PDA

View Full Version : Interior TechnologyKPZ
02-17-2009, 10:28 PM
Functional Requirement of Brick Wall
အေဆာက္အဦးတစ္ခုကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ ဖန္တီးရမွာ မပါမျဖစ္ အေရးအၾကီးဆံုး အရာတစ္ခုက Brick ပါ.
Brick ေတြကို နံရံေတြအျဖစ္ ဖန္တီးရျခင္းရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့
- ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္
- ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစရန္
- မီးေဘး အႏၱရယ္ကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစရန္
- အသံမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရႏ္
- အပူဒဏ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္

အဲလို Brick ေတြကိုမွ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ရံုသက္သက္ Brick ေတြကို Common Brick လို႔ေခၚၿပီ၊
Colour ေတြအျဖစ္ ဖန္တီးေသာ Brick မ်ား၊ Texture အျဖစ္ အသံုးျပဳေသာ Brick မ်ားကိုေတာ့ Facing Brick လို႔ ေခၚပါတယ္တဲ့။

Types of Bricks & Blocks
- Clay Brick
- Calcium Silicate Brick
- Concrete Bricks
- Clay Blocks
- Dense Concrete Blocks
- Aerated ( Light Weight ) Concrete Blocks
- Stock Bricks
- Extruded or Wirecut Bricks
- London Bricks or Flettons
- Engineering Bricks
- Special Bricks

papagyi
02-22-2009, 11:45 AM
Sis ေရ ..အခုေရးထားတဲ႕ brick types ေတြထဲက တတ္နိုင္သေလာက္ သူတို႕ရဲ႕ function နဲ႕ photo ေလးေတြ
တင္ေပးပါလား။ :) :)

papagyi
02-28-2009, 01:52 AM
- Aerated ( Light Weight ) Concrete Blocks ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕နို္င္ငံမွာ အသံုးမ်ား
တဲ႕ ပံုစံေတြကေတာ့ ...ျခံစည္းရုိးေတြမွာ ...ထည့္တဲ႕ .hollow concrete blocks ေတြ၊...classic တိုင္ေတြရဲ႕ ထိပ္က
order ..designs ပံုစံေတြ....အမိုးေတြမွာအသံုးမ်ားပါတယ္။..ဆိုလိုတာကတာ့ ...ပံုေလာင္းထားတဲ႕ ...အေခါင္းပြ,အေပါက္ပါတဲ႕
အသင့္သံုးနိုင္တဲ႕ ready made light weight concrete form ေတြပါ။
သူ႕ရဲ႕ sample ပံုေတြနဲ႕ အဓိပါယ္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာခ်င္ရင္ေတာ့ ...http://www.litebuilt.com/
:) :)
Engineering brick ကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဓိကသံုးေနတဲ႕ construction brick ေတြပါ။...သူ႕ရဲ႕ functionက
အဓိက compression & water absorption ပါ။...သူ႕ရဲ႕ standard spec: Pdf file ကို upload တင္လိုက္ပါတယ္။ :)

papagyi
03-18-2009, 12:55 AM
Lighting Kelvin unit ေပၚမူတည္ျပီး Color temperature scale ပါ။professional လုပ္မယ္ဆိုရင္ essential ပါ။
' Kelvin ..... Light source
10,000' ..... Clear blue sky ( up to 25,000'k)
-----
9000' ..... North light
------
7000' .....
------ Daylight fluorescent
6000' ...... Overcast sky
-------
5000' ....... Noon sunlight
------- cool white fluorescent
4000' ........Daylight incandescent
-------- Warm white fluorescent
3000' ........
------- incandescent lamp
2000' ....... Sunrise

Maung Thant Zin Oo
01-26-2011, 03:51 PM
ဒီေခါင္းစဥ္ေလးေအာက္မွာ ေက်ာင္းတုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့မွတ္စု တစ္ခ်ိဳ႔နဲ႕ အားျဖည္႔ေပးလိုက္ပါတယ္။

Functional requirements of Walls

- Structural stability
- Sound control
- Thermal control
- Fire resistance
- Environment concern

Bricks & Blocks

- Clay bricks - engineering, common & facing bricks
- Concrete bricks
- Concrete hollow blocks
- Light-weight (aerated) concrete blocks

Bricks
http://saltcreekdave.com/yahoo_site_admin/assets/images/Bricks.9493307.gif
- To enclose building and partition spaces.
- To provide an attractive appearance.
- Available in a wide range of facing brick types, colors and textures.

- Composed of hard well burnt clay or formed by cement and sand or cement and lime.
- Rectangular and uniform in shape
- Durable material for wall

Properties of Brick
http://earth911.com/wp-content/uploads/2008/11/single-brick.jpg
- Strength from 13.8 N/mm - 20.68 N/mm
- Resistance to rain penetration
- Weathering and appearance durable, change in colour after considerable exposure
- Porosity - will not absorb more than 16% of its own weight of water after immersion in water for 24 hrs
http://a.imageshack.us/img820/9243/brick.jpg
- Frog - shallow indent formed on earlier one or both sides of the bed face of the brick
- Header - end surface
- Bed face - low surface of brick
- Stretcher - long surface of an exposed brick
- Bed joint - thickness - 10mm, horizontal layer on which masonry units are laid
- Arris - edge of the brick

There are Two sizes of brick:
- conventional - 215 x 102.5 x 65 mm
- modular - 290 x 90 x 90 mm and 190 x 90 x 90 mm

Approximately 60 bricks are required for 1 square meter of wall area.

Brick pointing

There are five basic ways that brickwork can be pointed.
http://cumbria-handyman.co.uk/images/pointingTypes.gif

DPC : damp-proof course (polyethylene)

A DPC is a layer of impermeable material built into the wall to prevent upward migration of ground water. Usually a polymer sheet.

http://www.pavingexpert.com/images/features/wall10.gif

http://toolboxes.flexiblelearning.net.au/demosites/series10/10_01/content/bcgbc4010a/09_footing_systems/08_damp_proof_coursing/images/page_001_damp_proof.gif

http://www.apollo-uk.co.uk/images/dpcwall.jpg

http://www.damprid.com.au/images/image001.gif

http://www.diydoctor.org.uk/project_images/dpc/DPC2.jpg

http://www.pavingexpert.com/images/ground/dpc11.jpg

http://www.wickes.co.uk/content/ebiz/wickes/invt/153229/Thermal-Damp-Proof-Course_large.jpg

Brick - Control Expansion Joints

http://faculty.delhi.edu/hultendc/A220-Week2-MasonryExpansionJoint-1.jpg


Reference : Lecture Notes
http://faculty.delhi.edu/hultendc

Maung Thant Zin Oo
01-26-2011, 03:52 PM
AAC (Autoclaved Aerated Concrete) blocks

http://www.creategreenhome.com/images/AAC_Block_Small.jpg
- Cement, Sand, Lime with added gas-forming agent. All the above will be store in Silos.
- The materials are automatic weight and measured in special Mixer.
- Then they are pouring in a mould and removed in a few hours and sent to be cut.
- Curing will be done for hours.
- Pack to be transport.
http://www.longwaytech.com/aac.files/01.jpg
- ¼ weight of bricks –
- Less than half the construction time
- Act as a Fire Rating block
- Come in various of size 100 – 400 / 600 mm
- 2 mm joints (thin-bed mortar)
- 3 mm skim coat plaster

http://product-image.tradeindia.com/00363119/b/1/Fire-Resistance-AAC-Block.jpg

- Durability and Moisture Resistances. Acrylic polymer based proprietary finishes are apply to achieve better result.
- Good Acoustic Properties - due to its closed air pockets. Combine the AAC wall with an insulated asymmetric cavity sustem provide excellent sound insulation.
- Can be used as load bearing and non-load bearing wall which can be used up to 3 storeys high. AS 3700-200
- Environmental Impact - can be recycle or sent out as concrete waste for re-use in aggregates, or the odd pieces can be used directly as an old piece.
- Toxic and Breath-ability - Non toxic substances, precautions should be taken when cutting and handling.

AAC Walls - Location of movement joints

1- at intersecting walls and columns
2- at changes of wall height / thickness, or where chases occur
3- to coincide with movement joints in adjacent elements of structure (floor or roof)
4- at junctions of dissimilar materials
5- where architectural or structural features create a "weak" section

Where a movement joint is required, but aesthetic or practical reasons do not allow (eg. in walls where a movement joint may impair sound insulation0, the wall panel may be reinforced.

Movement Control Joint

- To minimise Cracking. May be due to stress induced by structures.
Types of movement joint -
- Ceiling Joint
- Column / Wall Joint
- Joints between block walls
- Slip Joints

Control joint (ex. Fibreglass Reinforcement ) should be located at
- weakness or high stress concentration
such as - Height
- Thickness
- Door and window
- Walls and floor
- Roof
- Foundation
- Abutting columns
Noted : Mesh will not be effective if there are significant deflection.

http://a.imageshack.us/img801/225/mmj1.jpg

http://a.imageshack.us/img837/725/mmj2.jpg

http://a.imageshack.us/img191/9162/mmj3.jpg

http://a.imageshack.us/img705/9714/mmj4.jpg

http://a.imageshack.us/img801/4673/mmj5.jpg

http://a.imageshack.us/img411/5986/mmj6.jpg


Reference : Lecture Notes

Maung Thant Zin Oo
01-26-2011, 04:17 PM
AAC (Autoclaved Aerated Concrete) blocks

http://www.creategreenhome.com/images/AAC_Block_Small.jpg
- Cement, Sand, Lime with added gas-forming agent. All the above will be store in Silos.
- The materials are automatic weight and measured in special Mixer.
- Then they are pouring in a mould and removed in a few hours and sent to be cut.
- Curing will be done for hours.
- Pack to be transport.
http://www.longwaytech.com/aac.files/01.jpg
- ¼ weight of bricks
- Less than half the construction time
- Act as a Fire Rating block
- Come in various of size 100 ~ 400 / 600 mm
- 2 mm joints (thin-bed mortar)
- 3 mm skim coat plaster

http://product-image.tradeindia.com/00363119/b/1/Fire-Resistance-AAC-Block.jpg

- Durability and Moisture Resistances. Acrylic polymer based proprietary finishes are apply to achieve better result.
- Good Acoustic Properties - due to its closed air pockets. Combine the AAC wall with an insulated asymmetric cavity sustem provide excellent sound insulation.
- Can be used as load bearing and non-load bearing wall which can be used up to 3 storeys high. AS 3700-200
- Environmental Impact - can be recycle or sent out as concrete waste for re-use in aggregates, or the odd pieces can be used directly as an old piece.
- Toxic and Breath-ability - Non toxic substances, precautions should be taken when cutting and handling.

AAC Walls - Location of movement joints

1- at intersecting walls and columns
2- at changes of wall height / thickness, or where chases occur
3- to coincide with movement joints in adjacent elements of structure (floor or roof)
4- at junctions of dissimilar materials
5- where architectural or structural features create a "weak" section

Where a movement joint is required, but aesthetic or practical reasons do not allow (eg. in walls where a movement joint may impair sound insulation0, the wall panel may be reinforced.

Movement Control Joint

- To minimise Cracking. May be due to stress induced by structures.
Types of movement joint -
- Ceiling Joint
- Column / Wall Joint
- Joints between block walls
- Slip Joints

Control joint (ex. Fibreglass Reinforcement ) should be located at
- weakness or high stress concentration
such as - Height
- Thickness
- Door and window
- Walls and floor
- Roof
- Foundation
- Abutting columns
Noted : Mesh will not be effective if there are significant deflection.

http://a.imageshack.us/img801/225/mmj1.jpg

http://a.imageshack.us/img837/725/mmj2.jpg

http://a.imageshack.us/img191/9162/mmj3.jpg

http://a.imageshack.us/img705/9714/mmj4.jpg

http://a.imageshack.us/img801/4673/mmj5.jpg

http://a.imageshack.us/img411/5986/mmj6.jpg


Reference : Lecture Notes