PDA

View Full Version : ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္း ေရလယ္ေစတီေတာ္manawphyulay
12-24-2009, 11:00 AM
ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေစတီကို ေတာင္သူလယ္သမားေန႔တြင္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့ပါတယ္။
ငါးစာမ်ားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေကၽြးခ့ဲပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ကုသိုလ္မ်ား ျပန္႔ပြားႏုိင္ေစျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိသေလာက္ကို ေျပာျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။
သာသနာႏွစ္ (၂၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ပါဒႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ နန္းတည္စိုးစံခဲ့ေသာ ေဘာဂေသနမင္းသည္ ဆရာရေသ့ ေပးအပ္လာေသာ ဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာ၍ သာသနာသကၠရာဇ္ (၂၃၈) ခုႏွစ္၌ ဆရာ ရေသ့ ညႊန္ျပေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ေက်ာက္ခံုေပၚ၌ ဥာဏ္ေတာ္ (၇) ေတာင္ရွိေသာ က်ဳိကေမွ်ာ္ကေဋာ့ ေစတီေတာ္ကို စတင္တည္ခဲ့ပါသည္။
ေဘာဂေသနမင္းမွ (၁၀) ဆက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ တြတၱနာဂမင္းႀကီး လက္ထက္တြင္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ထံမွ လက္ေဆာင္ ပဏၰာအျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာ ဆံေတာ္ (၁) ဆူ၊ ဓာတ္ေတာ္ (၂၇) ဆူကို ေရႊၾကဳတ္၊ ေငြၾကဳတ္တြင္ ထည့္ၿပီး သီရိလကၤာမွ ၾကြေရာက္လာေသာ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္ (၈) ပါး မိန္႔ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ မူလက်ဳိက္ေမွ်ာ္ကေဋာ့ေစတီေတာ္တြင္ ဌာပနာ၍ အဓိဌာန္ (၃) ခ်က္ျပဳကာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

အဓိဌာန္ (၃) ခ်က္မွာ
(၁) ေစတီေတာ္၏ ရင္ျပင္ကို ေရမလႊမ္းမိုးႏုိင္ေစသတည္း။
(၂) လာသမွ် ရဟန္းရွင္လူအေပါင္း ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌ ေနေလာက္ေစသတည္း။
(၃) ေစတီကို ျပဳျပင္လွဴဒါန္းသူသည္ ပစၥဳပၸန္၌ပင္လွ်င္ ေလာကီစီးပြားတိုးတက္ပါေစသတည္း။
ဆိုၿပီး အဓိဌာန္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကေန႔အထိ တည္ျမဲစြာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၁ ခုႏွစ္၌ အမိန္႔ေတာ္အရ ေရွ႕ေနဦးဘထြန္း၏ ဇနီး ေဒၚေဒၚသက္၏ အိပ္မက္အရ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေခ်ာင္း ေရလယ္တြင္ရွိေသာ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဥာဏ္ေတာ္ (၇) ေတာင္ရွိ ေစတီပ်က္ကို ေတြ႕ရွိ၍ ဥာဏ္ေတာ္ (၃၄) ေတာင္၊ မုဋ္ (၄) ဆင့္ ပါေသာ ေစတီေတာ္ကို မူလေစတီငယ္ကို ငုံ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေစတီေတာ္ဘဲြ႕ကိုလည္း က်ဳိက္ေမွ်ာ္ကေဋာ့မွ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ေစတီေတာ္ဟု ဘဲြ႕ေတာ္ျပဳခဲ့ပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလ၌ ငွက္ေပ်ာဖူးေျမခၿပီး ထီးေတာ္ပါက်၍ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္း ကမ္းနားလမ္းေန ဦးေက်ာ္ + ေဒၚစိန္ေမမွ လွဴဒါန္းေသာ ထီးေတာ္သစ္ကို ၁၃၁၁ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ျပန္တင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုမွတစ္ဆက္တည္း ေဂါပကအဆက္ဆက္မွ ေစတီေတာ္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၅၃၃ ခု၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၅၁ ခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္၍ တိုင္းသူျပည္သားအေပါင္းတို႔အတူ တစ္ျပည္လံုးရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံလ်က္ရွိရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ ေစတီဘက္စံုအဖဲြ႕ႏွင့္ ေဂါပကအဖဲြ႕မွ ေရႊခ်ျခင္း၊ ေစတီေတာ္မူလရင္ျပင္ေတာ္ကို အေရွ႕ဘက္၊ ေတာင္ဘက္၊ အေနာက္ဘက္တို႔၌ ၁၅ ေပခန္႔ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ကုန္းေတာ္အရွည္တည္ေစရန္အတြက္ ေက်ာက္ခ်ျခင္း၊ အာ႐ံုခံတန္ေဆာင္မ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေဟာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရင္ျပင္၌ အပူခံေက်ာက္ျပားမ်ား
ခင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ၁၃၅၁ ခုႏွစ္မွ ၁၃၅၉ ခုႏွစ္အထိ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၁၅၀၀) ဖိုး ဘက္စံုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ အလြန္သြားရ လြယ္ကူေသာ ေက်ာက္တန္းေရလယ္ဘုရားသည္ ဘုရားဖူးမ်ားနဲ႔ အျမဲစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဖူးေျမာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။
က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ေစတီေတာ္၏ ကုန္းေတာ္ေပၚရွိ အျခား ဖူးေမွ်ာ္အဓိ႒ာန္ျပဳႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားစြာလည္း ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္ ဖူးေတြ႕ႏိုင္ပါေသးသည္။

ဆုေတာင္းျပည့္ငါးစပ္ဘုရား
၁၂၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလြန္းေက်းရြာအေရွ႕၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါသည္။ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ေစတီ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ ၁၃၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ကိန္း၀ပ္ ပူေဇာ္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးပါရမီရွင္မ်ားမွ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ အဓိဠာန္ျပဳရာတြင္ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါသည္။

ရွင္ဥပဂုတၳမေထရ္
ေရလယ္ေစတီကုန္းေတာ္ေပၚတြိင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ခန္႔က တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားမွ သကၤန္းမ်ား၊ ပံုေတာ္မ်ား၊ ဆြမ္းမ်ား၊ ဆီမီးမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ၿပီး အဓိ႒ာန္ပုတီးစိပ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ၾကၿပီး ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု အဆိုရွိၾကပါသည္။

သူရႆတီမယ္ေတာ္
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔က ပံုေတာ္ကို ထုလုပ္ပူေဇာ္ထားခဲ့ပါသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားက ဆုေတာင္းပူေဇာ္ရာ အၾကံအစည္ေအာင္ ၾကသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။

နာဂမယ္ေတာ္
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔က ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာသူမ်ား ပူေဇာ္ဆုေတာင္းအဓိ႒ာန္ ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။

ယကၡေဒ၀ညီေနာင္
တတိယဘုရားဒါယကာ ဦးဘထြန္း၊ ေဒၚေဒၚသက္ ေစတီေတာ္ကို ျပဳျပင္စဥ္ကပင္ ေစတီ၏ လႈိဏ္အတြင္း၌ ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ ဘီလူးညီေနာင္ ႐ုပ္ထုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ ေဂါပကအဆက္ဆက္မွ ယခုလက္ရွိ ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး၊ မူလေက်ာက္ဆင္းတုကို ငုံ၍ လက္ရွိေတြ႕ရေသာ ဘီလူးညီေနာင္ပံုမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူးမ်ား ကန္ေတာ့ပဲြမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပ၀ါမ်ား လွဴဒါန္း၍ ဆုေတာင္းအဓိ႒ာန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။
သမၺန္နဲ႔ ကူးလိုက္တာနဲ႔ တက္တက္ျခင္း မုခ္ဦးတြင္ ဘီလူးညီေနာင္ စံပယ္ေနသည္ကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။
မဖူးေျမာ္ရေသးရင္လည္း တစ္ခါတစ္ေခါက္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ေစခ်င္ပါတယ္ရွင္။