PDA

View Full Version : Solar Energymkhaing
12-12-2009, 01:15 PM
Solar Energy အေၾကာင္း သိခ်င္ပါတယ္။Solar ကို Dryer အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာေတြမွာ သုံးလို႔ရလဲ။သိတဲ႔သူေတြ ေ၀မွ်ေပးပါအုံး။

htinlin
01-10-2010, 12:35 PM
က်ေနာ္သိတာကေတာ့ ေနစြမ္းအင္ကို နည္း(၂)နညး္သံုးတာဗ်-

၁။ ေနေရာင္ျခည္ရဲ့အပူစြမ္းအင္ကို တိုက္ရိုက္စုစည္းျပီး အသံုးခ်တာ ။ ဥပမာ - မွန္အခြက္(Concave mirror) ေတြ နဲ ေနေရာင္ျခည္ကို တစ္ေနရာတည္းမွာစုဆံုေအာင္လုပ္ျပီး ေရေႏြးဘိြဳင္လာကို အပူေပးတာ။အဲဒီကထြက္တဲ့ ေရေႏြးေငြ႕ကို တာဘိုင္ဒလက္ေတြကို လွည့္တယ္။

၂။ ဖိုတိုဗို႕လ္ေတ့ခ်္ဆဲလ္ (Photovoltaic cell) ေတြအသံုးျပဳျပီး ေနေရာင္ျခည္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳတာ။

Nway Oo Ko
02-02-2010, 05:45 PM
Introduction to Solar Energy

by batool on August 9, 2009
in Energy Conservation, Interesting, News, Solar Energy, Solar Water Heating, electricity, environment


The Sun, our nearest and the biggest star, is the biggest source of energy to us. Sun energy or the solar energy has been in use since the time human existed on the earth. Solar energy is our essential need and we need it naturally to make our life work properly. Sun has a lot of stories and histories attached to it, for most of the humans of the world, Sun is God, it is a Holy part of religion to many tribes like the American Native Tribe, it is also worshipped by the Greek people, where as many other religions like Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism and Druids of England take Sun as the priority of their religion. solar-energy-storage-battery

http://www.solarpowerwindenergy.org/wp-content/uploads/2009/08/solarenergystoragebattery.jpg
Today we know that solar energy is highly important for us and without it we would not be able to live our lives. Through sunlight our food grows on earth and the animals eat the food, and the circle goes on that we have learned in our previous post. we need solar energy to get our work done from inside home to outside there in the factories and industries. The old fossil fuels is also one form that has a lot of sunlight energy trapped in it. In short the Sun and also other stars are responsible in providing us energy. we said all stars as the uranium atoms we use in the nuclear energy was created in the star explosion. We can use solar energy in different methods to get our work done in proper way. here are some briefly described methods in which we can use the solar energy.

Solar Water Heater:

in old times in America, the sun water heaters were used to get warm water inside homes and for businesses. This method to get warn water is old and it was affordable for most of the people. With the growth in time, and the mechanical facilities where created for human use. solar water heater The solar water heaters then gradually were replaced by electric heaters that uses fossil fuels. These solar water heaters covered most of the places in America, but later with the discovery of large deposits of natural gas and oil in United States the solar water heaters totally were replaced by heaters burning with fossil fuels. Today again the solar water heater method has returned, most of the homes in California uses this equipment to heat the water that supply at homes and other business places. this method is also used to heat the water in swimming pools and panels of the buildings to get warm water.

http://www.solarpowerwindenergy.org/wp-content/uploads/2009/08/solarwaterheater.jpg


Solar Thermal Electricity:

Of course solar energy can be used in creating electricity. one good example of California Mojave Dessert can explain the method of how solar energy can be used in creating electricity. in the solar power plant, one big curved mirror is used of which the central point is running pipeline. the central point of the mirror focuses on the pipeline so that the heat it receives heats the pipe as well, this pipe gets so hot that can turn water into steam and the steam can be used in moving turbine to create electricity. the solar power plants use a lot of mirrors above the pipelines to get heat and then create electricity. but these solar power plants are partially useless since they only make electricity in the daytime and night they are not capable to create electricity. These solar power plants are turned into hybrid as they can work only in daytime and in time they work by natural gas burning so that electricity doesn’t go low at any time. another part is Central Tower Power Plant that is also capable to light up 10,000 electricity. in this case of central tower power plant scientists say that if larger plant is built it can supply electricity that can be sent to 100,000 to 200,000 homes.

http://www.solar-homes.us/images/solar-furnace.jpg

Solar Cells:
solar energy can be used in converting the solar energy directly into solar cells. this method carries sunlight directly and the method can be best used on billboards or turning on the appliances at homes and offices.

Solar Cookers
A solar oven or solar cooker is a device which uses sunlight as its energy source. Because they use no fuel and they cost nothing to run, humanitarian organizations are promoting their use worldwide to help slow deforestation and desertification, caused by using wood as fuel for cooking. Solar cookers are also sometimes used in outdoor cooking, especially in situations where minimum fuel consumption or fire risk are considered highly important.

Nway Oo Ko
02-02-2010, 05:52 PM
ေနစြမ္းအင္သံုး မီးဖုိ ေလးေတြ က လုပ္ရလည္း လြယ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔လဲ စမ္းသပ္လို႔ ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ အလည္ပိုင္းသားေတြ အတြက္ ပို႔ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ ေက်ာေကာ့ေအာင္ပူေနတဲ့ ေနမင္းၾကီးကို ျပန္ျပီး ခိုင္းစားၾကတာေပါ့ဗ်ာ။

ဒီမွာ ၀ါသနာရွင္တေယာက္လုပ္သြားတာပါ၊ ျဂိဳဟ္တုစေလာင္းေတြနဲ႔ Solar Cooker လုပ္သြားတာ။ ေနအတက္၊ အက်ေပၚမူတည္ျပီး စေလာင္းကို ေမာ္တာေတြနဲ႔ ခ်ိန္ေပးလို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အိုင္ဒီယာက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မီမရွိရင္ ခက္သလို၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါတယ္။ Efficiency ေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကိုလည္း Solar Panel နဲ႔ ျပန္ထုတ္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။ စမတ္က်က် ေခတ္မွီတဲ့ ၀ါသနာရွင္ေတြ အတြက္ပါ။ http://www.greenoptimistic.com/2008/09/08/how-to-build-solar-furnace-satellite-dish/


http://www.greenoptimistic.com/wp-content/uploads/2008/09/four-dish-solar-furnace.jpg


http://www.greenoptimistic.com/wp-content/uploads/2008/09/singledish0.jpg

Nway Oo Ko
02-02-2010, 06:18 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Solar_oven_Portugal_2007.jpg
လွတပတ ေလးပါ။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ ကိုယ္တိုင္လုပ္ဖို႔ မခက္ပါဘူး။

လက္ေတြ႔ စမ္းၾကည့္ခ်င္သူေတြ အတြက္ ဒီဇိုင္း စံု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဆိုဒ္ေတြပါ။ မ်ားလြန္းလို႔ ေရြးေတာင္ မေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ Solar Hot Pot ေတာင္ပါေသးတယ္။

http://images2.wikia.nocookie.net/solarcooking/images/thumb/a/a1/Domestic_Parabolic_Solar_Cooker_Tinytech.JPG/107px-Domestic_Parabolic_Solar_Cooker_Tinytech.JPGhttp://images4.wikia.nocookie.net/solarcooking/images/thumb/6/67/HotPot_in_action.jpg/120px-HotPot_in_action.jpghttp://images4.wikia.nocookie.net/solarcooking/images/thumb/f/f3/Apatangleredone.jpg/120px-Apatangleredone.jpg

http://solarcooking.wikia.com/wiki/Category:Solar_cooker_designs
http://www.builditsolar.com/Projects/Cooking/cooking.htm
http://solarcooking.wikia.com/wiki/The_Solar_Cooking_Archive_Wiki
http://www.knowledgehound.com/topics/solarcoo.htm

Nway Oo Ko
02-02-2010, 06:29 PM
http://images3.wikia.nocookie.net/solarcooking/images/b/bd/Bamboo_solar_cooker.jpg
အလြယ္ဆံုး အိမ္တြင္းျဖစ္ Solar Cooker ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါးျခင္းေတာင္းထဲမွာ စတီးလင္းပန္း ေျခာက္ခ်ပ္ ထဲ့တားတာပါ။ အေပၚအ၀ကို ပလပ္စတစ္အုပ္လိုက္ရင္ ရပါျပီ။ မူရင္းက အိႏၵိယသူေတြအတြက္ ထြင္ထားတာပါး။

ေရႊျမန္မာေတြအတြက္ေတာ့ ပိုလြယ္ျပီးထိေရာက္ေအာင္ ေႏြဦးကို အၾကံျပဳ ပါရေစ။


ေရႊျမန္မာေတြ အတြက္ ေနေရာင္ျခည္သံုး မီးဖို
၁။ ၀ါးျခင္းေတာင္း ပက္ပက္ တလံုး
၂။ ေငြေရာင္ စကၠဴလိပ္ (အခမ္းအနား၊ ဘုရားပဲြေတြမွာ သံုးၾကတဲ့ ေရႊစကၠဴ၊ ေငြ စကၠဴပါ)
၃။ ပလပ္စတစ္ အၾကည္စ တစ္စ
၄။ ေကာ္

၀ါးျခင္းေတာင္း အတြင္းဘက္ကို ေငြစကၠဴ ေကာ္ကပ္ျပီး အျပည့္လိုက္ကပ္ပါ။ ျခင္းေတာင္း အျပင္ဘက္ကို ရႊံ႕နဲ႔ က်ံလုိက္ပါ၊ အပူလံုေအာင္လို႔ပါ။ တခ်ိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရႊံ႕နဲ႔ ႏြားေခ်းေရာက်ံပါတယ္။ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ ျမိဳ႔ေပၚမွာ ရႊံ႕မရရင္ ေတာ့ ပလာစတာ (ပတ္တီး) နည္းနည္းကိုင္ေပါ့။ အျပင္ဘက္က ေဆးအမည္း သုတ္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ျပီးရင္ ေနပူထဲထုတ္ ခ်က္မယ့္ ျပဳတ္မယ့္ အိုးထည့္ျပီး အေပၚက ပလပ္စတစ္အုပ္ျပီး ၾကိဳးစည္းထားလိုက္ပါ။ ၁ နာရီခြဲေလာက္ဆို ဟင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်က္ေနႏိုင္ပါတယ္။

အက်ိဳးေက်းဇူး
၁။ ျခင္းေတာင္းက အခြက္ပံုစံမို႔ ဗဟိုမွာ အပူစုစည္းမႈ ပိုမ်ားပါတယ္။
၂။ အျပင္က ရႊံ႕နဲ႔ ႏြားေက်း ေရာက်ံတာက အပူဆံုးရွံးမႈကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ေတာနယ္ေတြမွာ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ထန္းလ်က္ ေလွာင္တဲ့ ပုတ္ေတြကို ဒီလိုပဲ က်ံထားေလ့ ရွိပါတယ္။
၃။ အျပင္ဘက္က အမည္းေရာင္သုတ္ထားတာက အပူစုပ္ယူမႈ ပိုမို မ်ားေစပါတယ္။ ပလစ္စတစ္ အၾကည္နဲ႔ အုပ္ထားတာကလည္း အပူကို ထိန္းထားႏိုင္ပါတယ္။
၄။ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္႔အလြန္ သက္သာျပီး၊ ေဒသႏၱရ ပစၥည္းေတြနဲ႔ သံုးႏိုင္တာမို႔ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ဒီဇိုင္းရွိရင္ေတာင္ သူ႔ေလာက္ေကာင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။


မွတ္ခ်က္၊ ေႏြဦးကို အေနနဲ႔ ၀ါးျခင္းေတာင္း အလြယ္တကူ ရွာမရလို႔ နမူနာ လုပ္မျပႏိုင္တာကို နားလည္ေပးပါ။ ၀ါးျခင္းေတာင္းရဲ႕ Parabolic Shape ကိုေတာ့ ေနေရာင္ျခည္စုစည္းမႈပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

hninn nu
03-18-2010, 11:11 PM
ွSolar Energy
အေၾကာင္းကို
www.okmyanmar.com အဲ ့မွာလဲေၿပာထားတယ္ေနာ္
http://www.okmyanmar.com/sanyo_solarark.html
:2:ေၾကာ္ညာ၀င္တာ :2:

minthiha
05-14-2010, 01:07 PM
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးေန၇တဲ့အျဖစ္ကအားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ ကြန္ပ်ဴတာကိုမီးနဲ႔သံုး၇၇င္ဘယ္အခ်ိန္မီးပ်က္မလဲ မီးပ်က္မလဲ အဲဒီလိုေတြးပူေန၇တယ္။ ျပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနတဲ့၇ပ္ကြက္မွာ 10 နာရီေနာက္ပိုင္းမွမီးလာတယ္
ျပီးေတာ့ 5 နာ၇ီမထိုးခင္ေသသြားတယ္။ အဲဒီအျဖစ္ကအားလံုးကိုသက္ဆိုင္တယ္ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စကားပံု က လသာတုန္းဗိုင္းငင္ အခုစကားပံုကေျပာင္းသြားျပီ မီးလာတုန္းေ၇တင္တဲ့။ အဲဒီအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔၇ပ္ကြက္မွာ
ည 12 အခ်ိန္မွာေ၇ထတင္ၾကသဗ်ာ။ အဲဒီညမအိပ္ေတာ့တာေတာ့အမွန္။ မနက္က်မွ ေခါင္းမူးတယ္ေခါင္းကိုက္တယ္ဆိုျပီးဘာျဖစ္လဲေပါ့။ ညတုန္းကအိပ္မွမအိပ္ဘဲကိုး (ေ၇တင္ေနတာေနာ္)။
ဒီဆိုဒ္ကကၽြန္ေတာ္တို႔ အလကား၇တဲ့ Solar Energy အေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြး ၾကမယ္။ Solar Energy ကိုအိမ္မွာလံုလံုေလာက္ေလာက္ သံုးစြဲႏိုင္တဲ့အထိဘယ္လိုလုပ္၇မလဲစသျဖင့္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ အ၇မ္းလုပ္ခ်င္တယ္။
ဒါေပမယ့္လုပ္မတတ္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းလုပ္တတ္သြား၇ေအာင္ လု႔ိဒီဆိုဒ္ကိုေဆြးေႏြးဖုိ႔တင္လိုက္တာပါ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလံုးကူညီၾကမယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
သိတဲ့လူေတြကလည္းဆက္ေဆြးေႏြးေပးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လွ်ပ္စစ္မီးငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘးက ေနလြတ္ကင္းေအာင္ကူညီမစေပးၾကပါ အင္ဂ်င္နီ၇ာၾကီးမ်ားခင္ဗ်ား။
ဒီဆိုဒ္ကို၀င္ေ၇ာက္ေဆြးေႏြးေပးၾကေသာ ၀ါသနာရွင္ ပညာရွင္အေပါင္းကိုအမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

skhaung
05-15-2010, 05:04 PM
solar cell
အင္း နည္းနည္းေလးသိတယ္။ အိမ္မွာသံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုရင္ေတာ့ အကုန္အက် အေတာ္မ်ားမယ္ထင္တယ္၊ PV (Photo Voltic Cell ) 74 watt ထြက္တဲ့ (1.5 ေပ*4 ေပ) တခ်ပ္ ကို ျမန္က်ပ္ေငြ (၅)သိန္းဝန္းက်င္၊ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ အနည္းဆံုးႏွစ္ခ်ပ္ (150w) ပ်မ္းမွ် ရွိမွ (150AH) Battery ကို (10) နာရီအားသြင္းႏိုင္မယ္၊ တစ္ကယ္တမ္းက 20 နာရီသြင္းမွ ျပည့္မွာပါ၊ ေနာက္ AC Sine Wae ထြက္တဲ့ Inverter ကလည္း အေတာ္ေစ်းႀကီးပါတယ္။ (ဒါမွ Electric Motor လိုပစၥည္းေတြသံုးလို႔ရမွာပါ)၊ ႐ိုး႐ိုး Inverter ေတြ (Spkie Free, Step Sine Wae,) အားလံုး က SQuare Wave ဘဲထြက္လို႔ ေမာ္တာ နဲ႔ အျခား Induction Load ေတြသံုးရင္ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးေလ၊ ေနာက္ Battery ေစ်း၊ Battery သံုးတဲ့အတြက္ Matainace Fee? Investment အေတာ္ႀကီးပါတယ္။

thantech
05-15-2010, 06:29 PM
solar cell
အင္း နည္းနည္းေလးသိတယ္။ အိမ္မွာသံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုရင္ေတာ့ အကုန္အက် အေတာ္မ်ားမယ္ထင္တယ္၊ PV (Photo Voltic Cell ) 74 watt ထြက္တဲ့ (1.5 ေပ*4 ေပ) တခ်ပ္ ကို ျမန္က်ပ္ေငြ (၅)သိန္းဝန္းက်င္၊ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ အနည္းဆံုးႏွစ္ခ်ပ္ (150w) ပ်မ္းမွ် ရွိမွ (150AH) Battery ကို (10) နာရီအားသြင္းႏိုင္မယ္၊ တစ္ကယ္တမ္းက 20 နာရီသြင္းမွ ျပည့္မွာပါ၊ ေနာက္ AC Sine Wae ထြက္တဲ့ Inverter ကလည္း အေတာ္ေစ်းႀကီးပါတယ္။ (ဒါမွ Electric Motor လိုပစၥည္းေတြသံုးလို႔ရမွာပါ)၊ ႐ိုး႐ိုး Inverter ေတြ (Spkie Free, Step Sine Wae,) အားလံုး က SQuare Wave ဘဲထြက္လို႔ ေမာ္တာ နဲ႔ အျခား Induction Load ေတြသံုးရင္ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးေလ၊ ေနာက္ Battery ေစ်း၊ Battery သံုးတဲ့အတြက္ Matainace Fee? Investment အေတာ္ႀကီးပါတယ္။


Solar အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တယ္ ဆို လို ့ အခ်ိန္ေလး ၇ တုန္း ဝင္ ေ၇ာက္ ေဆြး ေႏြး တာ ပါ. ဒီ ဆိုဒ္ ကို မဝင္ ျဖစ္ တာ လည္း 6 လ ျပည့္ေတာ့မွာ မို ့အားလံုးကိုလည္း သတိယ ပါ တယ္။ ခဏ တာ ျမန္မာ ျပည္ ျပန္ သြား တဲ ့အတြက္ မဝင္ ျဖစ္ တာ လဲ ပါ ပါတယ္။ အခု က ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ တုိင္ ဆိုလာ ေတြ ကို တပ္ ဆင္ ေပး ေန ပါ တယ္ ။ customer ေတြလည္း နညး္နညး္ ေတာ့ ၇ ေန ပါ ျပီ ။ အေပၚ က ေနာင္ ၾကီး ေျပာ သလိုပါ ပဲ ေစ်း နွံုး က ေတာ့ နည္းနည္း ၾကီး ပါ တယ္ သို ့ေသာ္ မီးစက္ တလံုး ထက္ စာ ၇င္ အမ်ား ၾကီး အသံုး သင့္ ပါ တယ္ ေလ ထု ညစ္ ညမ္း မွူ ကိုလည္း ကာကြယ္ ၇ာ ေ၇ာက္ ပါတယ္ အသံထြက္လည္း သက္ သာ တဲ ့အတြက္ ပတ္ဝန္း က်င္ ကို ဒုကၡေပး ၇ မေ၇ာက္ ေတာ့ပါဘူး။ ကြန္ျပဴ တာ တစ္လံုး၊ printer တစ္လံုး နဲ ့ Lighting 80 Watt ေလာက္ အတြက္ က ေတာ့ အဲ ဒီေလာက္ ေငြကုန္ စ၇ာ မလို ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့လက္ ေတြ ့စမ္း သပ္ ခ်က္ အ၇ ေတာ့ 80 Watt ထြက္ တဲ့ panel တစ္ခ်ပ္ ၇ယ္ ။ charge controller ၇ယ္ ျပီးေတာ ့ 90 Ah ( or ) 100 Ah ဘတ္ထရီ တလံုး ၇ယ္ ။ AC only Inverter တစ္လံုး၇ယ္ ဆို လံုေလာက္ပါ ပီ အဲဒီ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့ က ပင္ နယ္ အတြက္ 15 နွစ္ အာ မခံ နဲ ့အျပီး အစီးကို 650000 က်ပ္ နဲ ့တပ္ ဆင္ ေပး ေန ပါတယ္ ။ လုိ အပ္ တယ္ ဆို ၇င္လည္း ဆက္သြယ္ နုိင္ သလို ၊ လက္ ေတြ ့ေလ့ လာ ခ်င္ တယ္ ဆို၇င္္လည္း လာ ေ၇ာက္ ေလ့ လာ နုိင္ ပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေနရာ က ေတာ့ ၇န္ကင္း စင္တာ နာ းမွာ ပါ။ ဖံု း နံပါတ္ ေပး ထားပါ ့မယ္ . လို အပ္ ၇င္ မွာ နို္င္ပါတယ္...


09 49272418 , 0973054948

hninn nu
05-15-2010, 08:50 PM
solar နဲ ့ပတ္သက္လို ့
က်ေနာ္တို ့ ok myanmar showroom မွာၿပသထားပါတယ္
ေစ်းႏႈန္းလဲအတင္ ့အသင္ ့ပဲရွိပါတယ္
အစံုအလင္သိခ်င္ရင္ေတာ ့
ဖုန္းနံပါတ္ 256501 ကေန06ထိဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးၿမန္းႏိုင္ပါတယ္ရွန္

minthiha
05-22-2010, 11:32 AM
အေပၚကအစ္ကိုေျပာသြားတာကေတာ့အား၇စ၇ာပဲ။ ဒါနဲ႔အဲဒါကိုေန႔ဘက္ေ၇ာညဘက္ေ၇ာသံုးလို႔၇လား။ ေန႔ဘက္ဆိုဘယ္လိုသံုးျပီးညဘက္ဆိုဘယ္လိုသံုးလဲဆိုတာေျပာျပေပးပါလား။
ေန႔ဘက္မွာဆို ဘက္ထ၇ီကိုအားသြင္း၇င္း panel နဲ႔ Inverter ကိုတိုက္ရိုက္တြဲျပီးသံုးတာလား။ ဒါမွမဟုတ္(ကၽြန္ေတာ့္အထင္) ဘက္ထ၇ီက္ိုၾကားခံအျဖစ္သံုးျပီးအားသြင္း၇င္းတစ္ျပိဳင္နက္ သံုးသြားသလားေပါ့ဗ်ာ။
ျပီးေတာ့လည္းသူကတိမ္ထတူတာတို႔ မိုးအုပ္တာတို႔ဆို၇င္ ဗို႔အား ကိုအျပည့္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါ့မလား။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ေလ်ာ့သြားမယ္လို႔ထင္တယ္။
အဲ ညဘက္မွာလည္းဘက္ထ၇ီကဘယ္ႏွစ္နာ၇ီေလာက္ခံသလဲ။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးနဲ႔ 40W မီးေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းဆို၇င္ေပါ့။ အင္ဗာတာ ဆိုလည္းဒီေစ်းကြက္က၇ေနတဲ့ ရိုးရိုး အင္ဗာတာေတြနဲ႔သံုးလို႔၇လားခင္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့မ၇ဘူးထင္တယ္။ အဲဒီေကာင္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္တာ မ၇ဘူးဗ် ဘာျဖစ္လို႔လဲေတာ့မသိဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဆိုလာ ေတြကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးႏိုင္လို႔ရွိ၇င္ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာပဲ မီးစက္နဲ႔စာ၇င္ေပါ့။

thantech
03-13-2011, 08:19 PM
solar cell
အင္း နည္းနည္းေလးသိတယ္။ အိမ္မွာသံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုရင္ေတာ့ အကုန္အက် အေတာ္မ်ားမယ္ထင္တယ္၊ PV (Photo Voltic Cell ) 74 watt ထြက္တဲ့ (1.5 ေပ*4 ေပ) တခ်ပ္ ကို ျမန္က်ပ္ေငြ (၅)သိန္းဝန္းက်င္၊ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ အနည္းဆံုးႏွစ္ခ်ပ္ (150w) ပ်မ္းမွ် ရွိမွ (150AH) Battery ကို (10) နာရီအားသြင္းႏိုင္မယ္၊ တစ္ကယ္တမ္းက 20 နာရီသြင္းမွ ျပည့္မွာပါ၊ ေနာက္ AC Sine Wae ထြက္တဲ့ Inverter ကလည္း အေတာ္ေစ်းႀကီးပါတယ္။ (ဒါမွ Electric Motor လိုပစၥည္းေတြသံုးလို႔ရမွာပါ)၊ ႐ိုး႐ိုး Inverter ေတြ (Spkie Free, Step Sine Wae,) အားလံုး က SQuare Wave ဘဲထြက္လို႔ ေမာ္တာ နဲ႔ အျခား Induction Load ေတြသံုးရင္ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူးေလ၊ ေနာက္ Battery ေစ်း၊ Battery သံုးတဲ့အတြက္ Matainace Fee? Investment အေတာ္ႀကီးပါတယ္။


Solar အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တယ္ ဆို လို ့ အခ်ိန္ေလး ၇ တုန္း ဝင္ ေ၇ာက္ ေဆြး ေႏြး တာ ပါ. ဒီ ဆိုဒ္ ကို မဝင္ ျဖစ္ တာ လည္း 6 လ ျပည့္ေတာ့မွာ မို ့အားလံုးကိုလည္း သတိယ ပါ တယ္။ ခဏ တာ ျမန္မာ ျပည္ ျပန္ သြား တဲ ့အတြက္ မဝင္ ျဖစ္ တာ လဲ ပါ ပါတယ္။ အခု က ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ တုိင္ ဆိုလာ ေတြ ကို တပ္ ဆင္ ေပး ေန ပါ တယ္ ။ customer ေတြလည္း နညး္နညး္ ေတာ့ ၇ ေန ပါ ျပီ ။ အေပၚ က ေနာင္ ၾကီး ေျပာ သလိုပါ ပဲ ေစ်း နွံုး က ေတာ့ နည္းနည္း ၾကီး ပါ တယ္ သို ့ေသာ္ မီးစက္ တလံုး ထက္ စာ ၇င္ အမ်ား ၾကီး အသံုး သင့္ ပါ တယ္ ေလ ထု ညစ္ ညမ္း မွူ ကိုလည္း ကာကြယ္ ၇ာ ေ၇ာက္ ပါတယ္ အသံထြက္လည္း သက္ သာ တဲ ့အတြက္ ပတ္ဝန္း က်င္ ကို ဒုကၡေပး ၇ မေ၇ာက္ ေတာ့ပါဘူး။ ကြန္ျပဴ တာ တစ္လံုး၊ printer တစ္လံုး နဲ ့ Lighting 80 Watt ေလာက္ အတြက္ က ေတာ့ အဲ ဒီေလာက္ ေငြကုန္ စ၇ာ မလို ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့လက္ ေတြ ့စမ္း သပ္ ခ်က္ အ၇ ေတာ့ 80 Watt ထြက္ တဲ့ panel တစ္ခ်ပ္ ၇ယ္ ။ charge controller ၇ယ္ ျပီးေတာ ့ 90 Ah ( or ) 100 Ah ဘတ္ထရီ တလံုး ၇ယ္ ။ AC only Inverter တစ္လံုး၇ယ္ ဆို လံုေလာက္ပါ ပီ အဲဒီ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ ့ က ပင္ နယ္ အတြက္ 15 နွစ္ အာ မခံ နဲ ့အျပီး အစီးကို 650000 က်ပ္ နဲ ့တပ္ ဆင္ ေပး ေန ပါတယ္ ။ လုိ အပ္ တယ္ ဆို ၇င္လည္း ဆက္သြယ္ နုိင္ သလို ၊ လက္ ေတြ ့ေလ့ လာ ခ်င္ တယ္ ဆို၇င္္လည္း လာ ေ၇ာက္ ေလ့ လာ နုိင္ ပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေနရာ က ေတာ့ ၇န္ကင္း စင္တာ နာ းမွာ ပါ။ ဖံု း နံပါတ္ ေပး ထားပါ ့မယ္ . လို အပ္ ၇င္ မွာ နို္င္ပါတယ္...


09 49272418 , 0973054948

thantech
03-13-2011, 08:34 PM
ဆုိလာ နဲ ့ပတ္သတ္လုိ ့ဗဟုသုတေလး ေတြ ကို ဒီ forum မွာ တက္နုိင္သမွ် ဝင္ေရာက္ေဆြး ေႏြး ေစလုိ ပါ တယ္၊ ဘာ ျဖစ္လုိ ့လဲ ဆို၇င္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ့ ျမန္မာ နုိ္င္ငံ မွာ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ သံုး စြဲ မွဳ မွာ မရွိမျဖစ္လုိ အပ္ ေနပါတယ္၊သို့ျဖစ္ပါ၍ ဆိုလာ စြမ္းအင္ သံုး ဆြဲ ျခင္း ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပစည္းမ်ားကို ပိုမ္ိုအသံုး ျပဳ လာနို္င္ျခင္းအားျဖင့္ နယ္ ေ၇ာ ျမို ့ပါ လူမွူ အဆင့္အတန္း မီ ေနထုိင္လာ နုိ္င္မည္ျဖစ္ပါသည္၊ ယခု အခါတြင္ communication အရ နယ္ေရာ ျမို ့ပါ အသံုး ခ်လာ နုိ္င္ျပီ ျဖစ္ပါသည္၊ သို ့ ပါ၍ လွ်ပ္စစ္ပစည္း မ်ားကို power ေပး နုိ္င္ဖို ့အတြက္ ဆိုလာ စြမ္းအင္ သည္ အသံုး ဝင္ေသာ power ကုိ အမွန္တကယ္ ေပး နု္ိင္သည္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္. သို ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို ့အေန နဲ ့ဒီ forum ေလး မွာ ဗဟုသုတ ဖလွယ္ ျခင္း ျဖင့္ ျမန္မာ နို္င္ငံသူ နိုင္ငံသားအား လံုး ဆိုလာ စြမ္းအင္ သံုး စြဲ ျခင္းကုိ ပိုမို နားလည္လာနို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လုိ အပ္ေသာတြက္ခ်က္ ေလ့လာ မွူ နဲ ့ေဒ သပထဝီ အေန အထားကို သိရွိလုိပါကလည္း အခ်ိန္မေရြး ေမး ျမန္း နုိင္ပါေၾကာ င္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္၊

09 49272418 , 09 73054948