PDA

View Full Version : စိုင္းထီးဆိုင္ သီခ်င္းမ်ား .........phyusin lay
03-23-2010, 08:58 PM
Unpulgged Live Show - စိုင္းထီးဆိုင္

http://img192.imageshack.us/img192/4172/coverxvh.jpg


Chit Tar Ta Khu Htal Thi Tal.

http://img22.imageshack.us/img22/184/downloadbuttont.jpg (http://ifile.it/0kedwht/01%20Chit%20Tar%20Ta%20Khu%20Htal%20Thi%20Tal.mp3)

Nway Ote Aww.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/6cjyqu8/02%20Nway%20Ote%20Aww.mp3)

LoChinTarMiPhaYarNyarTotBaYinMa.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/40ezwvm/03%20LoChinTarMiPhaYarNyarTotBaYinMa.mp3)

Kwal Nay Thaw Mhan Sa Myar.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/53ti16b/10%20Kwal%20Nay%20Thaw%20Mhan%20Sa%20Myar.mp3)

Nay Thit.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/dzxmhuv/08%20Nay%20Thit.mp3)

Khwint Hloot Par Saw Nge
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/67vbjsn/09%20Khwint%20Hloot%20Par%20Saw%20Nge.mp3)

Kyar Lu Phyat Lo Pyat Mhar Soe.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/09nij2c/07%20Kyar%20Lu%20Phyat%20Lo%20Pyat%20Mhar%20Soe.mp3)

Ko Ta Youk Htal Kyan.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/khj3wse/04%20Ko%20Ta%20Youk%20Htal%20Kyan.mp3)

Ngwe Taung Tan Si Tho Tha Chin Ta Pote
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/jkhdtw0/11%20Ngwe%20Taung%20Tan%20Si%20Tho%20Tha%20Chin%20Ta%20Pote.mp3)

Cherry Pin Out Nauk Ta Khauk Pyan Yauk Tae A Hti.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/ctybgze/13%20Cherry%20Pin%20Out%20Nauk%20Ta%20Khauk%20Pyan%20Yauk%20Tae%20A%20Hti.mp3)

Hlay Nge Shin Su Taung.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg
(http://ifile.it/3dijnev/06%20Hlay%20Nge%20Shin%20Su%20Taung.mp3)

Myinn Kyar.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/n82t03d/12%20Myinn%20Kyar.mp3)

Ko Ta Yauk Htal Kyaunt Ma Hote Buu.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/6g4ty8a/14%20Ko%20Ta%20Yauk%20Htal%20Kyaunt%20Ma%20Hote%20Buu.mp3)

Ta Yauk Thaw Thu A Nan
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/vb30p6q/15%20Ta%20Yauk%20Thaw%20Thu%20A%20Nan.mp3)

Platform Min Thar.
http://img34.imageshack.us/img34/2622/000uy.jpg (http://ifile.it/xe187y5/05%20Platform%20Min%20Thar.mp3)

phyusin lay
03-23-2010, 09:01 PM
စိုင္းထီးဆိုင္ - ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းက်န္

http://img17.imageshack.us/img17/7889/saihteehseng.jpg

Chit Tar Ta Khu Htal Thi Tal.

http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/0kedwht/01%20Chit%20Tar%20Ta%20Khu%20Htal%20Thi%20Tal.mp3)

Nway Ote Aww.

http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/6cjyqu8/02%20Nway%20Ote%20Aww.mp3)

LoChinTarMiPhaYarNyarTotBaYinMa.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg
(http://ifile.it/40ezwvm/03%20LoChinTarMiPhaYarNyarTotBaYinMa.mp3)

Ko Ta Youk Htal Kyan.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/khj3wse/04%20Ko%20Ta%20Youk%20Htal%20Kyan.mp3)

Platform Min Thar
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/xe187y5/05%20Platform%20Min%20Thar.mp3)

Hlay Nge Shin Su Taung
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/3dijnev/06%20Hlay%20Nge%20Shin%20Su%20Taung.mp3)

Kyar Lu Phyat Lo Pyat Mhar Soe.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/zmckx8f/07%20Kyar%20Lu%20Phyat%20Lo%20Pyat%20Mhar%20Soe.mp3)

Nay Thit.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/dzxmhuv/08%20Nay%20Thit.mp3)

Khwint Hloot Par Saw Nge
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/67vbjsn/09%20Khwint%20Hloot%20Par%20Saw%20Nge.mp3)

Kwal Nay Thaw Mhan Sa Myar.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/53ti16b/10%20Kwal%20Nay%20Thaw%20Mhan%20Sa%20Myar.mp3)

Ngwe Taung Tan Si Tho Tha Chin Ta Pote.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/31hvkx6/11%20Ngwe%20Taung%20Tan%20Si%20Tho%20Tha%20Chin%20Ta%20Pote.mp3)

Myinn Kyar.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/2r5qpd1/12%20Myinn%20Kyar.mp3)

Cherry Pin Out Nauk Ta Khauk Pyan Yauk Tae A Hti.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/0fsrb9k/13%20Cherry%20Pin%20Out%20Nauk%20Ta%20Khauk%20Pyan%20Yauk%20Tae%20A%20Hti.mp3)

Ko Ta Yauk Htal Kyaunt Ma Hote Buu.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/osfi8hz/14%20Ko%20Ta%20Yauk%20Htal%20Kyaunt%20Ma%20Hote%20Buu.mp3)

Ta Yauk Thaw Thu A Nan.
http://img502.imageshack.us/img502/6308/000tz.jpg (http://ifile.it/dreno74/15%20Ta%20Yauk%20Thaw%20Thu%20A%20Nan.mp3)

phyusin lay
03-23-2010, 09:03 PM
ေက်နပ္ပါေတာ့အရိုင္းဂစ္တာ
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/x0oajqw/12%20a%20yaing%20guitar.mp3)

ပ်ံသာပ်ံပါ ေရႊဟသၤာ
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/zrp7ghj/01%20pyan%20tar%20pyan%20par%20shwe%20hintar.mp3)

စိန္ေခၚျခင္း
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/cw0xdsi/05%20sein%20khaw%20chin.mp3)

အရွံဳးသမားဘ၀
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/lsdizpr/16%20a%20shone%20ta%20mar%20bawa.mp3)

ေျဖႏိုင္ခဲ့
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/qj5ufna/13%20phay%20naing%20kae.mp3)

ဘယ္သူခ်စ္ခိုင္းလဲ
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/7u83sqf/04%20bathu%20chit%20khaing%20lae_.mp3)

သူအခန္း
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/y7ezocf/15%20tu%20ar%20kham.mp3)

ဘီးကေလးကိုစီး
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/3e6zuty/09%20bee%20ka%20lay%20ko%20see.mp3)

ေက်နပ္ပါေတာ့
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/ajlyi1b/10%20kyae%20nut%20par%20taw.mp3)

ခ်င္းသီခ်င္း
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/hjr4f8e/17%20chin%20song.mp3)

အရွံုးသမားဘ၀
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/ec2vy1p/16%20a%20shone%20ta%20mar%20bawa.mp3)

၁၂ မ်ိဳးအခ်စ္
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/rpy2jnt/06%2012%20loves.mp3)

ေျဖးေျဖး ဟမ္းႏိုင္းလမ္း
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/08jxmea/02%20phay%20phay%20han%20nain%20lan.mp3)

သူငိုေနျပီ
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/qz6nmi5/14%20tu%20ngo%20nay%20ti.mp3)

အခ်စ္ေန၀င္ခ်ိန္
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/8jvst0c/11%20a%20chit%20nay%20win%20chain.mp3)

ဘီးနံပါတ္ ok01221
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/9fkjo1x/08%20ok%200122L.mp3)

အားလံုးထဲက တစ္ေယာက္
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/xau29rj/03%20arr%20lone%20htae%20ka%20ta%20yauk.mp3)

ဇြတ္ေမ့လိုက္
http://img12.imageshack.us/img12/3496/70094573.jpg (http://ifile.it/ecl9qug/07%20zwut%20may.%20like.mp3)

phyusin lay
03-23-2010, 09:05 PM
လူၾကမ္းမင္းသား

http://img515.imageshack.us/img515/7944/2d9a8t3.jpg

ေနရာတိုင္းမွာ
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/y1bg57n/04%20NayYarTineMhar.mp3)

မင္းကလဲမင္း ငါကလည္းငါ
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/649djku/08%20MinKaLaeMinNgarKaLaeNgar.mp3)

ငါအရက္ေသာက္တာမင္းမၾကိဳက္ဘူး
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/7znf4iy/11%20NgarAYetThaukTarMinMaKyiteBuu.mp3)

အရွံုးတစ္ခုနဲ့ အရင္းတည္မယ္
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/m9y1poh/10%20AShoneTaKhuNaeAYinTiMal.mp3)

ဥတၱရေလ
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/6k8rqy3/06%20OteTaRaLay.mp3)

အေဖေရာက္တဲ့အခါ ႏွိုးပါ
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/v2es0m9/15%20APhayYoukTaeAkharPyanNhoePar.mp3)

လိုခ်င္တာမိဖုရား ညားေတာ့ဘုရင္မ
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/yji6qnr/01%20LoChinTarMiPhaYarNyarTotBaYinMa.mp3)

တရုတ္တန္းေစ်းက အျဖစ္အပ်က္
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/70rdmi9/03%20TaYoteTanZayKaaPhitAPyatKalay.mp3)

ျမဲေနတဲ့ တြဲလက္တစ္ခု
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/3nfpqar/16%20Mye%60NayTaeTwe%60LetTaKhu.mp3)

ကေလးေခ်ာ့ေတး
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/oeg6xuk/07%20KalayChawtTay.mp3)

ဒုကၡနဲ့လူသား
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/zcyo4wh/12%20DoteKhaNaeLuThar.mp3)

လူၾကမ္းမင္းသား
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/rvf1kic/09%20LuKyannMinThar.mp3)

ခရစ္စမတ္အလြမ္း
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/0fxslhv/14%20X%60masAlwan.mp3)

ဒီထက္ပိုျပီးမတတ္ႏိုင္ဘူး
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/wjukgtq/02%20DiHtetPoPyeMaTatNaingBuu.mp3)

နံရံကိုလက္သီးနဲ့ ထိုးမိတယ္
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/o0e9j7z/05%20NanYanKoLetTheeNaeHtoeMiTal.mp3)

ဆင္းရဲသားအေတြး
http://img684.imageshack.us/img684/8553/000fy.jpg (http://ifile.it/q857og2/13%20SinYe%60TharaTway.mp3)

phyusin lay
03-27-2010, 07:38 PM
သံုးပန္လွ - စိုင္းထီးဆိုင္


http://img243.imageshack.us/img243/369/coverea.jpg

Thone Pan Hla.

ေဒါင္းေလာ့လုပ္ရန္

http://img220.imageshack.us/img220/8872/82297240.jpg (http://ifile.it/3ei06vj/01%20-%20Thone%20Pan%20Hla.mp3)

Eate Dra Nwel.

ေဒါင္းေလာ့လုပ္ရန္

http://img220.imageshack.us/img220/8872/82297240.jpg (http://ifile.it/i2b4oq7/02%20-%20Eate%20Dra%20Nwel.mp3)

Maet Par Naing

ေဒါင္းေလာ့လုပ္ရန္

http://img220.imageshack.us/img220/8872/82297240.jpg (http://ifile.it/cvobswr/10%20-%20Maet%20Par%20Naing.mp3)

Zoot Chit Mal.

ေဒါင္းေလာ့လုပ္ရန္

http://img220.imageshack.us/img220/8872/82297240.jpg (http://ifile.it/bwx18sg/09%20-%20Zoot%20Chit%20Mal.mp3)

Shwe Pyi Tan.

ေဒါင္းေလာ့လုပ္ရန္

http://img220.imageshack.us/img220/8872/82297240.jpg (http://ifile.it/5he6pyz/08%20-%20Shwe%20Pyi%20Tan.mp3)

kosithuag
05-13-2010, 09:47 AM
စုိင္းထီးဆုိင္ - လိေမၼာ္ခ်ိန္

၁။ လိေမၼာ္ခ်ိန္
၂။ စဥ္းစားပါဦး
၃။ ၀မ္းနည္းမိတယ္
၄။ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာနိဗၺာန္
၅။ ဟုိတုန္းကတနဂၤေႏြ
၆။ ဆႏၵလမ္းဆုံး
၇။ အေပးအယူ
၈။ အစားထုိးမရတဲ့ဆုံးရႈံးမႈ
၉။ စုိး
၁၀။ မုိးလင္းမဲ့ည
၁၁။ ေမာင္ဟာလူဆုိး
၁၂။ ေတာ္ခ်ိန္မွာမေတာ္တတ္ခဲ့သူမုိ႔

http://www.mediafire.com/?eg5zjcynzmn

kosithuag
05-13-2010, 09:49 AM
စုိင္းထီးဆုိင္ - ရတနာ
By mmsong •


၁။ ေမျမဳိ႕မုိး
၂။ ဥဒိစၥအလြန္
၃။ ေျပာစမ္းပါ
၄။ ေႏြလြင္ျပင္မွာေပ်ာက္ဆံုးသူ
၅။ အခ်စ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး
၆။ တန္ရာတန္ရာ
၇။ အခ်စ္ေဟာင္း
၈။ ရတနာ
၉။ အညာကုိျပန္ခ်င္တယ္
၁၀။ သံေယာဇဥ္
၁၁။ ဂ်ိန္းေဖာသူ
၁၂။ ညရွင္
၁၃။ ေမာလွၿပီ
၁၄။ ေၾကးစားမခ်စ္ခ်င္နဲ႔

http://www.mediafire.com/?ui2j3dxg3cz

kosithuag
05-13-2010, 09:50 AM
စုိင္းထီးဆုိင္ - အိပ္စက္အနားယူၿပီ

၁။ ဟုတ္စကားၾကားမွယုံလုိသူ
၂။ ဂစ္တာအုိေလးမုန္းလုိက္ၿပီ
၃။ မပုိင္သူကုိသံသယ
၄။ ေရေပ်ာ္ငါး
၅။ မခြဲခင္အခ်ိန္ကေလး
၆။ အိမ္စက္အနားယူၿပီ
၇။ ငါ့ဘ၀
၈။ အခ်စ္
၉။ မုိး

http://www.mediafire.com/?ymdnzobdtwy

kosithuag
05-13-2010, 09:56 AM
စုိင္းထီးဆုိင္ - သခင္ဆီအေျပးျပန္လာမယ္၁။ သခင္ဆီအေျပးျပန္လာမည္
၂။ သိပ္သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ႏြဲ႕တင္ရယ္
၃။ ႏႈတဆက္ျခင္း
၄။ စိတ္ညွိဳ႕ရွင္
၅။ ငါ့ဘ၀
၆။ ဂ်ိးေဖာသူ
၇။ မင္း၀မ္းသာေတာ့
၈။ ငုိေနလုိ႔ေတာ့အပုိပဲ
၉။ ေမတၱာေရစုန္ေမွ်ာခဲ့သူ
၁၀။ ေရလုိက္ငါးလုိက္
၁၁။ ေလ်ာ့ႀကဳိးကုန္ခ်ိန္
၁၂။ ပါရမီျဖည့္ဖက္
http://www.mediafire.com/?2idindmmrom

kosithuag
05-13-2010, 09:57 AM
ပဥၥဂံေတးစု ၂

၁။ အိမ္မက္ထဲကရထားၾကီး - ထူးအိမ္သင္
၂။ ေမွ်ာ္သူေပ်ာ္ရေစ - စုိင္းထီးဆုိင္
၃။ လမင္းသီခ်င္း - ခုိင္ထူး
၄။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ညကဗ်ာ - ေအာင္ရင္
၅။ ေယာက်ၤားေကာင္း - စုိးလြင္လြင္
၆။ ငါတိမ္တုိက္ - ထူးအိမ္သင္
၇။ ယုံတမ္း - စုိင္းထီးဆုိင္
၈။ ခ်စ္သစၥာ - ေအာင္ရင္
၉။ အိမ္မက္ပန္းခ်ီ - ခုိင္ထူး
၁၀။ အေခ်ာ့ေတာ္စကား - စုိင္းထီးဆုိင္
၁၁။ ေလာကၾကီးရဲ႕ေမာင္းႏွင္အား - ထူးအိမ္သင္
၁၂။ ခ်စ္တဲ့ဘက္ကလူ - ေအာင္ရင္
၁၃။ ကာရန္မဲ့ခင္မင္မႈ - ခုိင္ထူး
၁၄။ ရက္သတၱပတ္ - စုိးလြင္လြင္
http://www.mediafire.com/?ndmkbndftmn