PDA

View Full Version : motor မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရ ေအာင္............mg kyi thar
11-13-2009, 06:39 PM
electrical energy to mechanical ေၿပာင္းဖို႕အတြက္ဆိုရင္ motor မ်ားဟာ အဓိက အခန္းက ပါ၀င္လာပါတယ္။
motor အမ်ားစုရွိတ႕ဲအနက္ stepper motor အေၾကာင္းကုိ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ကို ေတာ႕ ေနာက္မွ ေဆြးေႏြး ပါေတာ႕မယ္။

ေအ၇ာ
09-21-2011, 09:57 PM
Stepper motor ေတြကိုအသံုးျပဳတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ထူးျခားပါတယ္။
သူတို႕ကိုတည္ေဆာက္တာဟာ Electrical energy မွ Mechanical energy သို႕ေျပာင္းႏိုင္ဖို႕ အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္တာမဟုတ္ပါဘူး။

ေမာ္တာရဲ႕၀န္ရိုးကို ၃၆၀ ဒီဂရီထက္ေသးငယ္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ တစ္ဆင့္ျခင္းလွည့္ေပးႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္သံုးစဲြတာမ်ဳိးလို႕နားလည္မိပါတယ္။
တစ္ပတ္ေက်ာ္ေအာင္လည္ဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္တိုက္လည္ပါတ္ေနေအာင္ အလိုရွိလွ်င္ ဒီစီပါ၀ါေျပာင္းလဲေပးသြင္းတဲ့အဆင့္ေတြ ဆက္ခါ ဆက္ခါ ရရွိေနေအာင္စီမံေပးရပါတယ္။
အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ လည္ပတ္တဲ႔အပိုင္းမွာ အၿမဲတမ္းသံလိုက္ကို အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။
အဲဒီသံလိုက္ေတြ တည္ေနရာေျပာင္းလဲေရြ႕ရွားေအာင္ အတြက္ကိုေတာ့ ရပ္တည္ေနေသာ္လည္း ၀န္ရိုးစြန္းေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ ယာယီသံလိုက္ (လွ်ပ္စစ္သံလိုက္) ေတြမွတဆင့္ ဖန္တီးရပါတယ္။
ယာယီသံလိုက္မွာ သံလိုက္ပိုးစြန္း (Magnetic pole) အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဖန္တီးေပးႏိုင္လွ်င္ Stepper motor ရဲ႕လည္ပတ္ႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာေစပါတယ္။ လည္ပတ္ႏႈန္း ေႏွးေစဖို႕အတြက္ ကေတာ့ စိတ္တိုင္းက်ေႏွးႏိုင္ပါတယ္။
လည္ပတ္ႏႈန္းႏွင့္ လားရာအတြက္ ယာယီသံလိုက္မ်ားကို အုပ္စုခဲြကာ သင့္ေတာ္ေအာင္ တြက္ခ်က္ေနရာခ်ထားၿပီး တဆင့္ျခင္းအတြက္ ဓါတ္အားေပးသင့္သည့္အုပ္စုကို ေပးႏိုင္ေအာင္ စီမံထားေလ့ရွိပါတယ္။
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံ သရုပ္ေဖၚပံုမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ၿပီးလွ်င္ အလြယ္တကူနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအ၇ာေမ

( Stepper motor အေၾကာင္း ဦးစားေပးေဆြးေႏြးမယ္ဆိုလွ်င္ ေခါင္းစဥ္မွာ Stepper Motor မ်ားအေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ တိက်စြာ ခဲြျခားရည္ညႊန္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္ရွင္။
ေမာ္တာမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမည္ဆိုလွ်င္ အဓိကအမ်ဳိးအစားကဲြတစ္ခုျခင္းအေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႕စြာ ေဆြးေႏြးစရာေတြ ရွိေနလို႕ျဖစ္ပါတယ္။)

kyithartun
09-24-2011, 07:42 PM
ကုိၾကည္သာေရ ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္းေလာက္၀င္ေျပာမယ္ဗ်ာ
stepper motor မွာ general အေနနဲ႔ 3 မ်ိဳးရွိမယ္ထင္ပါတယ္
(1) permanent magnet stepper motor
(2) variable reluctance stepper motor
(3) hybrid steeper motor တု႔ိျဖစ္ပါတယ္
Hybrid stepper motor ကေတာ့ permanent magnet SM နဲ႔ variable reluctance SM တုိ႔ ေပါင္းစပ္ထားတယ္လုိ႔ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အသံုးအမ်ားဆံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ Hybrid SM လုိ႔ေတြ႔ဖူးပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ variable reluctance SM မွာရွိတဲ့ rotor ပါ။ သူ႔မွာ magnet မပါသလုိ winding လဲမပါပါဘူး။ stepper motor ေတြက ကုိလုိခ်င္တဲ့ degree ေရာက္ေအာင္ sensor မလုိပဲ ရရွိႏုိင္မယ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ feedback မလုိပါဘူး။ 1.8 ကေန 90 degree ေလာက္အထိ control လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီး နည္းေအာင္လဲ လုပ္လုိ႔ရနုိင္ပါတယ္။

ေအ၇ာ
09-24-2011, 08:52 PM
stepper motor ေတြက ကုိလုိခ်င္တဲ့ degree ေရာက္ေအာင္ sensor မလုိပဲ ရရွိႏုိင္မယ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ feedback မလုိပါဘူး။ 1.8 ကေန 90 degree ေလာက္အထိ control လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီး နည္းေအာင္လဲ လုပ္လုိ႔ရနုိင္ပါတယ္။
အခုလိုပူးေပါင္းပါ၀င္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးတဲ့အတြက္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္း အားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား ေျပာၾကားလိုပါတယ္ရွင္။
Stepper motor ေတြရဲ႕ထူးျခားခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ကိုၾကည္သာထြန္း ေဆြးေႏြးေဖၚျပတဲ့ feedback အေထာက္အကူမရပဲလွ်င္လည္းပဲ လိုခ်င္တဲ့ တည္ေနရာကိုေရြ႕လ်ား လည္ပတ္သြားႏိုင္မည့္အခ်က္ကို ေအ၇ာ အေတာ္သေဘာက်မိပါတယ္။
Stepper motor ကိုအသံုးျပဳၿပီး တိက်စြာေနရာခ်ထားႏိုင္ဖို႕ ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်ရသလဲ အမွားအယြင္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့အခ်က္ေလးေတြမ်ားရွိေနမလား ဘယ္လို သတိျပဳမြန္းမံကာ သံုးသင့္လဲ စသည္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ရွင္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအ၇ာေမ

kyithartun
09-27-2011, 03:09 PM
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ stepper motor ရဲ႕ rating ေပၚမွာမူတည္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။
သူ႔လက္ခံႏုိင္တဲ torque ထက္ေက်ာ္ရင္ေတာ့ stalling ျဖစ္မွာပါ။ နဲနဲေလးပဲ မသိမသာေလာက္ပဲ မ်ားေနမယ္ဆုိရင္ step angle ေတြေျပာင္းလဲမႈရွိမွာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ motor ရဲ့ rating ထဲမွာပဲသံုးေနမယ္ဆုိရင္ ျပႆနာမရွိေလာက္ဘူးထင္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ အရင္ပုိစ့္မွာ မေျပာျဖစ္တာတစ္ခုက်န္ေနပါတယ္။ အဲဒါ stepper motor ေတြက supply ေပးလုိက္တာနဲ႔ မလည္ပါဘူးဆုိတာပါ။ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ လုိခ်င္တဲ့ position မွာ ရပ္ထားလုိ႔ရပါတယ္။ permanent magnet SM တုိ႔ hybrid SM တုိ႔မွာဆုိရင္ supply မရွိတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာင္ datent torque ဆုိတာရွိပါတယ္။ motor control ပုိင္းကုိလဲ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က စာေတြ႔ေလာက္နဲ႔ပဲ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးတာပါ။ မွားေနတာမ်ားရွိရင္ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါ။

No pain, No gain!
ုၾကည္သာထြန္း

ေအ၇ာ
10-15-2011, 08:00 PM
တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ခါေနသလိုလိုနဲ႕ Step ၿပီး Step ဆက္ကာဆက္ကာ လည္ေနတာ အသက္ပါလြန္းလို႕ ညႊန္းျပမိတာပါရွင္။
ေရြ႕လ်ားရုပ္ပံုကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ေအာက္ဆံုးတြင္ေဖၚျပထားေသာ မူရင္း လင့္ကို သြားႏိုင္ပါတယ္။

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmWQTSgMhVSeIH_53WrmWngK6_e8z2hKZXGKGIiEF5YkS95IFP_A

သံလိုက္ျဖစ္ေပၚ ဆဲြေခၚလွည့္ေပးမည့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္က စုစုေပါင္းေလးခု ရွိတာေတြ႕ရပါတယ္။
သူတို႕ေတြကို 1) X , X' ရယ္ Y, Y' ရယ္ စသည္ျဖင့္ နာမည္ခဲြျခားသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့အျပင္ နာရီဒိုင္ကြက္ေပၚရွိ ၁၂နာရီ။ ၃နာရီ။ ၆နာရီ။ ၉နာရီ ဂဏန္းတို႕ေနရာခ်ထားပံုမ်ဳိး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ၉၀ ဒီဂရီကြာေ၀းေအာင္ေနရာခ်ထားေပးထားတာကိုလည္း သတိျပဳမိပါတယ္။
သံလိုက္တုန္းအသီးသီးဟာ အေပါင္းရသခိုက္ North pole ျဖစ္ၿပီး Ground ရလိုက္တိုင္း South pole ျဖစ္သြားတာလည္း ျမင္တယ္ရွင့္။
ဇယားကြက္ရဲ႕ ပထမလိုင္းမွာ X' နဲ႕ Y' ကို 1 ျပထားတဲ့အခိုက္အတန္႕ေလးကို အေသအျခာေစာင့္ၾကည့္ေတာ့ နာရီ ၉ဂဏန္းေနရာနဲ႕ ၁၂ ဂဏန္းေနရာရွိ သူတို႕ႏွစ္ခုလံုးအဲဒီအခ်ိန္ေလးမွာ သံလိုက္ (North Pole) ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အလယ္မွာရွိတဲ့ အၿမဲတမ္းသံလိုက္ရဲ႕ (South Pole) အျပာေရာင္ျမွားဦးဟာ နာရီလက္တန္တစ္ခုလို ၁၀နာရီခဲြေနရာ ညႊန္ျပေနတာကို သတိထားမိပါတယ္။

ဇယားဒုတိယ လိုင္းမွာေတာ့ Y' က မေျပာင္းလဲပဲ X' က N မွ S ေျပာင္းသြားတာေၾကာင့္ အလယ္ရွိသံလိုက္ကို ၉ ဂဏန္းေနရာကတြန္းတဲ့အျပင္ ၁၂ ဂဏန္းေနရာကပါ လွမ္းဆဲြေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္တန္ဟာ ၁၀ခဲြေနရာညႊန္ေနရာမွ ၁၂နာရီတိတိသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕သြားတာျမင္လိုက္ရပါတယ္။ နာရီလက္တန္သြားသလို လည္တာျမင္ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ အစိမ္းေရာင္ ျမွားလမ္းျဖင့္လည္းျပသထားပါတယ္။
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ နာရီဒိုင္ကြက္ ၃ ဂဏန္းေနရာလည္း N ျဖစ္သြားတာမို႕ အၿမဲတမ္းသံလိုက္ဟာ ၁၂နာရီေနရာမွာ ရပ္မေနပဲ တစ္နာရီခဲြေနရာအေရာက္ ဆက္တိုက္ေရြ႕လ်ားသြားတယ္လို႕ဆိုရပါမယ္။

ဇယားမွာရွိတဲ့ တတိယလိုင္းအေျခအေနေရာက္ျပန္ေတာ့ X ႏွင့္ Y တို႕ North pole ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုမျဖစ္မီ ၁၂ ဂဏန္းေနရာက သံလိုက္က South Pole ေျပာင္းလဲၿပီး ၃ ဂဏန္းေနရာရွိ သံလိုက္ N က မေျပာင္းလဲတာေၾကာင့္ တစ္နာရီခဲြညႊန္ျပေနမည့္လက္တန္ဟာ သံုးနာရီဆီသို႕ ထိုမွတဆင့္ ေလးနာရီခဲြဆီသို႕ေရာက္ရျပန္တာ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ဇယားရဲ႕ စတုတၳလိုင္းမွာေဖၚျပထားသလို လွ်ပ္စီးအ၀င္အထြက္ အေျပာင္းအလဲရခ်ိန္မွာေတာ့ အၿမဲတမ္းသံလိုက္လက္တန္ အျပာေရာင္ဦးပိုင္းဟာ ၆နာရီဆီ ထိုမွတဆင့္ ၇နာရီခဲြေနရာေရာက္ရွိ ရပ္တန္႕ေနေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။

ထိုေနရာဟာ တစ္ပတ္တိတိၿပီးဆံုးခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ဇယားရွိ အမွတ္စဥ္တစ္ အေနအထား ထပ္ေက်ာ့မျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဒီအတိုင္းရပ္တန္႕ေနမယ္လို႕ ယူဆမိပါတယ္။

အတိုခ်ဳန္းကာ ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ပါလွ်င္ South Pole အစြန္းသည္
ဇယား ပထမ လိုင္း ေဖၚျပခ်က္အေနအထားတြင္ ၉ ႏွင့္ ၁၂ ၾကား ၁၀ခဲြေနရာ ေရာက္ရွိရပ္တန္႕ေနမည္။
ထိုမွတဆင့္ ဒုတိယလိုင္းေဖၚျပခ်က္အေနအထားသို႕ေျပာင္းလဲလွ်င္ ၁၂ နာရီေနရာကိုျဖတ္သန္းကာ တစ္နာရီခဲြေနရာသို႕ေရာက္ရွိ ရပ္တန္႕ေနမည္။
ထိုမွတဆင့္ တတိယလိုင္း ေဖၚျပခ်က္အေနအထားသို႕ထပ္မံေျပာင္းလဲလွ်င္ ၃ နာရီေနရာကိုျဖတ္သန္းကာ ၄နာရီခဲြေနရာသို႕ ေရာက္ရွိရပ္တန္႕ေနမည္။
ထိုမွတဆင့္ စတုတၳလိုင္း ေဖၚျပခ်က္အေနအထားသို႕ ထပ္မံေျပာင္းလဲျပန္လွ်င္ ၆နာရီအမွတ္ေနရာကိုျဖတ္သန္းကာ ၇နာရီခဲြေနရာသို႕ ေရာက္ရွိရပ္တန္႕ေနမည္ ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။
လွ်ပ္စီးလားရာႏွင့္ ပိတ္ဖြင့္အေျပာင္းအလဲကို လိုအပ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႕အေရးမွာ ေအ၇ာတို႕ ေရွ႕အဆက္ဆက္က ေဆြးေႏြးမႈအသိမ်ားအရ လြယ္ကူသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ အေသးစိတ္မေဆြးေႏြးေတာ့ပါ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ေအ၇ာေမ
ပံုကို ဤေနရာမွ http://www.google.com.sg/imgres?q=stepper+motor+controller&start=551&hl=en&client=firefox-a&hs=g73&sa=X&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1280&bih=625&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=FcQ0xHIGPzxtOM:&imgrefurl=http://microcontroller123.blogspot.com/2010/10/stepper-motor-controller.html&docid=Zhn5IXWNCcjifM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_frV2bN3SBtE/TKTOtQxQSHI/AAAAAAAAARg/Nb6J8RPTsww/s1600/step_motor1_2.gif&w=329&h=252&ei=03iZTviKBczRrQfyopiLCg&zoom=1&chk=sbg&iact=rc&dur=593&sig=106459034102055606599&page=29&tbnh=125&tbnw=158&ndsp=21&ved=1t:429,r:18,s:551&tx=46&ty=35ရယူပါသည္။
http://3.bp.blogspot.com/_frV2bN3SBtE/TKTOtQxQSHI/AAAAAAAAARg/Nb6J8RPTsww/s1600/step_motor1_2.gif