိင္းတာနည္းမ်ား
 28. Electrical Transients
 29. အသုံးခ် ဆာ့ကစ္ကေလးမ်ား
 30. Ckt Simulation ( OrCAD, LabView, IC 6..)
 31. speaker အေၾကာင္းေလးေမးခ်င္လိုပါဗ်ာ။
 32. အေ၀းထိန္း remote control system မ်ားေဆြးေႏြးလိုသည္။
 33. surrounding sound system စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၀င္ေရာက္ဖတ္ၾကည္႕ၾကပါ။
 34. အီလက္ထေရာနစ္ဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား
 35. Running Light circuit
 36. final test and wafer sort quality control
 37. measuring instruments in electronics
 38. ဘယ္မိုဘိုင္းစနစ္ေကာင္းလဲ
 39. power supply
 40. motor မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရ ေအာင္............
 41. network ဒီဇုိင္းတြက္ေပးၾကပါအံုး ...
 42. Robotic mapping system အေႀကာင္းျပည္႔ျပည္႔စံုစံုသိခ်င္လို႔ပါ
 43. Solar Energy
 44. microprocessor အေၾကာင္းသိရင္ေျပာျပပါ
 45. Semiconductor materials ,Device and PN-Junction
 46. sound sensor ေလးေတြအေၾကာင္းသိခ်င္လို႕
 47. BTSႏွင့္BSC station မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရေအာင္
 48. CMOS analog circuit design နွင္ ့ပတ္သက္သမွ်
 49. ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ား
 50. random probability (or) random process အေၾကာင္းေလးမွ်ေ၀ၾကပါခင္ဗ်ာ
 51. သံပုရာသီးကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္ၿပီးသံုးၾကမယ္
 52. TOUCH SCREEN TECHNOLOGY အေၾကာင္း။
 53. Pls Help about PIC
 54. STK IC Amplifer ေၾကာင္းေလးေမးခ်င္လို.ပါ။
 55. Printed Circuit Board Design
 56. Battery အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကရေအာင္
 57. Electronic Warfare
 58. FPGAs (Field Programmable Gate Arrays)
 59. AI Fuzzy Logic (သို႕) ဇေ၀ဇ၀ါ ယုတၱိေဗဒ မိတ္ဆက္
 60. esay circuit
 61. transistor အေႀကာင္း သိသမွ် အကုန္ ေျပာျပၾကပါ။
 62. How to Make Radar Display Console Using any programming
 63. AUDIO အပိုင္းေလးေလ့လာခ်င္လို ့ပါ
 64. Finger Print Security အေၾကာင္းေလး သိခ်င္လို႕ပါ။
 65. သိပၸံႏွင္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ Idea အခ်ိဳ႕
 66. digital controller for outdoor light
 67. ေမာ္ေတာ္ကား stereo အသစ္လဲခ်င္လို ့ ကူညီပါ
 68. Signal Processing / Digital Signal Processing နဲ ့ ပတ္သက္သမွ်
 69. Basic Radar
 70. fourier transform နဲ႔ပက္သက္တာေလးေတြမွ်ေ၀ေပးၾကပါ...
 71. Electronic Schematics ေတြကို စုေဆာင္းထားတဲ့ Site
 72. ဆယ္လူလာ ဆက္သြယ္ေရး (Cellular Concept)
 73. Cadence IC 6 ( Simulation ) အေၾကာငး္နဲ ့ ပတ္သက္သမွ် ေဆြးေႏြးရန္
 74. mp3 mp4 firmware သြင္းနည္းေလသိျခင္းလိုပါ
 75. Type of Lasers
 76. SCADA အေၾကာင္းေဆြးေႏြးေပးပါ
 77. Mobile Phone နဲ ့ပါတ္သတ္တာေတြ ေဆြးေႏြးႀကမယ္
 78. Datasheet Collections ( Web Link )
 79. Digital electronic systems and VHDL
 80. Ac Dc အေၾကာင္း
 81. အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ပ်က္စီးသည့္ေနရာမ်ားအားရွာေဖြျခင္း
 82. Microprocessor ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္
 83. Solar Energy အေၾကာင္း
 84. microelectronic
 85. Microelectronic
 86. spread spectrum vs non-spread spectrum
 87. အီလက္ထေရာနစ္ ခံစားမွဳမ်ား
 88. Digital video broadcasting (DVB)
 89. အင္ဂ်ငိနီယာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ electronic devices ျမန္မာျပန္
 90. အီလက္ထေရာနစ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ့ နွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
 91. Stealth Technology
 92. Remote Control For Helicopters
 93. ေမာင္ညီမေလးမ်ားက ေမးၾကည့္လာလို႕ ေတြးမိတာတခ်ဳိ႕ ေဖၚျပတာပါ
 94. POWER ELECTRONICS HANDBOOK
 95. ဖြင့္ပြဲေတြမွာသံုးတဲ႕circuit အေၾကာင္းသိခ်င္လို႔ပါ။
 96. basic electronic communication
 97. Machine Program Log In Pen Drive
 98. LED advertising board
 99. သာရစ္စတာစ္ (Thyristors) ႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးအစားတူမ်ား
 100. (ၾကိမ္ႏႈန္းခုန္ဆားကစ္) Ostillator
 101. PCB ျပုျပင္ျခင္းအတတ္ပညာ။
 102. Linear & Switch-mode Power Supply
 103. Begining of Satellite Technology
 104. Opto electronic (or) Photo electronic devices (အလင္းဆုိင္ရာအီလက္ထေရာနစ္ပစည္းမ်ား)
 105. 1200 VA UPS
 106. L-Type Ripple Filter
 107. Analog control & Digital control
 108. အခုနွစ္EC 1st YearMajor စာအုပ္ကူညီေပးပါ
 109. digital circuit နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ စာအုပ္ေတြ လုိ္ခ်င္လု႕ပါ ခင္ဗ်ာ
 110. Wire Size ဘယ္လိုတြက္ရမလဲ
 111. microwave communication and braodcasting
 112. Tesla Coil အေၾကာင္း