PDA

View Full Version : စက္အပိုပစြည္းေစ်းႏွုန္းမ်ားတင္ေပးႏိုင္လ်င္tinminhtoo
08-19-2010, 09:14 PM
ဒီလိုပါခင္ဗ်ာ.....စက္မွုအင္ဂ်င္နီယာ အပိုင္းမွာ.....engine servcing လုပ္ငန္းနဲ့ဆက္စပ္ေနတဲ့.......စက္ပစည္းအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ့.....ေစ်းနွုန္း ..ေလးေတြမ်ား
တင္ေပးရင္ပိုေကာင္းမလားအၾကံေပးခ်င္တာပါ.......ဒါဆို...စက္ျပင္ကုန္က်စရိတ္နဲ့ပက္သက္ျပီး....တြက္ခ်က္ရာမွာအက်ိဴးရွိႏိုင္မယ္ထင္လို့ပါ.....
ဘယ္လိုပံုစံတင္ျပမလဲဆိုတာေတာ့ဖိုရမ္မွညီအကိုမ်ား......ေဆြးေနြးအၾကံျပဳၾကပါဦးလို့

ကိုထြန္း
08-21-2010, 02:18 PM
ေကာင္းမြန္တဲ႕ အႀကံၿပဳခၽက္ပါ။ Engine ေတြကို Completed Overhauling နဲ႕ Top Overhauling အရပ္ေခါါ အေပါါဖြင္႕ေအာက္ဖြင္႕ နဲ႕ အေပါါဖြင္႕ လုပ္မယ္ဆိုရင္၊ မလုပ္ခင္ကတည္းက Servicing လုပ္ရင္လိုအပ္တဲ႕ အပိုပစၥည္းေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘယ္လိုအခၽိန္ေတြမွာ Preventive Maintenance ဆိုၿပီး၊ Planned Maintenance Schedule အရ Serving ေတြကိုလုပ္သင္႕သလဲ ဆိုတာကိုအရင္ ေဆြးေနြးပါ႕မယ္ခင္ဗၽား။

4 Stroke Medium Speed Engine ေတြမွာ Fuel အၿဖစ္၊ Grade E Light Oil နဲ႕ Grade F Medium Oil တို႕ကိုအသံုးၿပဳသလို၊ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဟာ Grade G Heavy Oil ကို အပူေပးၿပီး အသံုးၿပဳလာတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ High Speed Engine ေတြမွာ ေတာ႕ Fuel Oil အၿဖစ္၊ Grade E Light Oil နဲ႕ Grade F Medium Oil တို႕ကိုအသံုးၿပဳတဲ႕အနက္ Grade E Light Oil ကို အသံုးၿပဳၿခင္းသာ အေကာင္းဆံုးဆိုၿပီးေတြ႕ရပါတယ္။

Grade E Light Oil ကိုအသံုးၿပဳတယ္လို႕ အေၿခခံစဥ္းစားတဲ႕အခါ၊ ေယဘုယၽအားၿဖင္႕
၁။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၅၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Fuel Oil Filter နဲ႕ LO Filter မၽားလဲလွယ္ၿခင္း
၂။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၁၅၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Tappet Clearance ကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ Governor LO နဲ႕ Turbo-charger LO တို႕ကိုလဲလွယ္ၿခင္း နဲ႕ Fuel Injectors မၽားကိုလဲလွယ္ၿခင္း နဲ႕ အကယ္၍ Unit တိုင္းမွာ Indicator Cock မၽားတတ္ဆင္ထားရိွပါက၊ Indicator Cock ေတြမွတစ္ဆင္႕ Peak Pressure ယူကာစစ္ေဆးၿခင္း
၃။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၃၀၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Fuel Pump မၽားကို Service လုပ္ကာလဲလွယ္ၿခင္း၊ Cooler မၽားကို ေဆးေႀကာၿခင္း နွင္႕
၄။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၆၀၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Top Overhauling ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း တို႕ကိုေဆာင္ရြက္ေပးသင္႕ပါတယ္။ Top Overhauling ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ႕အခါ Cylinder Head နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ႕ အပိုင္းမၽားကိုသာ Servicing လုပ္ကိုင္ၿခင္းသာမက Cooling Water Pumps မၽားကိုလည္း Servicing လုပ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

၅။ အထက္ပါ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၅၀၀၊ နာရီ ၁၅၀၀၊ နာရီ ၃၀၀၀ ၿပည္႕တိုင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္႕ Preventive Maintenance ကိုပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႕၊ Engine ေမာင္းနွင္ အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၁၀၀၀၀ နဲ႕ ၁၂၀၀၀ ႀကားမွာေတာ႕ Completed Overhauling လုပ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ Completed Overhauling မွာေတာ႕ Top Overhauling အပါအဝင္ လိုအပ္ရင္ Cylinder Head Bolts ေတြနဲ႕ Connecting Rod Bolts ေတြကိုပါအသစ္လဲလွယ္ၿခင္း၊ Piston Rings မၽားလဲလွယ္ၿခင္း၊ လိုအပ္ပါက Pistons နဲ႕ Cylinder Liners မၽားကိုလဲလွယ္ၿခင္း၊ LO Pump ကို Servicing လုပ္ၿခင္း၊ လိုအပ္ရင္ Connecting Bearing နဲ႕ Main Bearing (Crank Pin Bearing) မၽားလဲလွယ္ၿခင္း၊ Crank Shaft Deflection ယူၿခင္း၊ Crank Shaft နဲ႕ Cam Shaft တို႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ နွင္႕ အေနာက္ဖက္မွ Seal မၽားကိုလဲလွယ္ၿခင္း နဲ႕ Turbo-charger ကို Completed Overhauling လုပ္ၿခင္းတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။

Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္မၽားအတိုင္း Planned Maintenance Schedule အရ Preventive Maintenance ကိုပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင္႕ Engine ရဲ႕ စက္စြမ္းအင္ Efficiency ကို အၿပည္႕အဝအသံုးခၽနိဳင္မွာၿဖစ္သလို၊ မလိုလားအပ္တဲ႕ ဆံုးရံွဴးပၽက္စီးမွဳေတြကိုပါ ကာကြယ္တားဆီးေပးနိဳင္ၿပီး၊ သက္တမ္းရွည္ႀကာစြာ အသံုးၿပဳနိဳင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို Servicing လုပ္ရင္လိုအပ္တဲ႕ အပိုပစၥည္းေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းတဲ႕အခါ WARTZILAR, CATERPILLAR, CUMMINS, DEUTZ, MTU, DETROIT စတဲ႕ Sensitive ၿဖစ္တဲ႕ High Speed Engine အမၽိဳးအစား ေတြဟာ Spare Parts ကို Stock Control အေနနဲ႕ ထိမ္းထားေလ႕ရိွၿပီး၊ Authorized Dealer ေတြထံမွသာ Genuine Parts ေတြ အေနနဲ႕သာ ဝယ္ယူအသံုးၿပဳ သင္႕သလို၊ OEM Original Equipment Manufacturer နဲ႕ IAM Independent Aftermarket တို႕ထံမွ Spare Parts ေတြကို မသံုးသင္႕ပါဘူး။ Authorized Dealer ေတြထံမွ Spare Parts ေတြကို ဝယ္ယူ အသံုးၿပဳတဲ႕အခါ Payment ပစၥည္းတန္ဘိုးေပးေခၽၿခင္း ကိုတရားဝင္ Credit Limit အရင္ေလၽွာက္ကာ ေပးေၿခနိဳင္ပါတယ္။ Credit Limit ေပါါ မူတည္လို႕ COD Cash On Delivery လက္ငင္း ေငြေၿခစနစ္နဲ႕ မဟုတ္ပဲ၊ 30 Days Payment, 60 Days Payment နဲ႕ 90 Days Payment ဆိုၿပီး၊ Terms & Conditions အရ ရက္ ၃၀၊ ရက္ ၆၀ နဲ႕ ရက္ ၉၀ ႀကာမွ Spare Parts ေတြတန္ဘိုးကို ေပးေၿခလို႕ရပါတယ္။

အၿခားေသာ High Speed နဲ႕ Medium Speed Engine ေတြၿဖစ္တဲ႕ MITSUBISHI, YANMAR, DIHATSU, AKASAKA, HANSHIN, DAEWOO, PIELKSTIC နဲ႕ MAK Engine ေတြမွာလည္း
Spare Parts ေတြအတြက္ Authorized Dealer ေတြ၊ Authorized Distributor ေတြနဲ႕ Sale Agent ေတြရိွသလို၊ Genuine, OEM နဲ႕ IAM Parts ေတြကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္မယ္႕ Service Engineer ကသာ၊ အေတြ႕အႀကံဳအရ ဘယ္အပိုင္းမွာ Genuine Parts သံုးမယ္၊ ဘယ္အပိုင္းမွာ OEM နဲ႕ IAM Parts ေတြသံုးမယ္ဆိုၿပီး၊ ဆံုးၿဖတ္ေလ႕ရိွပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ SULZER, B & W,
MAN, နဲ႕ MAN B & W ကထုတ္တဲ႕ 2 Stroke Engine ေတြအေႀကာင္းမလိုအပ္လို႕ မေရးခဲ႕ပါဘူး။

Spare Parts မွာတဲ႕အခါ Maker, Model/ Type နဲ႕ Parts Number ေတြသာမက Engine ရဲ႕ Detail Specification ေတြအပါအဝင္၊ Engine စီရီရယ္ Number, Frame Number, Plate Number, Manufacturing Number စတာေတြနဲ႕ လိုအပ္ရင္ ကိုးကားတဲ႕ Spare Parts စာအုပ္ရဲ႕ စာမၽက္နွာနံပါတ္က အစၿပည္႕စံုေအာင္ေဖာ္ၿပၿပီး မွာယူသင္႕ပါတယ္။
ကိုတင္မင္းထူးအႀကံေပးသလို စက္ပစည္းအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ့.....ေစ်းနွုန္း ..ေလးေတြမ်ားတင္ေပးရင္............ ဆိုတဲ႕ Quotation ေတြကို၊ Dealer ေတြက လက္လြွတ္စဖြယ္ဒီအတိုင္း ေတာင္းတိုင္းမေပးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္႕အေနနဲ႕ တင္ေပးလို႕ရေပမယ္႕ ဖိုရမ္အတြက္မလိုအပ္ဘူးယူဆလို႕ မတင္ေပးတာပါ။ အကယ္၍ ကိုတင္မင္းထူး အေနနဲ႕ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ Specification အၿပည္႕အစံု ကၽြန္ေတာ္႕ဆီကို PM ပို႕ၿပီး စာရင္းေပးပါ။ Dealer ေတြဆီက Quotation ေတာင္းၿပီး၊ တင္ေပးပါ႕မယ္ ခင္ဗၽား။

Reference : ဦးရီးထြန္း ရဲ႕မွတ္စုမၽား

tinminhtoo
08-22-2010, 01:23 PM
ေကာင္းမြန္တဲ႕ အႀကံၿပဳခၽက္ပါ။ Engine ေတြကို Completed Overhauling နဲ႕ Top Overhauling အရပ္ေခါါ အေပါါဖြင္႕ေအာက္ဖြင္႕ နဲ႕ အေပါါဖြင္႕ လုပ္မယ္ဆိုရင္၊ မလုပ္ခင္ကတည္းက Servicing လုပ္ရင္လိုအပ္တဲ႕ အပိုပစၥည္းေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဘယ္လိုအခၽိန္ေတြမွာ Preventive Maintenance ဆိုၿပီး၊ Planned Maintenance Schedule အရ Serving ေတြကိုလုပ္သင္႕သလဲ ဆိုတာကိုအရင္ ေဆြးေနြးပါ႕မယ္ခင္ဗၽား။

4 Stroke Medium Speed Engine ေတြမွာ Fuel အၿဖစ္၊ Grade E Light Oil နဲ႕ Grade F Medium Oil တို႕ကိုအသံုးၿပဳသလို၊ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ဟာ Grade G Heavy Oil ကို အပူေပးၿပီး အသံုးၿပဳလာတာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ High Speed Engine ေတြမွာ ေတာ႕ Fuel Oil အၿဖစ္၊ Grade E Light Oil နဲ႕ Grade F Medium Oil တို႕ကိုအသံုးၿပဳတဲ႕အနက္ Grade E Light Oil ကို အသံုးၿပဳၿခင္းသာ အေကာင္းဆံုးဆိုၿပီးေတြ႕ရပါတယ္။

Grade E Light Oil ကိုအသံုးၿပဳတယ္လို႕ အေၿခခံစဥ္းစားတဲ႕အခါ၊ ေယဘုယၽအားၿဖင္႕
၁။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၅၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Fuel Oil Filter နဲ႕ LO Filter မၽားလဲလွယ္ၿခင္း
၂။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၁၅၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Tappet Clearance ကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊ Governor LO နဲ႕ Turbo-charger LO တို႕ကိုလဲလွယ္ၿခင္း နဲ႕ Fuel Injectors မၽားကိုလဲလွယ္ၿခင္း နဲ႕ အကယ္၍ Unit တိုင္းမွာ Indicator Cock မၽားတတ္ဆင္ထားရိွပါက၊ Indicator Cock ေတြမွတစ္ဆင္႕ Peak Pressure ယူကာစစ္ေဆးၿခင္း
၃။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၃၀၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Fuel Pump မၽားကို Service လုပ္ကာလဲလွယ္ၿခင္း၊ Cooler မၽားကို ေဆးေႀကာၿခင္း နွင္႕
၄။ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၆၀၀၀ ၿပည္႕တိုင္း Top Overhauling ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း တို႕ကိုေဆာင္ရြက္ေပးသင္႕ပါတယ္။ Top Overhauling ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ႕အခါ Cylinder Head နဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ႕ အပိုင္းမၽားကိုသာ Servicing လုပ္ကိုင္ၿခင္းသာမက Cooling Water Pumps မၽားကိုလည္း Servicing လုပ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

၅။ အထက္ပါ Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၅၀၀၊ နာရီ ၁၅၀၀၊ နာရီ ၃၀၀၀ ၿပည္႕တိုင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္႕ Preventive Maintenance ကိုပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႕၊ Engine ေမာင္းနွင္ အသံုးၿပဳခၽိန္ နာရီ ၁၀၀၀၀ နဲ႕ ၁၂၀၀၀ ႀကားမွာေတာ႕ Completed Overhauling လုပ္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ Completed Overhauling မွာေတာ႕ Top Overhauling အပါအဝင္ လိုအပ္ရင္ Cylinder Head Bolts ေတြနဲ႕ Connecting Rod Bolts ေတြကိုပါအသစ္လဲလွယ္ၿခင္း၊ Piston Rings မၽားလဲလွယ္ၿခင္း၊ လိုအပ္ပါက Pistons နဲ႕ Cylinder Liners မၽားကိုလဲလွယ္ၿခင္း၊ LO Pump ကို Servicing လုပ္ၿခင္း၊ လိုအပ္ရင္ Connecting Bearing နဲ႕ Main Bearing (Crank Pin Bearing) မၽားလဲလွယ္ၿခင္း၊ Crank Shaft Deflection ယူၿခင္း၊ Crank Shaft နဲ႕ Cam Shaft တို႕ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ နွင္႕ အေနာက္ဖက္မွ Seal မၽားကိုလဲလွယ္ၿခင္း နဲ႕ Turbo-charger ကို Completed Overhauling လုပ္ၿခင္းတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။

Engine ေမာင္းနွင္အသံုးၿပဳခၽိန္မၽားအတိုင္း Planned Maintenance Schedule အရ Preventive Maintenance ကိုပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင္႕ Engine ရဲ႕ စက္စြမ္းအင္ Efficiency ကို အၿပည္႕အဝအသံုးခၽနိဳင္မွာၿဖစ္သလို၊ မလိုလားအပ္တဲ႕ ဆံုးရံွဴးပၽက္စီးမွဳေတြကိုပါ ကာကြယ္တားဆီးေပးနိဳင္ၿပီး၊ သက္တမ္းရွည္ႀကာစြာ အသံုးၿပဳနိဳင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို Servicing လုပ္ရင္လိုအပ္တဲ႕ အပိုပစၥည္းေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းတဲ႕အခါ WARTZILAR, CATERPILLAR, CUMMINS, DEUTZ, MTU, DETROIT စတဲ႕ Sensitive ၿဖစ္တဲ႕ High Speed Engine အမၽိဳးအစား ေတြဟာ Spare Parts ကို Stock Control အေနနဲ႕ ထိမ္းထားေလ႕ရိွၿပီး၊ Authorized Dealer ေတြထံမွသာ Genuine Parts ေတြ အေနနဲ႕သာ ဝယ္ယူအသံုးၿပဳ သင္႕သလို၊ OEM Original Equipment Manufacturer နဲ႕ IAM Independent Aftermarket တို႕ထံမွ Spare Parts ေတြကို မသံုးသင္႕ပါဘူး။ Authorized Dealer ေတြထံမွ Spare Parts ေတြကို ဝယ္ယူ အသံုးၿပဳတဲ႕အခါ Payment ပစၥည္းတန္ဘိုးေပးေခၽၿခင္း ကိုတရားဝင္ Credit Limit အရင္ေလၽွာက္ကာ ေပးေၿခနိဳင္ပါတယ္။ Credit Limit ေပါါ မူတည္လို႕ COD Cash On Delivery လက္ငင္း ေငြေၿခစနစ္နဲ႕ မဟုတ္ပဲ၊ 30 Days Payment, 60 Days Payment နဲ႕ 90 Days Payment ဆိုၿပီး၊ Terms & Conditions အရ ရက္ ၃၀၊ ရက္ ၆၀ နဲ႕ ရက္ ၉၀ ႀကာမွ Spare Parts ေတြတန္ဘိုးကို ေပးေၿခလို႕ရပါတယ္။

အၿခားေသာ High Speed နဲ႕ Medium Speed Engine ေတြၿဖစ္တဲ႕ MITSUBISHI, YANMAR, DIHATSU, AKASAKA, HANSHIN, DAEWOO, PIELKSTIC နဲ႕ MAK Engine ေတြမွာလည္း
Spare Parts ေတြအတြက္ Authorized Dealer ေတြ၊ Authorized Distributor ေတြနဲ႕ Sale Agent ေတြရိွသလို၊ Genuine, OEM နဲ႕ IAM Parts ေတြကို တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္မယ္႕ Service Engineer ကသာ၊ အေတြ႕အႀကံဳအရ ဘယ္အပိုင္းမွာ Genuine Parts သံုးမယ္၊ ဘယ္အပိုင္းမွာ OEM နဲ႕ IAM Parts ေတြသံုးမယ္ဆိုၿပီး၊ ဆံုးၿဖတ္ေလ႕ရိွပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ SULZER, B & W,
MAN, နဲ႕ MAN B & W ကထုတ္တဲ႕ 2 Stroke Engine ေတြအေႀကာင္းမလိုအပ္လို႕ မေရးခဲ႕ပါဘူး။

Spare Parts မွာတဲ႕အခါ Maker, Model/ Type နဲ႕ Parts Number ေတြသာမက Engine ရဲ႕ Detail Specification ေတြအပါအဝင္၊ Engine စီရီရယ္ Number, Frame Number, Plate Number, Manufacturing Number စတာေတြနဲ႕ လိုအပ္ရင္ ကိုးကားတဲ႕ Spare Parts စာအုပ္ရဲ႕ စာမၽက္နွာနံပါတ္က အစၿပည္႕စံုေအာင္ေဖာ္ၿပၿပီး မွာယူသင္႕ပါတယ္။
ကိုတင္မင္းထူးအႀကံေပးသလို စက္ပစည္းအစိတ္အပိုင္းေတြရဲ့.....ေစ်းနွုန္း ..ေလးေတြမ်ားတင္ေပးရင္............ ဆိုတဲ႕ Quotation ေတြကို၊ Dealer ေတြက လက္လြွတ္စဖြယ္ဒီအတိုင္း ေတာင္းတိုင္းမေပးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္႕အေနနဲ႕ တင္ေပးလို႕ရေပမယ္႕ ဖိုရမ္အတြက္မလိုအပ္ဘူးယူဆလို႕ မတင္ေပးတာပါ။ အကယ္၍ ကိုတင္မင္းထူး အေနနဲ႕ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ Specification အၿပည္႕အစံု ကၽြန္ေတာ္႕ဆီကို PM ပို႕ၿပီး စာရင္းေပးပါ။ Dealer ေတြဆီက Quotation ေတာင္းၿပီး၊ တင္ေပးပါ႕မယ္ ခင္ဗၽား။

Reference : ဦးရီးထြန္း ရဲ႕မွတ္စုမၽား
အကိုထြန္းခုလို....ေသခ်ာရွင္းျပေပးတဲ့အတြက္..ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား........ေနာင္အကူအညီေတာင္းဖို့...လိုအပ္လာရင္ကိုထြန္းဆီကို...တိုင္ပင္ပါဦးမယ္ခင္ဗ်ား.....ခင္မင္ေလးစားလ်က္