PDA

View Full Version : Missing hourslukalay
03-02-2009, 12:03 PM
(2008- BE ) သူငယ္ခ်င္းအားလံုးကိုသတိရတယ္။ :(

အရုပ္
06-10-2009, 01:12 PM
သတိရလုိက္တာ ပုသိမ္နည္ပညာတကၠသုိလ္ၾကီးရာ.........
အရမ္း သတိရေနတယ္ :( :( :( :(.........................သူေလးကုိ ေရာဘဲ................. :P :P ;D ;D