PDA

View Full Version : ဇီ၀နည္းပညာအေၾကာင္းစလုိက္ရေအာင္minhtut
05-11-2009, 06:45 AM
ဇီ၀နည္းပညာဆုိတာအလြန္အင္မတန္စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။စၿပီးေဆြးေႏြးသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚပါတယ္။အေနာ္ကေတာ့ ဖတ္ရွဴသူသက္သက္သာျဖစ္ပါ
တယ္။ေနာင္ေတာ္၊အစ္မေတာ္မ်ားေဆြးေႏြးသူမ်ားကိုမျဖစ္စေလာက္အႀကံဥာဏ္ေလးသာေပးႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ေက်းဇူးေနာ္..မင္းထြဋ္

u myo thant
06-09-2009, 02:36 PM
I want to know how to make bio battery.I saw tv news that bio battery can use long time without charging & it value is cheap,also easy to make by used dry cell ,salt & cow waste.but they don't mention mathod & procedure. Please reply me detail.

William Paul
06-28-2009, 08:15 AM
Bio Battery ျပဳလုပ္နည္းကို ဒီေနရာမွာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,3461.msg27475.html#msg27475)ေဆြးေႏြးထားတာေတြရွိပါတယ္။

winaingso
08-10-2009, 07:40 PM
ဇီ၀နည္းပညာ ဆိုလို႔ ၀င္လာတာ ဘာမွေတာ႔ ေျပာတတ္ဘူး :4: :4:
ဇီ၀နည္းပညာ လို႔ဖတ္မိမွ ကိုယ္ရထားတဲ႔ ဘြဲ႕ေလး ကိုခုမွ ျပန္မွတ္မိေတာ႔တယ္ဗ်ာ :4: ငါရထားတာ ဇီ၀နည္းပညာ ဘြဲ႔ပါလားလို႔ :haha:
အသားလြတ္ႀကီး ၀င္ၾကြားတာ...အဲ.... ၾကြားတယ္သာ ေျပာတာ ၾကြားေတာင္မၾကြားရဲဘူး ဇီ၀နည္းပညာ ဘြဲ႕ရလို႔ သာေျပာတာ ကိုယ္မွ ဘာမွမတတ္ပဲကိုး
ေလ႔လာရေအာင္က လဲ ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒါေလ႔လာရင္ ေလာေလာဆယ္ ငတ္မွာ ေသခ်ာတယ္.....
ေက်ာင္းတုန္းက ဘီယာခ်က္နည္းေလးေတာ႔ မွတ္မိသား စာေမးပြဲပါလို႔ အေသက်က္ေျဖထားတာ :2:
မန္းတေလး ဘီယာ ခ်က္စက္ရံုမွာ အမွန္အကန္သြားေလ႔လာၿပီး အမွန္အကန္ စစ္မစစ္ ျမည္းခဲ႔တာ :4:
ေလ႔လာရင္ေတာ႔ အရမ္းအဖိုးတန္တဲ႔ ဘာသာရပ္ပါဗ်ာ တကယ္ေျပာတာ ပါ

ေလ႔လာလို သူမ်ားအားေပးပါတယ္
ကြၽန္ေတာ္က ေတာ႔ ဇီ၀နည္းပညာ ဆိုတာ အျမည္းသေဘာ ထိေတြ႔ခဲ႔ရေတာ႔ က်န္ေလ႔လာလိုသူမ်ားကို ေလ႔လာေစလိုပါတယ္ DNA ဆိုတာ ခုခ်ိန္ထိ ဘာမွန္းေတာင္မသိတဲ႔ လူေတြ အမ်ားၾကီးပါ
ကိုယ္ကိုတိုင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ႔ေပမယ္႔ ေနာင္လုပ္မယ္႔သူမ်ားကို ေလ႔လာေစလိုပါတယ္ အားေပးပါတယ္ အရမ္းကို စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ႔ ပညာရပ္တစ္ခုပါ ခက္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာ သင္ဖို႔ ဆရာအလံုအေလာက္ မရွိတာ ပါ
zoology/chemistry/botany တီခ်ယ္ေတြ စုၿပီး၀င္သင္ေပးေနရတာ တစ္ခုပါပဲ ......
ေနာင္ေလ႔လာလိုသူမ်ား ေလ႔လာသင္႔တဲ႔ ဘာသာရပ္ပါလို႔ ၀င္ေရာက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ.....

:7: :7:

မိုးမိုး
12-27-2009, 03:16 PM
ဇီ၀နည္းပညာဆိုေတာ့ biotechnology ေပါ့ေနာ္...
ဘာမွေတာ့မသိပါဘူး။ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ၀င္ၾကည့္ေတာ့ျပန္စာက (၃) ေစာင္ဘဲရွိေသးတယ္။
ဆက္ျပီးေဆြးေႏြးေပးၾကပါဦး။ ကိုwinaingso လည္းဒီဘာသာနဲ့ဘြဲ့ရျပီးသူဆိုေတာ့ BT အေၾကာင္းေလးေတြ သိသမ်ွေ၀မ်ွေပးပါဦးေနာ္။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမ်ွာ္ ေနပါ့မယ္။

မိုးမိုး
12-28-2009, 07:35 AM
Biotechnology includes any process in which humans use organismic systems or processes to arrive at a desired products,
ranging from bread making to gene therapy.

Nway Oo Ko
02-01-2010, 08:24 PM
Introduction to Biotechnology (http://www.pacontrol.com/introduction-to-biotechnology.html)


http://www.pacontrol.com/image/biotechnology-introduction.jpg

Biotechnology is technology based on biology, especially when used in agriculture, food science, and medicine. The UN Convention on Biological Diversity has come up with one of many definitions of biotechnology: "Biotechnology means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use."

Traditional pharmaceutical drugs are small chemicals molecules that treat the symptoms of a disease or illness - one molecule directed at a single target. Biopharmaceuticals are large biological molecules known as proteins and these target the underlying mechanisms and pathways of a malady; it is a relatively young industry. They can deal with targets in humans that are not accessible with traditional medicines. A patient typically is dosed with a small molecule via a tablet while a large molecule is typically injected. Small molecules are manufactured by chemistry but large molecules are created by living cells: for example, - bacteria cells, yeast cell,animal cells.

Modern biotechnology is often associated with the use of genetically altered microorganisms such as E. coli or yeast for the production of substances like insulin or antibiotics. It can also refer to transgenic animals or transgenic plants, such as Bt corn. Genetically altered mammalian cells, such as Chinese Hamster Ovary (CHO) cells, are also widely used to manufacture pharmaceuticals. Another promising new biotechnology application is the development of plant-made pharmaceuticals.

Biotechnology is also commonly associated with landmark breakthroughs in new medical therapies to treat diabetes, Hepatitis B, Hepatitis C, Cancers, Arthritis, Haemophilia, Bone Fractures, Multiple Sclerosis, Cardiovascular as well as molecular diagnostic devices than can be used to define the patient population. Herceptin, is the first drug approved for use with a matching diagnostic test and is used to treat breast cancer in women whose cancer cells express the protein HER2.

Biotechnology in one form or another has flourished since prehistoric times. When the first human beings realized that they could plant their own crops and breed their own animals, they learned to use biotechnology. The discovery that fruit juices fermented into wine, or that milk could be converted into cheese or yogurt, or that beer could be made by fermenting solutions of malt and hops began the study of biotechnology. When the first bakers found that they could make a soft, spongy bread rather than a firm, thin ခရက္er, they were acting as fledgling biotechnologists. The first animal breeders, realizing that different physical traits could be either magnified or lost by mating appropriate pairs of animals, engaged in the manipulations of biotechnology.

What then is biotechnology? The term brings to mind many different things. Some think of developing new types of animals. Others dream of almost unlimited sources of human therapeutic drugs. Still others envision the possibility of growing crops that are more nutritious and naturally pest-resistant to feed a rapidly growing world population. This question elicits almost as many first-thought responses as there are people to whom the question can be posed.

In its purest form, the term "biotechnology" refers to the use of living organisms or their products to modify human health and the human environment. Prehistoric biotechnologists did this as they used yeast cells to raise bread dough and to ferment alcoholic beverages, and bacterial cells to make cheeses and yogurts and as they bred their strong, productive animals to make even stronger and more productive offspring.

Throughout human history, we have learned a great deal about the different organisms that our ancestors used so effectively. The marked increase in our understanding of these organisms and their cell products gains us the ability to control the many functions of various cells and organisms. Using the techniques of gene splicing and recombinant DNA technology, we can now actually combine the genetic elements of two or more living cells. Functioning lengths of DNA can be taken from one organism and placed into the cells of another organism. As a result, for example, we can cause bacterial cells to produce human molecules. Cows can produce more milk for the same amount of feed. And we can synthesize therapeutic molecules that have never before existed.

Nway Oo Ko
02-01-2010, 08:31 PM
Introduction to Biotechnology

Biotechnology

* Biotechnology helps to meet our basic needs.
* Food, clothing, shelter, health and safety
* Improvements by using science
* Science helps in production plants, animals and other organisms
* Also used in maintaining a good environment that promotes our well being
* Using scientific processes to get new organisms or new products from organisms.

Biotechnology

* Large area
* Includes many approaches and methods in science and technology

Office of Tech Assessment Definition

* Any technique that uses living organisms or substances from those organisms to make or modify a product, to improve plants or animals Or to develop microorganisms for specific uses.

Agricultural View

* All of the applied science based operations in producing food, fiber, shelter, and related products
* Milk production
* New horticultural and ornamental plants
* Wildlife, aquaculture, natural resources and environmental management

Multidisciplinary

* Involves many disciplines or branches of learning
* Includes all areas of Life Sciences

Organismic Biotech

* Working with complete, intact organisms or their cells
* Organisms are not genetically changed with artificial mean
* Help the organism live better or be more productive
* Goal – improve organisms and the conditions in which they grow
* Study and use natural genetic variations
* Cloning is an example of organismic biotech

Cloning

* Process of producing a new organism from cells or tissues of existing organism.
* 1997 cloned sheep – “Dolly” in Edinburgh Scotland

Molecular Biotech

* Changing the genetic make-up of an organism
* Altering the structure and parts of cells
* Complex!

Molecular Biotech

* Uses genetic engineering, molecular mapping and similar processes

Genetic Engineering

* Changing the genetic information in a cell
* Specific trait of one organism may be isolated,cut, and moved into the cell of another organism

Transgenic

* Results of Gen. Eng. Are said to be “transgenic”
* Genetic material in an organism has been altered

Biotech examples

* Medicine
* Agriculture
* Environment
* Forestry
* Food and beverage processing

Medicine

* Some new developments delve into the hereditary material of humans known as gene therapy
* Therapeutant - product used to maintain health or prevent disease
* Biopharmaceuticals – drug or vaccine developed through biotechnology
* Called designer drugs
* Biopharming – production of pharmaceuticals in cultured organisms
* Combination of the agriculture and pharmaceutical industries
* Certain blood – derived products needed in human medicine can be produced in the milk of goats

Environment

* Any biotechnological process that may promote a good environment
* Organisms developed during the gulf war to “eat” oil
* Organism used in gold mining to “eat” contaminants
* Problems naturally solved by microorganisms such as bacteria, fungi break down contaminant into a form less harmful or not harmful

Agriculture and Forestry

* Plant biotech
* Animal biotech

Plant biotech

* Improve plants and the products produced from them
* Insect and disease resistance
* Engineered to have desired characteristics
* Corn plant produced with high levels of the amino acid Lysine

Animal Biotech

* Improve animals or the products they produce
* Animals may be used to produce products that promote human health
* Increase productivity
* Pigs engineered to produce human hemoglobin

Food and Beverages

* Use of technology in producing and processing
* Some biotech principles have been employed for hundreds of years
* Yeast in baking bread
* Genetically altered crops
* rBGH milk

Biotechnology

* Helps meet human needs
* Food, clothing and shelter
* Plants and animals are used in manufacturing food, clothing and materials for shelter
* Used to make products more useful or desirable
* Ex: conversion of milk into cheese or yogurt

Efficiency

* Must keep the cost of improving products as low as possible
* Biotech results in greater efficiency
* Inoculating legume seeds with bacteria that allow the plant to pull nitrogen out of the air and put it into the soil
* Saves the producer the cost of applying N fertilizer
* Results in trees that grow faster and produce wood that is more desirable

Greater Production

* Increases yields
* bST use in cows to produce more milk
* Higher crop yields from drought, disease & insect resistant crops

Health Promoting Foods

* Food with unique traits
* Some contain therapeutants
* Some designed with nutrient enrichment

Safety

* Consumers want foods to provide needed nutrients and in some cases, enhanced foods
* Do not want side effects from those enhanced foods

Easy preparation

* Flavr-Savr Tomato
* Reached the market in early 1990’s
* Engineered to have a longer shelf life


Flavr-Savr

* No soft spots
* No rotten spots
* Tomato resists spoilage

Synthetic biology

* Creating lifelike characteristics through the use of chemicals
* Based on creating structures similar to those found in living organisms
* Need for synthetic cells lead to the development of the vesicle
* Vesicle – tiny rounded structure with cell like traits

Vesicle

* Tiny structures similar to soap bubbles were created to serve as the cell membrane
* Visible only with powerful microscope
* Once the cell membrane has been successfully developed, development of the materials with the cell is initiated.

Synthetic biology

* Is important because it brings science closer to creating life in the lab
* Cells and tissues may be developed to treat human injury and disease

PPT ေလးနဲ႔ ယူခ်င္ရင္
http://lr010.k12.sd.us/(new)Introduction%20to%20Biotechnology.ppt

Nway Oo Ko
02-01-2010, 08:38 PM
Biotechnology Journal
http://www.nature.com/nbt/index.html

Wiki Page
http://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology


Biotechnology Guide
http://www.pacontrol.com/download/BiotechGuide.pdf

morning-star
04-19-2010, 06:46 PM
Biotechnology မွာ branch ေတြ အမ်ားၾကီး ခင္ဗ်
အဲထဲမွာ မွ တခ်ိဳ႔ ေတြ ကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ထုတ္နွဳတ္တင္ျပ ေပး ပါမယ္ခင္ဗ်ာ.....

* Bioinformatics is an interdisciplinary field which addresses biological problems using computational techniques, and makes the rapid organization and analysis of biological data possible. The field may also be referred to as computational biology, and can be defined as, "conceptualizing biology in terms of molecules and then applying informatics techniques to understand and organize the information associated with these molecules, on a large scale."[6] Bioinformatics plays a key role in various areas, such as functional genomics, structural genomics, and proteomics, and forms a key component in the biotechnology and pharmaceutical sector.
* Blue biotechnology is a term that has been used to describe the marine and aquatic applications of biotechnology, but its use is relatively rare.
* Green biotechnology is biotechnology applied to agricultural processes. An example would be the selection and domestication of plants via micropropagation. Another example is the designing of transgenic plants to grow under specific environments in the presence (or absence) of chemicals. One hope is that green biotechnology might produce more environmentally friendly solutions than traditional industrial agriculture. An example of this is the engineering of a plant to express a pesticide, thereby ending the need of external application of pesticides. An example of this would be Bt corn. Whether or not green biotechnology products such as this are ultimately more environmentally friendly is a topic of considerable debate.
* Red biotechnology is applied to medical processes. Some examples are the designing of organisms to produce antibiotics, and the engineering of genetic cures through genetic manipulation.
* White biotechnology, also known as industrial biotechnology, is biotechnology applied to industrial processes. An example is the designing of an organism to produce a useful chemical. Another example is the using of enzymes as industrial catalysts to either produce valuable chemicals or destroy hazardous/polluting chemicals. White biotechnology tends to consume less in resources than traditional processes used to produce industrial goods.[citation needed] The investment and economic output of all of these types of applied biotechnologies is termed as bioeconomy.

အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ဗ်ာ
Blue Biotechnology က the marine and aquatic applications of biotechnology ကိုဆိုလိုခ်င္တာ
ြGreen Biotechnology ကေတာ႔ biotechnology applied to agricultural processes ပါ
Red Biotechnology က medical processes အတြက္သံုးတာပါ
White Biotechnology ကိုေတာ႔ industrial biotechnology လို႔ လည္း ေခၚပါတယ္

အဲလို ေခါင္းစဥ္ခြဲေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတဲ ႔ ထဲမွာမွ
က်ေနာ္ က ေတာ႔ Red Biotechnology လို႔ ညႊန္း ဆိုတဲ႔ ေဆးပညာဆိုင္ရာရွဳေထာင္႔မွ ဇီ၀နည္း ပညာ အသံုးခ်မွဳအေၾကာင္း ကို ဗဟုသုတ အေနနဲ႔ sharing လုပ္ သြားပါမယ္...ခင္ဗ်ာ

ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ားအားလံုး ဗဟုသုတေတြ တိုး ပြား မ်ား ျပား နိုင္ပါေစ .....

ေမာနင္းစတား

morning-star
04-25-2010, 09:38 PM
Red Technology အေၾကာင္း မေျပာခင္မွာ Biotech နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဗဟုသုတေလး ေတြ ေ၀မွ်ပါမယ္

ေခတ္သစ္မွာ Biotech ကို ဒီလို အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုလာပါတယ္

“New” Biotechnology—the use of cellular and biomolecular processes to solve problems or make useful products.
အရမ္း ကို ရိုး ရွင္း ျပီး အရမ္း လည္း က်ယ္ျပန္႔တဲ႔ ဖြင္႔ဆိုခ်က္ပါ ...သက္ရွိအပင္နဲ႔ သတၱ၀ါေတြ ရဲ႔ အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္တဲ႔ ဆဲလ္ေတြ ဇီ၀ေမာ္လီက်ဴး ေတြ ရဲ႔ အလုပ္လုပ္ပံု ျဖစ္စဥ္ေတြ ကို အသံုးခ်ျပီး ျပႆနာေတြ ကို အေျဖထုတ္မယ္ ေနာက္ျပီး အသံုး၀င္တဲ႔ ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္မယ္လို႔ ဖြင္႔ဆိုထား တာပါ....
ဇီ၀နည္း ပညာ အသံုး ခ်မွဳ ဟာ ရွည္လ်ား လွတဲ႔ သမိုင္း ေၾကာင္း ရွိခဲ႔ ပါတယ္ ။
Time Line ဆြဲ ရ ရင္ ဘီစီ ၈၀၀၀ေလာက္က စတယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္ ...
8000 B.C.
Humans domesticate crops and livestock.
Potatoes first cultivated for food.

အဲ အခ်ိန္ ကေနစလာလိုက္တာ ၂၀ရာစုေနွာင္းပိုင္းမွာ ဇီ၀နည္း ပညာ ပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲတိုး တက္မွဳေတြ က လူ႔ေဘာင္ေလက ကို အေထာက္အကူျပဳလာပါေတာ႔တယ္....
Biotechnology Industry ကိုစဖြဲ႔ စည္း တည္ေထာင္ျပီး တဲ႔ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္း က စ လို႔ မ်က္ေမွာက္ ကာလမွာ ဇီ၀နည္း ပညာအသံုး ျပဳျပီးရရွိလာတဲ႔ တီထြင္မွဳ ေတြ ေအာင္ျမင္မွဳေတြ ကို ကို ဥပမာ အေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္ ခင္ဗ်ာ

Biotechnology has created more than 200 new therapies and vaccines, including products to treat cancer, diabetes, HIV/AIDS and autoimmune disorders.
ကင္ဆာ ေရာဂါ ၊ ဆီးခ်ိဳ ေရာ ဂါ၊ ေအစ္႔ ေရာဂါ စတဲ႔ ေရာဂါဆိုးၾကီး ေတြ ကို ကုသမွဳ မွာ အေထာက္ကူျပဳမယ္႔ ကုထံုး သစ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေဆး မ်ား အေရအတြက္ အား ျဖင္႔ ၂၀၀ေက်ာ္ ကို ဇီ၀နည္း ပညာ ျဖင္႔ တီထြင္ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ႔ ျပီး ျဖစ္ပါတယ္

There are more than 400 biotech drug products and vaccines currently in clinical trials targeting more than 200 diseases, including various cancers, Alzheimer’s disease, heart disease, diabetes, multiple sclerosis, AIDS and arthritis.
ကင္ဆာ ၊ အမ္ဇိုင္း မား ေရာဂါ ၊ နွလံုး ေရာ ဂါ၊ ဆီးခ်ိဳ ၊ ေအစ္႔ ၊ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ စတဲ႔ ေရာဂါအမ်ိဳး အစား ေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ ဇီ၀နည္း ပညာသံုး ေဆး နဲ႔ ကာကြယ္ေဆး အေရအတြက္ကလည္း ၄၀၀ေက်ာ္ရွိေနပါျပီ

Biotechnology is responsible for hundreds of medical diagnostic tests that keep the blood supply safe from the AIDS virus and detect other conditions early enough to be successfully treated. Home pregnancy tests are also biotechnology diagnostic products.
ေဆး ၀ါး ထုတ္လုပ္မွဳ မွာ တြင္သာ မက ေရာဂါ ရွာေဖြ ေရး အတြက္ ပါ ဇီ၀နည္းပညာ ကို အသံုး ျပဳခဲ႔ ၾကပါတယ္ ....။eg.ကိုယ္၀န္ရွိမရွိစမ္းသပ္တဲ႔ test kit

Consumers are enjoying biotechnology foods such as papaya, soybeans and corn. Biopesticides and other agricultural products also are being used to improve our food supply and to reduce our dependence on conventional chemical pesticides.
စား သံုး သူေတြ ကလည္း ဇိ၀နည္း ပညာသံုး စိုက္ပ်ိဳး သီးနွံမ်ား ကို နွစ္သက္ခဲ႔ ၾကပါတယ္ ...
ဇီ၀ပိုး သတ္ေဆး မ်ားနဲ႔ ဇီ၀နည္း ပညာသံုး စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား ေၾကာင္႔ အထြက္နွဳန္းေတြ တိုး သလို ဓာတု ပိုး သတ္ေဆး သံုး စြဲမွဳကိုလည္း ေလွ်ာ႔ ခ်နိုင္ခဲ႔ ပါတယ္

Environmental biotechnology products make it possible to clean up hazardous waste more efficiently byharnessing pollution-eating microbes without the use of caustic chemicals. processes that produce less waste and use less energy and water in such industrial sectors as chemicals, pulp and paper, textiles, food, energy, and metals and minerals. For example, most laundry detergents produced in
the United States contain biotechnology-based enzymes.
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ဖို႔ အတြက္ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္လုပ္တဲ႔ ဇီ၀နည္း ပညာသံုး ထုတ္ကုန္မ်ား က ေဘး ျဖစ္ေစမည္႔ စြန္႔ထုုတ္ပစၥည္း မ်ား ကိုဖယ္ရွားရွင္း လင္း ဖို႔နဲ႔ စက္မွဳလုပ္ငန္း မ်ား တြင္ စြမ္း အင္သံုး စြဲမွဳ၊ေရသံုးစြဲမွဳ ေလွ်ာ႔ခ်နိုင္ဖို႔ အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္

DNA fingerprinting, a biotech process, has dramatically improved criminal investigation and forensic medicine, as well as afforded significant advances in anthropology and wildlife management.
ဇီ၀နည္းပညာကိုသံုး ျခင္း ျဖင္႔ မွဳခင္း မ်ား စံုစမ္း စစ္ေဆး ရာမွာ၊ေနာက္ျပီး မွဳခင္း ေဆး ပညာမွာပိုျပီး ထိေရာက္တိုး တက္လာပါတယ္....eg. ဒီအင္န္ေအ ၊လက္ေဗြ ရာစတာေတြ အသံုး ျပဳမွဳ ပါ

Biotechnology is one of the most research-intensive industries in the world.
Biotech က သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ေပၚမွာ အမ်ားၾကီး အေျခခံ ပါတယ္ ....အရင္း အနွီး လည္းၾကီး သလို နွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာလည္း အခ်ိန္ေပး ရပါတယ္ ...
ေဆးတစ္ခုေပၚထြက္ဖို႔ အတြက္ ဆို ၁၀ နွစ္မွ ၁၅ နွစ္ထိ သုေတသနျပဳ စမ္း သပ္စစ္ေဆး ရပါတယ္

In 1982, recombinant human insulin became the first biotech therapy to earn FDA approval.
ဒါကေတာ႔ ေဆး ပညာေလာကနဲ႔ ဇိ၀နည္း ပညာေလာကရဲ႔ ပထမဆံုး ေအာင္ျမင္မွဳ မွတ္တိုင္လို႔ ဆိုရပါမယ္
ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ကုသရာမွာလိုအပ္တဲ႔ အင္ဆူလင္ဆိုတဲ႔ ေဟာ္မုန္း ကိုအရင္က ၀က္ေတြ ႏြားေတြ ကေနထုတ္ယူရရွိပါတယ္ .....(မ်ိဳး မတူတဲ႔ အတြက္ ဓာတ္မတည္႔တာေတြ ဘာေတြရွိပါတယ္)
၁၉၈၂ ခုနွစ္မွာေတာ႔ လူ႔ ခႏၶာကိုယ္က ထြက္ရွိတဲ႔ အင္ဆူလင္အမ်ိဳး အစား အတိုင္း ကို ဇီ၀နည္း ပညာသံုး ျပီး ထုတ္လုပ္နိုင္ခဲ႔တာပါ

Bioethanol—made from crop wastes using biotech enzymes—could meet a quarter of U.S. energy needs
by 2025.
ဒါကေတာ႔ ဘိုင္အိုအီသေနာ ပါ ....စြမ္းအင္အေျချပဳေခတ္မွာ ေလာင္စာအတြက္ စိုး ရိမ္ေနရတာေတြ စစ္ပြဲေတြ ခင္းေနရတာကို ေျဖရွင္း ေပး နိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ၾကပါတယ္ (၂၀၂၅ ယူအက္စ္ရဲ႔ စါမ္း အင္လိုအပ္ခ်က္ ရဲ႔ ေလး ပံုတစ္ပံု ကို ဒီ ဘိုင္အိုအီသေနာ က ျဖည္႔ဆည္း ေပး မယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ထား ပါတယ္)

The Biotechnology Industry Organization (BIO) was founded in 1993 to represent biotechnology companies at the local, state, federal and international levels. As of December 2006, BIO’s membership consisted of more than 1,100 biotechnology companies, academic centers, state and local associations and related enterprises.
ဘီအိုင္အို ကို ၁၉၉၃ မွာ ဖြဲ႔ စည္း တယ္ ..ကုမၸဏီ အစုအဖြဲ႔ ေပါင္း ၁၁၀၀ေက်ာ္ပါ၀င္တယ္
ဇီ၀နည္းပညာက သုေတသန ကို အေျခခံတာမို႔ အရင္း အႏွီးၾကီးလြန္းတဲ႔ အတြက္ေနာက္ပိုင္းမွာ ပါတနာအေနနဲ႔ စပ္တူ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳေတြ လုပ္ေဆာင္လာနိုင္ဖို႔ အတြက္ရည္ရြယ္တာပါ...
ဒါကေတာ႔ ဇီ၀နည္း ပညာနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ေနာက္ခံ ရာဇ၀င္ ကို ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေ၀မွ်တာ ပါ ........
အခု အစပ်ိဳး ခ်င္တဲ႔ အေၾကာင္း ကေတာ႔ Red Technology အေၾကာင္း ပါ..........
ဟူး ...လိုရင္း ကို ခုမွေရာက္ေတာ႔တယ္ :e


Red biotechnology refers to the use of organisms for the improvement of medical processes. It includes the designing of organisms to manufacture pharmaceutical products like antibiotics and vaccines, the engineering of genetic cures through genomic manipulation, and its use in forensics through DNA profiling.
သက္ရွိေတြ မ်ိဳး ဗီဇေတြ ကို အသံုး ခ်ျပီး ေဆး ပညာအတြက္လိုအပ္တဲ႔ ပဋိဇီ၀ေဆး ၀ါးေတြ ၊ကာကြယ္ေဆး ေတြထုတ္လုပ္ဖို႔ ပါ
ဒိေနရာမွာ သက္ရွိဆိုတာ ဘက္တီးရီးယား ၊ဗိုင္းရပ္စ္ စတာေတြ၊ အပင္ေတြ ကို အဓိကဆိုလိုတာပါ...

..ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္...
ေမာနင္းစတား

o2fixer
06-02-2010, 04:04 AM
Thanks for discussion for biotech. I think whether right or not, there aren't any technical discussion. whatever pls let's try.
'

morning-star
07-08-2010, 07:22 PM
ဆက္ျပီးေရးမယ္ၾကံတုန္း
နယ္ဘက္ေရာက္သြားလို႔
အုတ္တန္း အဲအြန္လိုင္းကင္းမဲ႔ဇံုျဖစ္ေနတာမို႔
ခုမွပဲ ပ်ံေရာက္လာေတာ႔တယ္
စာေတြပ်ံဖတ္ျပီးရင္
ေရးမယ္ေနာ္
ေမာနင္းစတား

yan
11-09-2010, 09:24 PM
စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးေမးခ်င္ပါတယ္။ဂ်ပန္ နည္းပညာ EM ဇီဝေဖ်ာ္ရည္ ျပဳလုပ္ပံုနဲ႔ အသံုးျပဳပံု ၊ ေကာင္းက်ုိဳေလးေတြ နည္းနည္းေလာက္ရွင္းျပေပးပါဦး။ဘယ္မွာရွာရမလဲမသိလို႔ပါ။ေကာင္းတယ္ဆိုတာ သိထားေပမယ့္ ဘယ္လိုေကာင္းလဲဆိုတာမသိလို႔ပါ။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ထုတ္လုပ္ပံုေလးလည္း သိရင္ မွ်ေပးၾကပါဦး။ :? :? <3

morning-star
11-24-2010, 10:49 AM
အားလံုးပဲ ေမာနင္း ပါ ...
စာေရးမယ္ေရးမယ္နဲ႔
ေတာသြားျပီး
လယ္ထဲဆင္းေနရလို႔
ဖို၇မ္ထဲေတာင္မေရာက္တာၾကာေပါ႔....ခုေတာ႔ စာနဲ႔ ေပနဲ႔ ေ၀းေနပါျပီ....စာဖတ္ဖို႔ေတာင္မနည္းရယ္..
ျမိဳ႔ ေရာက္တုန္း ဖိုရမ္ထဲ ၀င္လာတာပါ..
က်ေနာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားတစ္ပိုင္းျဖစ္ေနပါျပီဗ်ာ
ဒါမို႔...ကိုyan ေျပာတဲ႔
အီးအမ္ တင္ မကဘူး ဗ်ာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး သမားေတြ အတြက္ အသံုးတည္႔တာေလးေတြ ရွိရင္ မွ်ေပးၾကပါအံုး.....

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔

ေမာနင္း

san tint
01-06-2011, 08:32 PM
ဘီယာ ခ်က္နည္းေလး အေသးစိတ္သိခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
.............;D

ကိုထြန္း
01-06-2011, 08:59 PM
ဘီယာ ခ်က္နည္းေလး အေသးစိတ္သိခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ .............;D

ဟိုးအရင္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မၽားကထုတ္ေဝခဲ႕ဖူးတဲ႕ ခတိၲယ ဆိုတဲ႕ နည္းပညာဂၽာနယ္မွာ ဓါတုအင္ဂၽင္နီယာတဦးၿဖစ္တဲ႕ဆရာႀကီးေဒါက္တာ မၽိဳးသန္႕တင္ရဲ႕ ဘီယာခၽက္လုပ္မွဳဆိုင္ရာေဆာင္းပါးေတြကို ဖတ္ခဲ႕ဖူးပါတယ္။ ကို san tint အေနနဲ႕ http://en.wikipedia.org/wiki/Beer မွာ အေၿခခံခၽက္နည္းေတြကို ေလ့လာနိဳင္သလို၊ အေသးစိတ္ကိုေတာ႕ သိရိွနည္းလည္သူမၽားမွ ဝင္ေရာက္ေဆြးေနြးေပးမယ္လို႕ ေမၽွာ္လင္႕ပါတယ္။ ဖိုရမ္မွာ ေပၽာ္ရြွင္စြာလည္ပတ္ရင္း မၽွေဝေဆြးေနြးခဲ႕ပါဦးခင္ဗၽား။

ေအ၇ာ
02-03-2011, 05:30 PM
အားလံုးပဲ ေမာနင္း ပါ ...
က်ေနာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားတစ္ပိုင္းျဖစ္ေနပါျပီဗ်ာ
အီးအမ္ တင္ မကဘူး ဗ်ာ
စိုက္ပ်ိဳးေရး သမားေတြ အတြက္ အသံုးတည္႔တာေလးေတြ ရွိရင္ မွ်ေပးၾကပါအံုး.....

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔
ေမာနင္း

သကာရည္ေလာင္းၿပီး ျမက္ခ်ဥ္ဖတ္လုပ္တဲ့နည္းရယ္
ပိုးမႊားေဆးရည္ေလာင္းထည့္ၿပီး သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာလုပ္တဲ့နည္းရယ္ ကို စိတ္၀င္စားပါတယ္။
ေရးေပးၾကပါဦးေနာ္။
ေအ၇ာက ဒိန္ခ်ဥ္လုပ္တဲ့နည္းနဲ့ ပ်ားေမြးျမဴေရးကိုေတာ့ နည္းနည္းသိတယ္။
၀ိုင္ေတြ ျဗစ္ရည္ ေတြအတြက္ အလင္ခံတာ ကေဇာ္ေဖါက္တာ ေသခ်ာသိဘူး။ အဲဒါလည္း သိခ်င္တာပဲ။
ဖတ္ဖို႕ေစာင့္ေနပါမယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအ၇ာေမ

Bbo Myint
03-27-2011, 02:09 PM
ေရးထားတားေကာင္းပါတယ္။။။
က်ြန္ေတာ္ကို aqua အေၿကာင္းေလးေရးေပးပါဦး...

Aye Kyaw Htoo
05-28-2012, 06:21 PM
Microbes (bacteria) ေတြသံုးျပီး Waste water ေတြကို Clean water, portable water လုပ္တဲ့ Process ေတြကို သိခ်င္ပါတယ္။ Water recycling machine အေသးစားေတြကို mechanical ပိုင္း လုပ္ေပးဘူးပါတယ္။ Biotechnologist consultant လိုအပ္သေလာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရံူေလာက္ပါ။ ကိုယ္မသိတဲ့အပိုင္းကို ကိုယ္သိတဲ့အပိုင္းနဲ႕ ေပါင္းၾကည့္ခ်င္ လို႕ပါ။

ရဲေနာင္ေလး
08-21-2012, 10:51 AM
ဟုတ္ပါတယ္ ဒီ field က သိပ္ၿပီးေတာ့မက်ယ္ျပန္႔ေသးပါဘူး
က်ေနာ္လည္းအခုမွစ ၿပီးေတာ့ေလ့လာမွာပါ
အဲဒီေတာ့ သိတဲ့ အကို အမ မ်ားက ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါလုိ႔....