PDA

View Full Version : Ckt Simulation ( OrCAD, LabView, IC 6..)htetlinnaung
07-30-2009, 06:23 AM
ကြ်န္ေတာ္ က အီလတ္ထေရာနစ္နဲ ့ေက်ာင္းျပီးထားသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္ ။ကြ်န္ေတာ္ေက်ာငး္တက္စဥ္က
မသင္ခဲ ့ရေသာ္လည္း ယခု အနည္းငယ္ သင္ၾကားခြင္ ့ရခဲ ့ေသာ Ckt Simulation နဲ ့ဆိုင္တဲ ့ အေၾကာင္းေလးကို ေျပာျပခ်င္လို့ေရးလိုက္တာ ပါ။
အီလတ္ထေရာနစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ Design အတြက္ အမ်ားၾကီး အထာက္အကူ ျပ ုေစတဲ ့Program ေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္ ။
ပထမဆံုး ေျပာခ်င္တာက Pspice ( Personal Simulation Program withIntegrated Circuit Emphasis) OrCAD ျဖစ္ပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ့္
အျမင္ အရ အီလတ္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ရင္းႏွိးကြ်မ္းဝင္ သင္ ့ေသာ အသံုးခ် ေဆာ ့ဖ္ဝဲလ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ ့လာခ်င္သူမ်ားရွိပါက
အင္တာနက္တြင္ တင္ထားေသာ Tutorial Pdf ဖို င္မ်ား ကို အလြယ္တကူ ရယူနိုင္ပါတယ္။ေဆာ ့ဖ္ဝဲလ္ကို လည္း ေဒါင္းလုပ္ရယူနုိုင္ပါတယ္ ။
အီလတ္ထေရာနစ္မွာ အေရးပါတဲ ့ဆိုဒ္္တခု ကေတာ ့ http://www.cadence.com ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ေလ ့လာဖတ္ရွူနုိင္ပါက အလြန္ေကာင္းပါတယ္လုိ
့ ေျပာပါရေစ။ https://www.cadence.com/products/orcad/Pages/downloads.aspx တြင္ ေဆာ ့ဖ္ဝဲလ္ကိုလညး္ ရယူနုိင္ပါသည္ ။
အသံုးျပ ုနည္းမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္ အဆင္ေျပရင္ သိသေလာက္ ေဆြးေႏြး ပါဦးမည္ ။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လညး္ ေကာင္းစြာမသိပါ ။သို ့ေသာ ္ေလ ့လာခ်င္သူမ်ားကို လမ္းညြန္ ေျပာျပခ်င္သျဖစ္ ့ေရးျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဆာ ့ဖ္ဝဲလ္မွာ LabView ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာငး္သားသံဳး ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုေတာ့ http://www.ni.com/labview/ တြင္ ရရွိနုိင္ပါသည္ ။
ထို national instrument ဆိုဒ္သည္လညး္ အီလတ္ထေရာနစ္ေက်ာငး္သားမ်ား ေလ ့လာဖတ္ရွူ သင္ ့သည္ ့ဆိုဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Professional အတြက္
ျဖစ္ေသာေၾကာာင ့္ ေစ်းၾကီးသည္ကုိ ေတြ ့နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတစ္ခု မွ ာ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ ေက်ာင္းတြင္သာ ဆရာ ျပသသည္ ္ကို ့ ၂ ၾကိမ္မွ် လက္ေတြ ့သင္ယူ ့ဖူး ပါေသးသည္။
လာမည္ ့စာသင္နွစ္တြင္ မွ ဆက္လက္သင္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ လညး္ Ckt Simulation Design အတြက္ ျဖစ္ပါသည္ ။
ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္သည္ Window တြင္ သံုး၍မရပါ.။ Unix အေျခ ခံေသာ Linux version အခ်ိ ဳ ့နွင္ ့ solaris OS မ်ားတြင္သာ အသံုးျပ ုနုိင္ပါသည္။
၎သည္ OrCAD ထက္ ပို ၍ သာလြန္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ေနာက္ဆံုး Version မွာ IC6 ႏွင္ MMSIM 610 ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္၊
၎သည္ အထက္ကေျပာခဲ ့ေသာ Cadence အပုိင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖစ္ပါသည္ ။ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ အေကာင္းဆံူး ျဖစ္ပါသည္ ။
ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခဲ ့ ေသာ ေဆာဖ္ဝဲလ္မ်ားကို လက္ေတြ ့နယ္ပယ္၌ အသံူးျပ ုေနသူမ်ား ရွိပါက တက္နိုင္သေလာက္ ကူညီ ရွင္းျပေစလို ့ပါသျဖင္
ရးသားလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၊ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊ ျမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာေလာက တုိးတက္ေစရန္ ၾက ိုးစားၾကပါစဳ ့ိ ..... :

htetlinnaung
07-31-2009, 10:20 PM
ဒီတခါေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ OrCAD မွာ RC Ckt ေလးတခုကုိ ဘယ္လို Simulation လုပ္လဲ ဆို တာကို Capture နဲ ဆြဲနည္းေလး ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
တခါမွ မလုပ္ရေသးသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ သီအိုရီ အယူ အဆေလးကိုေတာ့ ေနာက္မွ ထပ္ေဆြးေႏြးပါ ့မယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ Capture ထဲမွာ ပံုဆြဲျပီး run ၾကည္ ့ပါမယ္။ သြားရမဲ ့procedure ကေတာ ့
OrCAD ->Capture ->File ->New ->project အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ New project Box ကို ေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
http://img220.imageshack.us/img220/4424/41324522.jpg f
http://img220.imageshack.us/img220/3341/47866574.jpg
အဲဒီ မွ ာ မိမိလုပ္မည္ ့Project နာမည္ကို ေပးခဲ ့ပါ ။ဥပမာ အခု ကြ်န္ေတာ္တို ့လုပ္မည္ Project ကို RC ckt လို ့ ေပးခဲ ့ပါမယ္။
Create a New Project Using မွာ Analog orMixed A/D ကို ေရြးပါ ့မယ္။ Location မွာ မိမိ program ကို save မည္ ့ ေနရာကို ေပးနိုင္ပါသည္ ။ မည္ ့သည္ ့
ေနရာ မဆို ေပးနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ D:\ Pspice လို ့ေပးခဲ့ ပါ ။ D ထဲ မွာ pspice နာမည္နဲ ့folder တခု create လုပ္ခဲ ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ျပီးရင္ ok ကို နိွပ္ပါ။
http://img508.imageshack.us/img508/5707/30236799.jpg
Create Pspice Project Box ကို ေတြ ့ရပါမယ္ ။အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ Create a blank project ကို ေရြးပါမယ္။ျပီးရင္ ထံုးစံအတိုင္း OK ေပါ ့ခင္ဗ်ာ။
http://img248.imageshack.us/img248/527/35520749.jpg
ကဲ ကြ်န္ေတာ္တို ့စျပီ ပံုဆြဲလို ့ရပါျပီ။ ထံုးစံအတိုင္း ပံုဆြဲဖို ့ tools ေတြကို ညက္ဘက္မွာ အလြယ္တကူ ယူသံုးနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚဆံုးက arrow ကေတာ့
ckt ကို select လုပ္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေအာက္မွာကပ္ရက္ကေတာ့ logic symbol ေလးပါ။ အဲဒါကေတာ့ ckt မွာ သံုးမဲ ့ elements,components and devices မ်ားကုိ
ယူသံုုးဖိို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခု ကေတာ့ wire ျဖစ္ပါတယ္ မ်ဥ္းေကာက္ပုံ အပါး ေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ckt ကို wire connection ျပ ုလုပ္တဲ ့အခါမွာ
သံုးဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ေအာက္တခုကေတာ့ Net alias အတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ Node နံပါတ္ေတြ ေပးနုိင္ဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေအာက္မွာ Bus ေတြဆြဲဖို ့ မ်ဥး္ထူနဲ ့
ပံုေလးျဖစ္ပါတယ္။အဲဒါေအာက္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့တုိ ့ node connection ေတြ သတ္မွတ္ေပးဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္ ၂ခု ေက်ာ္မွာ GND ကုိေတြ ့နိုင္ပါတယ္။
က်န္တာေတြက အခု ေလာေလာဆယ္မလို တဲ အတြက္ မေျပာျပေတာ့ပါဘူး။
http://img181.imageshack.us/img181/184/53803921.jpg
အခု RC series ေလးကို ဆြဲၾကည္ ့ပါမယ္။ကြ်န္ေတာ္တို ့logic symbol ေလးကေန resistor and capacitor ကို စယူၾကပါမယ္။ကြ်န္ေတာ ့အဲဒီမွာ
Place Part Box တစ္ခု က်လာပါမည္။ ဒီေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ့္တို ့သိထားရမွာက အသံုးျပ ုမဲ ့ devices ေတြကို Add Library မွာ အဆင္ ့သင္ ့သံုးနုိင္ေအာင္
ထည္ ့ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အသံုး ျပ ုမည္ ့ resistors , capacitors , inductors ေတြအားလံဳးဟာ analog.olb မွာ ပါဝင္ပါတယ္ ။
ေနာက္သံုး မည္ ့ အရာကေတာ့ input signal အတြက္ sources မ်ား ျဖစ္ပါတယ္၊၊ Sources ေတြက source.olb မွာ ပါဝင္ပါတယ္။ေလာေလာဆယ္မွာ
အတြက္ ဒီ ၂ခု နဲ ့တင္ အဆင္ေျပပါျပီ။
http://img181.imageshack.us/img181/6535/34603600.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/417/90008819.jpg
ပထမဆံုး resistor တလုံးကို Part List ထဲ ကေန ယူ ပါ ့မယ္ ။ သိျပီးတဲ ့အတိုင္ း R ကို click ျပီး ေရြးျပီး OK ေပးလုိက္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ဆြဲ မဲ ့
Schematic -page1 ဆို တဲ work place ထဲမွာ သင္ ့ေတာ္မည္ ့ေနရာမွာခ်ပါ ။ ျပီးရင္ Right Click ေထာက္ျပီး End Mode ေပးပါ။ ဒီေနရာမွာ resistor
ရဲ ့နာမည္က R1 ျဖစ္ေနျပီး တန္ ဖို းက 1k ျဖစ္ေနပါ ့မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့resistors ရဲ ့နာမည္နဲ တန္ ဖိုး ကို မိမိ လုိသလုိ ေျပာငး္ယူနိုင္ပါတယ္။ ေျပာင္း
မဲ ့နာမည္ (သို ့) တန္ဖိုးကို Doulbe click ေခါက္ပါ။ သူရဲ ့ Display Properties Box တက္လာပါ တယ္။ အဲဒီမွ ာမိမိလုိ သလို ျပင္နိဳင္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ ့
တန္ဖို းကို 100 ေပးခဲ ့ပါမယ္။
http://img187.imageshack.us/img187/930/27956626.jpg
အေပၚကနည္းအတုိင္းဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို ့capacitor တစ္လံုးကို plcae Part (logic symbol) ေလးကေန ယူပါမယ္ ။ capacitors ကလည္း analog
lib ထဲမွာပါဘဲ ရွိပါတယ္။သိျပီး ျဖစ္တဲ ့အတိုင္း symbol က C ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အသံုးျပ ုမဲ ့device ကို လု ိသလုိ ၃၆၀ ဒီဂရီ rotate လုပ္န ို္င္
ပါတယ္။ Rick click ေထာက္ျပီ း rotate ကို ေရြး၍ မိမိလို သလို ေျပာင္းယူပါ။ C ရဲ ့တန္ဖို းကို 10u ထားခဲ ့ပါမယ္။
http://img263.imageshack.us/img263/9391/8jpgb.jpg

ေနာက္တခု က input signal အတြက္ source တခု ခု ကို ယူပါ ့မယ္။ source ေတြက source lib ထဲ မွာ ရွိတဲ ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္တို ့ Place Part
မွ ဘယ္ဘက္ေအာက္ေထာင္ ့က Libaries မွာ ခုနက add ခဲ ့ျပီးတဲ ့ SOURCE ကို ေရြးလိုက္ပါ။အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို ခ်င္တဲ ့ input signal အတြက္
လုိတဲ ့ source ကုိ ယူနိုင္ပါတယ္ ။ဥပမာ အေနနဲ ့အခု pluse wave form ကို input signal အျဖစ္ ထားပါမယ္ ။ ဒီေတာ့ source ကို VPULSE ကို
ေရြးပါမယ္။ သိျပီ ျဖစ္တဲ ့အတိုင္ း သင္ေတာ္မည္ ့ေနရာမွာခ်ျပီးေတာ့ end mode ေပးပါ ့မယ္ ။ ဒီေနရာမွာ VPULSE ရဲ ့ parameters ေလးေတြကို
အနည္းငယ္ ေျပာလို ပါတယ္ ။ V1 က စတင္တဲ ့ ဗို ့ ျဖစ္ျပီးေတာ့ V2 ကေတာ ့signal ရဲ ့ impulse value ျဖစ္ပါတယ္။ td ကေတာ့ delay time ျဖစ္
ပါတယ္၊(Pulse wave cycle တခုနွင္ ့တခုၾကား ၾကာခ်ိန္)။ tr က raise time ျဖစ္ျပီးေတာ့ tf က fall time ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအာျဖင့္ nano seconds
မွ်ျဖစ္ပါတယ္။ pw ကေတာ့ pulse width ျဖစ္ပါတယ္ ။ လိုခ်င္တဲ ့ signalရဲ ့လိွုငး္အက်ယ္ျဖစ္ပါတယ္။တနည္းအားျဖင္ ့ဗိ ူ ့တန္ဖိုးတခုခုမွာ ရွိေနမည္ ့ၾကာခ်ိန္ျဖစ္
ပါတယ္။ per ကေတာ့ period ျဖစ္ပါတယ္။ 1 cycle ၾကာခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမင္သာေအာင္ ပံုုနဲ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။တန္ဖိုးေတြကို မိမိ လိုခ်င္သည္ ့pulse wave
ရေအာင္ ေပးပါ။ ဥပမာ အေနနဲ ့ v1= o , v2=5V, TD=0, tr=1ns, tf=1ns, pw=5ms,per=10ms ထားပါ ့မယ္။
http://img181.imageshack.us/img181/936/93672038.jpg
ေနာက္ဆံုး လိုတာကေတာ့ GND (ground) ျဖစ္ပါတယ္။ညာဘက္ေဘးမွ GND tool ကို click လုပ္တ့ဲ အခၚ Box တခုက်လာပါမယ္။အဲဒီအထဲက
GND/CAPSYM ကိုေရြးပါ ။ ဒီေနရာမွ မေမ ့ဖို ့က ေအာက္ဘက္က name ေနရာမွာ zero (သုည)ေပးခဲ ့ဖို ့ပါ ။ မေပးခဲ ့ရင္ run တဲ အခါမွာ error
ဲျပေနပါလိမ္ ့မယ္ ။ထံုးစံအတိုင္း သင္ ့ေတာ္တဲ ့ေနရာမွာခ်ျပီး end mode ေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အားလံဳးကို wire နဲ ့connet လုပ္ဖို ့ဘဲ
က်န္ပါေတာ့တယ္ ။
http://img74.imageshack.us/img74/2787/18522430.jpg
ညာဘက္က wire ကို ေရြးျပီး source ရယ္ R ရယ္ C ရယ္ GND ကို လိုက္ဆက္ပါ။ စတဲ ့ေနရာမွာ click ခ်ျပီး မိမိလို ခ်င္တဲဲ ့
ေနရာမွာ ေနာက္တခ်က္ click ခ်ရံုပါဘဲ။အခု component ၂ ခု ထဲ ျဖစ္တဲ ့အတြက္ ရွင္းလင္းပါတယ္။ wire ကို မိိမိလိုသလို ေကာက္နုိင္ ေျဖာင္ ့နိုင္
ပါတယ္။ အားလံုးျပီရင္ေတာ ့right click ေထာက္ျပီး end wire ေပးလုိက္ပါ။
http://img74.imageshack.us/img74/3474/92317753.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/2848/91616695.jpg
ဒီေနရာမွ ာကြ်န္ေတာ္တုိ ့႕တုိင္းခ်င္တဲ ့ေနရာေတြကို အတိအက် ေပးဖို ့အတြက္ node ေတြေပးခဲ ့ဖို ့လုိ ပါတယ္။ မေပးခဲ ့ရင္လညး္ရပါတယ္။ အခုကေတာ့
ဘယ္လိုေပးလဲ သိေအာင္ ေပးၾကည ့္ပါမယ္။ ညာဘက္မွာရွိတဲ ့Place junction ကို ေရြးျပီး component ၂ခုၾုကား ေတြမွာ click ေပးျပီး node ေတြ လုိုက္ေပး
ပါ။ ဒီမွာေတာ့ ground ရယ္ ။ source နဲ ့ R ၾကားရယ္၊ R နဲ ့C ၾကားရယ.္မွာ ဆို ျပီး node ၃ ခုဘဲ ရွိပါ ့မယ္။ ျပီးရင္ အဲဒီnode ေတြကို နာမည္ (သို ့) နံ႔ပါတ္
ေပးပါ ့မယ္။ ညာဘက္က Net alias (N1) ကို ေရြးျပီး Alias မွာ 0 ေပးပါ။ ျပီးရင္ GND မွာထားခဲ ့တဲ ့ node ေနရာမွာ click ခ်ျပီး end mode ေပးပါ။ က်န္တဲ ့
၂ ခု ကုိ လညး္ အစဥ္လုိက္ နံပါတ္ေတြ ေပးပါ။ ဥပမာ SOURCE နဲ ့ R ၾကားကို 1 ၊ R နဲ ့C ၾကားကို 2 ေပးပါ ့မယ္။အားလုံးျပီးရင္ File ->save ေပးလိုက္ပါ။
ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့Runဖို ့အဆင္သင္ ့ျဖစ္ပါျပီ။
http://img73.imageshack.us/img73/8867/67399395.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/4729/42162460.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/8408/81798198.jpg
ဒီေနရာမွ ကြ်န္ေတာ္တို ့ဘယ္အေျခအေနမွာ ဒီCkt ကို run မယ္ဆိုတာကိ ု ေရြးပါ ့ရမယ္။ အခု ckt မွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ active element ျဖစ္တဲ ့ C သံုး
ထားျပီးေတာ ့ source ကိုလည္း time dependent source တခု ျဖစ္တဲ ့VPULSE ကို သံုးထားတ ဲ ့အတြက္ Transient state မွာဘဲ run ပါ့မယ္။အဲဒီ
အတြက္ tool Bar ကေန Pspice -> New Simulation Profile ကိုေရြးပါ။ဒါမွမဟုတ္ အလြယ္တကူ symbol ကေနလဲ သံုးနိုင္ပါတယ္။( စတုဂံပံု ဘယ္
အေပၚေထာင္ ့မွာၾကယ္ေလးနဲ ့ဟာျဖစ္ပါတယ္ )name မွာ နာမည္ေပးခဲ ့ပါ ။ ckt နဲ ့ဆိုင္တဲ ့နာမည္ဆုိပိုေကာင္းပါတယ္ (မွတ္မိေစရန္)ဥပမာ rc ေပးခဲ ့ပါ။
ျပီးရင္ create ကိုေရြးပါမယ္။ Simulation Setting _rc ဆိုတဲ ့Box တစ္ခု တက္လာပါလိမ္ ့မယ္။အဲဒီမွာ Analysis ကို Time Domain( Transient)
ကိုဘဲ ေရြးပါ ့မယ္။ ျပီးရင္ ညာဘက္မွာရွိတဲ ့ run to time ကို မိမိ လို ခ်င္သေလာက္ ေပးပါ ့မယ္။ ဥပမာ အေနနဲ ့20ms ထားပါ ့မယ္။ start saving data
after ကို ေတာ့ ၀ ဘဲ ေပးခဲ ့ပါ။ ျပီးရင္ maximan step size ကို ေရြးနုိင္ပါတယ္။ မိမိလိုခ်င္တဲ ့စခ်ိန္ကေန ဆံုးခ်ိန္ထိ interval timeကို ထည္ ့နိူင္ပါတယ္။
မေပးခဲ ့႕ရင္လညး္ရပါတယ္။ ျပီးရင္ Ok ေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ အားလံုးျပီးသြားပါျပီ။
http://img397.imageshack.us/img397/7739/18965685.jpg
ကြ်န္ေေတာ္တုိ ့Ckt ကုိ runၾကည္ ့ပါမယ္။ tool Bar ကေန Pspice -> run ကိုေရြးပါ ။ ဒါမွမဟုတ္ အသင္ ့run symbol ေလးကိုလညး္ သံုးနိုင္ပါတယ္။
error မရွိလို ့ရွိရင္ ကြန္ေတာ္တို ့အတြက္ 2 dimension နဲ ့ေဖာ္ျပေပးဖ ို Boxတခု တက္လာပါ ့မယ္။
http://img387.imageshack.us/img387/7391/82067784.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/5274/71122858.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/1181/49398887.jpg
အဲဒီမွ ာကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့ Input signal နဲ ့ output Signal
ကို နွိုူင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။ဘယ္လို ၾက ည္ ့မလဲဆိုေတာ့ Trace-> add trace က္ိုေရြးပါ။ မိမိၾကည ့္ခ်င္ေသာ current ,voltage ,powerေတြကုိ node အရ
ျဖစ္ျဖစ္ ၊ element ၂ခု ၾကားမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကည္ ့နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ ့ input signal ရဲ ့voltage နဲ ့ C မွာက်ေနတဲ ့အထြက္ ဗို ့တုိ့ကို ၾကည္ ့ရေအာင္။
အဲဒီေတာ့ add trace မွ ာ V (V2:+) ကို input voltage tအတြက္ ၊ V2(C1) ကုိ C မွာက်ေနတဲ ့voltage အတြက္ေရြးပါ ့မယ္ ။

ေအာက္ပါ ပံုကို ေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္.။
http://img399.imageshack.us/img399/9490/72751389.jpg

ေနာက္မွ command နဲ ့ဘယ္လို run တာရယ္၊ သီအိုရီ အယူအဆ အနညး္ငယ္ကို ေဆြးေႏြးပါအံုးမည္ ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္ :)

chit tee
07-31-2009, 10:41 PM
က်ေနာ့္ field မဟုတ္ေပမယ့္ အင္မတန္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပို႕စ္ေလးတစ္ခုမွန္း သိသာလွပါတယ္။
ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးသြားတာ တကယ့္ Professional ပါဘဲဗ်ာ။
ဆက္လ်က္ မွ်ေ၀ေပးပါအံုးေနာ္ ။
ေက်းဇူးတင္ေလးစားလ်က္
chit tee

htetlinnaung
08-01-2009, 07:11 AM
ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အရင္ ကြ်န္ေတာ္ OrCAD Capture မွာဆြဲခဲ ့တဲ ့RC Ckt ေလးကို Command ကို သံုးျပီး ဘယ္လို run တယ္ဆိုတာ
ေဆြးေႏြးပါ ့မယ္။ပထမဆံုးသြားရမဲ ့Procedure ကေတာ့ OrCAD ->Pspice AD ->File ->New ->Text File ျဖစ္ပါတယ္။
http://img379.imageshack.us/img379/7634/73089782.jpg
ဒါဆို စေရးလို့ရပါျပီ။ မေရးခင္ Ckt sketch Diagram ကို ကြ်န္ေတာ္တို ့စာအုပ္ထဲမွာ ျဖစ္ျဖစ္ အၾကမး္ခ်ဆြဲထားဖို ့လိုပါမယ္။
ဥပမာ ေအာက္ပါအတိုင္းဆြဲထားၾကည္ ့ပါ့မယ္။
http://img187.imageshack.us/img187/4369/48300253.jpg
ပရို ဂရမ္က အရမး္တိုပါတယ္။မေရးခင္ သိသင္တာေလးေတြရွိပါတယ္။ Program ကို စမေရးခင္ enter ေခါက္ျပီး ေအာက္တေၾကာငး္က စတင္ေရးရပါတယ္။
အဲလို မထားခဲ ့ရင္ error မရွိေပမဲ ့ run မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တခါတေလ ေမ ့တက္ပါတယ္။ သတိမထားမိရင္ ဘာမွားေနလဲ
ဆိုျပီး ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡ ေရာက္တက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က OrCAD မွာ Case Sensitive မရွိပါဘူး ။ ၾကိ ုက္သလို
စာလံုးအၾကီးျဖစ္ျဖစ္ အေသးျဖစ္ျဖစ္ ေရးနုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အၾကီးဘဲ ေရးေလ ့ရွိပါတယ္ ။အဆင္ပိုေျပပါတယ္။ ေအာက္ပါအတုိင္းေရးပါ ့မယ္။
http://img187.imageshack.us/img187/6850/56433463.jpg

အခု ေရးထားတဲ ့ပရိုဂရမ္ေလးကို နဲနဲ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ပထမဆံုး ကြ်န္ေတာ္တို ့သံုးထားတဲ ့elements,source ကို
ဘယ္ေနရာမွာရွိတယ္၊ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးရွိတယ္ဆိုတာ assign လုပ္ရပါတယ္။ ပံုၾကမ္းထဲမွာ node နံပါတ္ေတြေပးခဲ ့တာကို ၾကည့္ပါ။
အဆင္ေျပသလို ေပးနိုင္ပါတယ္။ အခု မွာေတာ့ 0 1 2 ဆိုျပီး အစဥ္လုိက္ဘဲေပးခဲ ့ပါတယ္။
ပထမဆံုး R1 1 2 100 ဆိုတာ R ကresistor ကို ေၾကျငာတာျဖစ္ျပီး 1 ကေတာ့နာမည္ျဖစ္ပါတယ္။အကၡရာနဲလညး္ေပးနုိင္ပါတယ္။ 1 2 ကေတာ ့
resistor က 1 နဲ ့2 nodes ၾကားမွာရွိတယ္ ေျပာတာျဖစ္ျပီး 100 က တန္ဖိုးပါ။ ၁၀၀ အုမ္းရွိတယ္ေပါ ့။ ကီလုိဆိုရင္ k ျဖစ္ျပီး
မက္ဂါ ဆိုရင္ေတာ့ Meg ပါ။
ေနာက္တေၾကာင္းမွာ C1 2 0 10u ဆိုတာက C က Capacitor ကို ေၾကျငာတာျဖစ္ျပီး 1ကနာမည္၊ 2 0 က Capacitor က node 2 နဲ ့0
ၾကားမွာရွိတာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ 10 u ကေတာ့ 10 micro farad ကိုရွိတယ္ ေျပာတာပါ ။ nano ဆိုရင္ n ျဖစ္ပါတယ္။
V1 1 0 PULSE(0 5V 0 1ns 1ns 5ms 10ms) ကေတာ့ voltage source ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကျငာ တာျဖစ္ျပီ 1 ကနာမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
PULSE က PULSE WAVE ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ကေတာ့ အစဥ္လိုက္ (V1 V2 td tr tf pw per ) ျဖစ္ပါတယ္။ Capture မွာတဳံ းကေျပာျပခဲ ျပီးျဖစ္လို ့
မွတ္မိမယ္ထင္ပါတယ္။
.TRAN 0 20ms ဆိုတာကေတာ့ TRANSIENT ANALYSIS ကို 0 က စျပီး 20ms ထိလို ့RUN မယ္ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
.PROBE ကေတာ့ ဂရပ္နဲ ့လိုခ်င္တဲ ့ရလဒ္ေတြကို ျပဖို ့ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
.END ကေတာ့ ပရုိိဂရမ္ ျပီးဆံုးေၾကာငး္ေၾကျငာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ dot (.)နဲ ့စတင္တာ command မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စာတစ္လံုးနဲ ့တလံုးၾကားမွာ space bar တခ်က္စီျခားပါတယ္။

အားလံုးျပီးရင္ ပရုိဂရမ္ကို save ပါ ့မယ္။ နာမည္ကုိ rc ckt.cir ဆိုတဲ ့နာမည္နဲ ့သိမ္းပါ့မယ္။ File type ကိုလညး္ .cir နဲ ့save ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
http://img398.imageshack.us/img398/9996/53154766.jpg
ျပီးရင္ အဲဒီ window ကိူု ပိတ္ျပီး file ->open ကေန မိမိသိမ္းထားတဲ ့ .cir file ကို ျပန္ေခၚရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာလံုးျပီးရင္ run လို ့ရပါျပီ ။
http://img220.imageshack.us/img220/9228/10263584.jpg

http://img187.imageshack.us/img187/337/10600499.jpg

အခု ကြ်န္ေတာ္တို ့ ၾကည္ ့ခ်ုင္ လိုခ်င္တဲ ့တန္ဖို းေတြကို trace ကေန add trace ကုိ္ေရြးျပီး လိုခ်င္တာေတြၾကည ္ ့နုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ ့ကေတာ့
V (1) နဲ ့ V (C1) ကို ေရြးထားပါတယ္။ node 1 နဲ ့ C1 မွာ က်ေနတဲ ့ voltage ကို ေတြ ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://img509.imageshack.us/img509/3134/96805421.jpg
အေျခခံ ကို ေျပာျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း အမ်ားၾကီးက်ယ္ျပန္ ့ပါတယ္ ။ ေနာက္ထပ္ အဆင္ေျပရင္ ကြ်န္ေတာ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါအံုးမည္။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ :)

htetlinnaung
01-25-2010, 08:18 AM
မဂၤလာပါ ဗ်ိဳ ့..မတင္တာၾကာလို့ေမ ့ေနၾကျပီ ထင္ပါတယ္ ။ဒီတခါေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ အီလတ္ထေရာနစ္မွာ အဓိက device တခု ျဖစ္တဲ ့ထရန္စစၥတာ(transistor) ပါ၀င္တဲ ့ဆားကစ္တခု ကို OrCAD Capture မွာ ဘယ္လို ဆြဲတယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။
စတင္ရမဲ ့ procedure ကေတာ့ အရင္ ေရွ ့က RC CKt ကို ဆြဲခဲ့ တုန္းကလို ပါဘဲ ။ေနာက္ဆံုးအဆင္ ့Create a blank project ကို ok ေပးလိုက္ရင္ ေအာက္ပါပံု အတုိငး္ စတင္ဆြဲလို့ရပါျပီ။
http://img51.imageshack.us/img51/4877/63580528.png

Transistor တစ္လံုးကို စတင္ ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ transistors models မ်ားစြာထဲကBipolar junction transistor (BJT) -Q2N2222 ကို ယူပါမယ္။ ယူပံု နညး္ကေတာ့ ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း libraries ထဲက BIPOLAR ၊အဲဒီထဲကမွ Q2N2222 ကုိယူရမွာပါ။ Libraries ထဲမွာ BIPOLAR မရွိခဲ့ရင္ေတာ့Add Library ကေန ျပီးေတာ့ C ထဲမွာ သူရွိတဲ ့ေနရာကို အပ္ေပးဖုိ ့လိုပါ ့မယ္။ ျပီးရင္ ေနရာခ်ျပီးRight click -> End mode ေပးပါမယ္
http://img716.imageshack.us/img716/5890/72068827.png

ျပီးရင္ တျခား လုိအပ္တဲ ့ Resistors နဲ ့ Capacitors ေတြကို ANALOG libraries ထဲကေန ယူပါ ့မယ္။ Resistors ေလးလံုး နဲ ့ Capacitors သံုး လံုး ယူပါ ့မယ္။ အခုေလာက္ဆိုရင္ ပစၥည္းေတြကို ဘယ္လိုယူျပီး ေနရာခ်တယ္ဆိုတာ မွတ္မိေနေလာက္ျပီလို ့ယူဆတဲ ့အတြက္ အေသးစိတ္မေျပာေတာ ့ပါဘူး။ R နဲ ့C ကို ဘယ္လိုယူရတယ္ဆိုတာ ေရွ ့က RC CKt မွ ျပန္ၾကည္ ့နိုင္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိတာက Resistor ေလးလံုးယူမွာ ျဖစ္တဲ ့အတြက္ တလံုးခ်ျပီး END MODE မေပးဘဲေလးလံုးလံုး ခ်ျပီးမွ ေပးဖို ့ျဖစ္ပါတယ္ ။ မိမိလိုသလို ၃၆၀ လွည့္ပါ ၊လိုခ်င္တဲ့တန္ဖိုးေတြ ထည့္ပါ။တန္ဖိုးေတြဘယ္လို ထည့္ရတယ္ဆိုတာလညး္ ေျပာျပခဲ ့ျပီးျဖစ္လို ့ ျပန္မေျပာျပေတာ့ပါဘူး။တန္ဖိုးေတြကို ပံုမွာ ျပထားပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ေအာက္ပါပံုအတိုငး္ ေတြ ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

http://img132.imageshack.us/img132/7715/34446060.png

ျပီးရင္ေတာ့ လိုအပ္တဲ့ Voltage Source ေတြနဲ ့Ground ကိုထည္ ့ပါမယ္။Input အတြက္ ဒီေနရာမွာ အရင္ မသံုးဘူးေသးတဲ့ VSIN ကုိ သံုးပါမယ္။သူ ့မွာ Parameter 3 ခု ပါတာေတြ ့ရပါမယ္VOFF က ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ဂရပ္မွာ Sin wave Voltage signal တခုကို ေဖာ္ျပမယ္ဆိုရင္(x axis က္ို Zero Voltage Level ထားသလိုပါဘဲ) Voltage တန္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ကို ေပးမလဲဆုိတာ ကိုေမးတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလညး္ 0(သုည) ဘဲ ေပးပါ ့မယ္။ ေနာက္တခု VAMPL ကေတာ့ သိျပီးတဲ ့အတိုငး္ Voltage ရဲ ့ Amplitude တန္ဖိုးကို ေမးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ 10mV (၁၀ မီလိီဗို ့)ေပးခဲ ့ပါမယ္ၤFREQ ကေတာ့ Input voltage source ရဲ ့ Frequency (ၾကိမ္နွုုန္း) ကိုေမးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ100kHz ေပးခဲ့ပါမယ္။ ေနာက္က်န္ေသးတဲ ့source တခုကေတာ့ DC Power Supply ေပးရမဲ ့VDC ျဖစ္ပါတယ္။သူ ့ကိုေတာ့ 10V ေပးခဲ့ပါမယ္ ။ ျပီးရင္ ground ယူပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ Wire ကြန္နက္ရွင္လုပ္ဖုိ ့ဘဲ က်န္ပါမယ္ ။

http://img402.imageshack.us/img402/70/25328999.png
http://img62.imageshack.us/img62/3851/38236079.png
wire ခ်ိတ္ဆက္ျပီးရင္ ေအာက္ပါ ပံုအတုိငး္ ေတြ ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

http://img30.imageshack.us/img30/3307/58158431.png

ျပီးရင္ ကြ်န္ေတာ္ကို ့ Ckt ကို simulation လုပ္ဖို ့အတြက္ PSpice--> New Simulation Profileကို ေရြးပါ ့မယ္။နာမည္ တခု ေပးခဲ ့ပါမယ္။ေနာက္တခါ ျပန္ၾကည္ ့ရင္ လြယ္ေအာင္ BJT Ampလို ့ေပးခဲ ့ပါမယ္။ျပီးရင္ Create ကို Click ပါ။မိမိေပးထားတဲ ့နာမည္နဲ ့ Simulation Setting Box တခု တက္လာပါလိမ္ ့မယ္။ ပံုမွန္ အတိုင္း Aanlysis type မွာ Time Domain(transient) ကိုဘဲ ေရြးပါ ့မယ္။Run to time မွာ 100u ထည့္ပါမယ္။ဆိုလိုတာက ဆားကစ္ကို ၁၀၀ မိုက္ခရိုစကၠန့္ၾကာေအာင္ transient analysis လုပ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://img193.imageshack.us/img193/9120/79408352.png

ျပီးရင္ Run ပါမယ္။ Pspice --> Run (shout cut F11) ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါျပီးရင္ေတာ့ မိမိတုိ ့ၾကည္ ့ခ်င္လိုခ်င္တဲ့တန္ဖို းေတြကို Trace -->Add Trace ကေန ေရြးျပီး ၾကည္ ့နုိင္ပါျပီ။ အခု tutorial မွာေတာ့ CE(common emitter ) amplifier ျဖစ္တဲ ့အတြက္ input နဲ ့output voltage ေတြကိုဘဲ ယွဥ္ၾကည့္ပါမယ္။ အ၀င္ဗို ့(input voltage)က V(V4:+) မွာၾကည္ ့နုိင္ပါတယ္။အရင္ RC Ckt မွာတုန္းကလို ့ node name ေတြေပးျပီးလည္း ၾကည့္နုိင္ပါေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၾကည္ ့လို ့ရတဲ ့၂ နည္းလဲက်န္ပါေသးတယ္။ေနာက္မွ ထပ္ေျပာျပပါ ့မယ္။ေအာက္ပါ ပံုကို ရရွိပါတယ္ ။ ေပးခဲ ့တဲ့အတိုင္း sin wave form ျဖစ္ပါတယ္ ။

http://img269.imageshack.us/img269/3463/34220227.png

ကဲ ျပီးေတာ့ ေနာက္တခု output voltage အျဖစ္ R4 (load resistor ) မွာ က်ေနတဲ ့ voltage ကို ၾကည္ ့ပါမယ္။ V(R4:1) မွာ ၾကည္ ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္က ပံုအတုိငး္ ေတြ ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Input voltae ထက္ အဆမ်ားစြာ ရွိမွာျဖစ္ျပီး 180 ဒီဂရီ out of Phase ျဖစ္ေနတာ ေတြ ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လို ရတယ္ဆုိတာ သီအိုရီအရ အေျခခံ သင္ယူျပီး ျဖစ္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

http://img20.imageshack.us/img20/4499/50256484.png

ဒီေနရာမွာ သတိထားမိမွာက input and output ကို graph တခုထဲမွာ ၾကည္ ့လိုမရတာပါ ။range မတူလို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ယွဥ္ျပီး ၾကည္ ့ဖို ့အတြက္ PLot --> Add plot to window ကို ေရြးပါ ။

http://img706.imageshack.us/img706/6838/59796543.png

ဒါဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ graph အသစ္တခု ရလမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ေအာက္က ပံုအတိုင္း အထက္ေအာက္ တျပိိ ုင္တည္း ယွဥ္ျပီးၾကည့္လိ ု ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

http://img62.imageshack.us/img62/1489/84425646.png
တဆက္တည္ း ဒီေနရာမွာ ထပ္ျပီးေျပာျပခ်င္တဲ ့တခုကေတာ့ graph မွာျပထားတဲ ့voltage wave form ရဲ ့ တိက်တဲ ့တန္ဖိုးေတြကို ၾကည္ ့ခ်င္တဲ ့အခါ cursor ကို သံုးျပီ tracing လိုက္လို ့ရပါတယ္။
သြားရမဲ ့procedure ကေတာ့ Trace--> Cursor -->Display ပါ။ ျပီးရင္ မိမိသိခ်င္တဲ ့ေနရာကို trace လုပ္ျပီး ၾကည္ ့နိုင္ပါတယ္ ။ ေအာက္မွာ box ကေလးနဲ ့တန္းဖိုးေတြကုိ ျပေနတာ ေတြ ့ရပါ ့မယ္။
http://img193.imageshack.us/img193/9518/29495346.png

http://img191.imageshack.us/img191/9421/26709552.pngအဲဒါၾကည္ ့ျပီးရင္ ေနာက္တဖန္ Trace-->Cursor--> ကေနဘဲ က်န္တဲ (max,min,peak,slope..)ေတြကို ၾကည္ ့လို ရပါေသးတယ္။

http://img638.imageshack.us/img638/9555/63870549.png

ေနာက္ထပ္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ckt နဲ ့ပတ္သက္ျပီး output file ၾကည္ ့လို ့လည္း ရပါေသးတယ္။ ဘယ္ကေနၾကည္ရမလဲဆိုေတာ့ View-->Output File ပါ ။ဒါမွမဟုတ္ ေဘးမွာ ျပထားတဲ ့shortcut icon tool ကေနလညး္ ၾကည္ ့လိုရပါတယ္။ ဘာေတြၾကည္ ့လို ့ရလညး္ဆုိေတာ့ ckt ရဲ ့ devices ေတြ ဘယ္ node နဲ ့ဘယ္ node ၾကားမွာ ရွိတယ္၊ ျပီးေတာ့ မိမိသံုးထားတဲ ့BJT ရဲ ့ parameters ေတြရယ္၊ အထြက္ ဗို ့ေတြ ရဲ ့
node နဲ ့voltage တန္ဖိုးေတြ ကို ေတြ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
http://img69.imageshack.us/img69/9899/47149601.png

အခု ေတာ့ ဒီေလာက္ပါဘဲ အိုေကရင္ ထပ္ ျပီး ေဆြးေႏြးပါအံုးမယ္။ :)