ဖန္တီးမႈမ်ား [Archive] - ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္

PDA

View Full Version : ဖန္တီးမႈမ်ား  1. ဗုဒၶဘုရားေဟာၾကားေတာမူေသာတရားေတာ္မ်ားအား တစ္ဖန္ျပန္လည္ ဖမ္းယူႏုိင္/မႏိုင္