PDA

View Full Version : ကြန္ပ်ဴတာ နွင္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္႔ျပဳျပင္ျခင္းHla Min Maung
03-13-2012, 10:40 PM
ကြန္ပ်ဴတာ နွင္႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္႔ျပဳျပင္ျခင္း ကိုဆက္လက္ေဆြးေနြးပါမယ္္
ယခုအခါ Computer နည္းပညာနွင့္အတူူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာမွုေၾကာင္႔ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန့္႐ွုပ္ေထြးသကဲ့သို့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနကိုေျဖရွင္းနိုင္ရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္႔ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာပါသည္။
[၁] Workshop Data Manual software မ်ားအသံုးျပဳျခင္း
Auto Data Manual Software တခုအေၾကာင္းေဆြးေနြးၾကည့္ရေအာင္

Hla Min Maung
03-14-2012, 06:51 PM
ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ တို႔ရဲ့ အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာၾကည့္ခြင့္ရတဲ့ Holden 1997-98 Vectra ရဲ့ Data ေတြကိုၾကည့္ၾကရေအာင္ Engine က X25XE 25 cc 125KW @5800 rpm
[1]Data link connector တည္ေနရာ နွင့္ Trouble code မ်ားေလ့လာရန္
Trouble code ကိုကလစ္လိုက္ပါ သင္သိလိုသမ်ွ Link ေတြနဲ့အတူေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
ကိုယ္တိုင္ရွာခ်င္ယင္ဒီမွာ http://www.autodata.com.au/software.php?product=1 Click on ONE MODEL DEMO.

dudugyi
03-14-2012, 07:54 PM
အကိုေရ...သူက၊ protocol တခုလားမသိဘူး။ ရလာတဲ႔ analog signal ေတြကို၊ I/ O ခံၿပီး၊ digital signal ေၿပာင္းမယ္။ ၿပီးရင္ bus ေပါါတင္မယ္။ တခၽိဳ႕ကၽေတာ႔ digital signal အေနနဲ႔ထုတ္ေပးမယ္၊ ၿပီးရင္ bus ေပါါတင္မယ္၊ အဲလိုလား အကို။

ဒူဒူစဥ္းစားႀကည္႔တာက၊ sensor မွတဆင္႔ addressing နဲ႔ လုပ္တာလားရယ္လို႔ပါ။ bus system ေတြမွာ၊ data, alarms, parameters နဲ႔ diagnostic data ေတြပါသလို၊ လိုအပ္ရင္ purely cyclically communication အေနနဲ႔ data ေတြကိုေပးပို႔နိဳင္တယ္လို႔၊ ႀကားဖူးလို႔ပါ။

Hla Min Maung
03-14-2012, 08:08 PM
အကိုေရ...သူက၊ protocol တခုလားမသိဘူး။ ရလာတဲ႔ analog signal ေတြကို၊ I/ O ခံၿပီး၊ digital signal ေၿပာင္းမယ္။ ၿပီးရင္ bus ေပါါတင္မယ္။ တခၽိဳ႕ကၽေတာ႔ digital signal အေနနဲ႔ထုတ္ေပးမယ္၊ ၿပီးရင္ bus ေပါါတင္မယ္၊ အဲလိုလား အကို။
ဟုတ္ပါတယ္ Computer protocol နဲ့ပါ ေနာက္ဆံုး latest က Can Protocol ပါ အားလံုး ဆယ္မ်ိဳးေလာက္႐ွိပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေဖါၤျပေပးပါမယ္
မဟုတ္ပါဘူး, OBD 2 Scanner နဲ့ Link လုပ္လိုက္ယင္ Monitoring လုပ္ထားတဲ့ စံနစ္တိုင္းရဲ့ Live data ေတြကို Scope or Multimiter or so on.... Scanner software မွာ Built in ပ ါတဲ့ Tools ထဲက နွစ္သက္ရာတခုခုနဲ့ ၾကည့္နိုင္ သကဲ့သို့
ကားတစီးလံုးရဲ့ေရာဂါမ်ားကိုတိက်လ်ွင္ျမန္စြာ ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။


ဒူဒူစဥ္းစားႀကည္႔တာက၊ sensor မွတဆင္႔ addressing နဲ႔ လုပ္တာလားရယ္လို႔ပါ။ bus system ေတြမွာ၊ data, alarms, parameters နဲ႔ diagnostic data ေတြပါသလို၊ လိုအပ္ရင္ purely cyclically communication အေနနဲ႔ data ေတြကိုေပးပို႔နိဳင္တယ္လို႔၊ ႀကားဖူးလို႔ပါ။


Data ေတြဘယ္လိုစီးဆင္းသလဲ ခ်ိတ္ဆက္လဲဆိုတာေတာ့မသိပါဘူး I/O ေတြြ Protocol Converter ေတြမပါတာေတာ့ေသခ်ာတယ္ 1996 Model ကေနအထက္ OBD 2 [ On-Board Diagnosis ] စံနစ္တပ္ဆင္ထားတဲ့့ ကားေတြမွာ ECU ၅ခု ၆ခုပါဝင္ျပီး Engine ECU က Main ECU အျဖစ္ Data Link မ်ားခ်ိတ္ဆက္ျပီးအလုပ္လုပ္ပါတယ္။

Hla Min Maung
03-14-2012, 09:33 PM
Engine Management Component Testing ကိုၾကည့္ၾကရေအာင္

1] Service Adjustment မွာ
Idle speed 570-730 rpm,
Co2 level 0.4 % max - at tail pipe.
Throttle initial adjustment not possible.

2]Fuel System မွာ
Fuel pressure
Regulate - Vacuum on - 2.5-3.0 bar
System - Vacuum off - 3.0-3.5 bar

Fuel Delivery Rate
0.8 liter/30 sec approx

Injector
Injector have Multi Plug
Terminal 1-8, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8, 6-8 =15-17 Ohm

Hla Min Maung
03-16-2012, 07:30 PM
Fuel Pump
Fuel Pump ကိုစစ္ေဆးရန္္ Ignition Key ေသာ့ကိုေသခ်ာစြာပိတ္ပါ။
Fuel Pump Relay ကိုျဖဳတ္ပါ
ပံုျပပါအတိုင္း Relay အထိုင္က Terminal No 8 and 9 ကို ခလုတ္တခုနွင့္ဆက္သြယ္ပါ။ ခလုတ္ဖြင့္လ်ွင္ Fuel pump လည္သံၾကားေနရပါမည္

Intake System
Throttle Position Sensor စမ္းသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ Mass Air Flow sensor စမ္းသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ Intake Air Temperature Sensor 20C မွာ 2300-2700 Ohm , 40C မွာ 1000-1300 ohm , 60C မွာ 560-670 ohm နင့္ 80C မွွွာ 290-370 ohm ရွိရပါမည္။

Hla Min Maung
03-16-2012, 09:40 PM
Engine Control Module ECM ကိုစစ္ေဆးပံုအဆင့္ဆင့္, Vehicle Sensor မ်ား Power Steering Pressure Sensor နွင့္ Vehicle Speed Sensor ကိုစစ္ေဆးပံုအဆင့္ဆင့္, ECM ၏ Pin Data မ်ား

ကိုထြန္း
03-16-2012, 10:12 PM
အကိုေရ...သူက၊ protocol တခုလားမသိဘူး။ ရလာတဲ႔ analog signal ေတြကို၊ I/ O ခံၿပီး၊ digital signal ေၿပာင္းမယ္။ ၿပီးရင္ bus ေပါါတင္မယ္။ တခၽိဳ႕ကၽေတာ႔ digital signal အေနနဲ႔ထုတ္ေပးမယ္၊ ၿပီးရင္ bus ေပါါတင္မယ္၊ အဲလိုလား အကို။ ဒူဒူစဥ္းစားႀကည္႔တာက၊ sensor မွတဆင္႔ addressing နဲ႔ လုပ္တာလားရယ္လို႔ပါ။ bus system ေတြမွာ၊ data, alarms, parameters နဲ႔ diagnostic data ေတြပါသလို၊ လိုအပ္ရင္ purely cyclically communication အေနနဲ႔ data ေတြကိုေပးပို႔နိဳင္တယ္လို႔၊ ႀကားဖူးလို႔ပါ။


Data ေတြဘယ္လိုစီးဆင္းသလဲ ခ်ိတ္ဆက္လဲဆိုတာေတာ့မသိပါဘူး I/O ေတြြ Protocol Converter ေတြမပါတာေတာ့ေသခ်ာတယ္ 1996 Model ကေနအထက္ OBD 2 [ On-Board Diagnosis ] စံနစ္တပ္ဆင္ထားတဲ့့ ကားေတြမွာ ECU ၅ခု ၆ခုပါဝင္ျပီး Engine ECU က Main ECU အျဖစ္ Data Link မ်ားခ်ိတ္ဆက္ျပီးအလုပ္လုပ္ပါတယ္။


ဒီလိုပါ ဒူဒူေရ။ OBD ဆိုတဲ႔ On-Board Diagnostics ဟာ၊ self-diagnostic and reporting capability အေနနဲ႔၊ အခၽက္အလက္ေတြကို ေဖာ္ၿပအသိေပးတဲ႔၊ စနစ္တခု ၿဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၆၉) ေလာက္ကတည္းက၊ Volkswagen ရဲ႕ fuel injection system မွာ၊ scanning capability အေနနဲ႔ စတင္အသံုးၿပဳခဲ႔ပါတယ္။ (၁၉၇၅) မွာ Datsun 280Z engine ရဲ႕ fuel injection system မွာ အသံုးၿပဳခဲ႔ပါတယ္။ (၁၉၈၀) မွာေတာ႔ GM ဟာ၊ ECM လို႔ေခါါတဲ႔ Engine Control Module ကို၊ assembly line အေနနဲ႔တတ္ဆင္အသံုးၿပဳတဲ႔အခါ၊ အခၽက္အလက္ data ေတြကိုရရိွဖို႔ 'assembly line diagnostic link' ေတြနဲ႔ ခၽိတ္ဆက္ခဲ႔ပါတယ္။

proprietary interface အေနနဲ႔ signal ေတြကိုေၿပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္သလို၊ communications protocol ကိုလည္း၊ အသံုးၿပဳရပါတယ္။ communications protocol ဆိုတာကေတာ႔၊ digital message formats အၿဖစ္၊ ၿပဌာန္းထားတဲ႔ data and massage exchanging rules ေတြၿဖစ္ၿပီး signaling, authentication နဲ႔ error detection and correction capabilities ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ 'assembly line diagnostic link' ဟာ၊ Pulse-width modulation signaling ကိုအသံုးၿပဳထားပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ (၁၉၈၈) ေလာက္မွာေတာ႔၊ The Society of Automotive Engineers (SAE) အသင္းမွ၊ standardized diagnostic connectors ေတြနဲ႔ diagnostic test signals ေတြကိုသတ္မွတ္၊ ၿပဌာန္းေပးခဲ႔ပါတယ္။


http://img17.imageshack.us/img17/8936/73478723.jpg

Fig. EMS - Engine management system

http://img193.imageshack.us/img193/540/87016958.jpg

Fig. On board diagnostic

အေပါါမွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔၊ system ကို ဥပမာအေနနဲ႔ ႀကည္႔လၽွင္၊ signal conditioning circuit မွ၊ analog, frequency နဲ႔ digital signals ေတြကို၊ engine management system ကိုေပးသြင္းၿပီး၊ on board diagnostic (OBD) capability အေနနဲ႔ထုတ္ယူတာ၊ ေတြ႔ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ sensors ေတြမွေပးပို႔လာတဲ႔ signals ေတြကို၊ လိုအပ္သလိုေၿပာင္းလဲကာ၊ diagnostic data ေတြအၿဖစ္ထုတ္ယူၿခင္းလို႔၊ ေၿပာနိဳင္ပါတယ္ ဒူဒူေရ။


Reference and Image credit to : Retrofit Engine Management System, (http://www.embedds.com/retrofit-engine-management-system-the-savor-for-older-gasoline-engines/), on board diagnostics, (http://www.elec-intro.com/on-board-diagnostics)

Remark : All images herein this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party.

Hla Min Maung
03-19-2012, 08:25 PM
Sorry ပါ ကိုဒူဒူေရ က်ေနာ့္အေျဖမျပည့္မစံုျဖစ္သြားတာခြင့္လြႇတ္ပါ။
Wiring Circuit မ်ား နွင့္ Data မ်ား

Hla Min Maung
03-19-2012, 08:28 PM
Wiring Circuit မ်ား နွင့္ Data မ်ား

Hla Min Maung
03-24-2012, 08:46 PM
Component Location
1] Engine Management component
2] Air condition component
3] Anti-lock Brake System component
4] Air bags system component
5] Fuse box and Relay
6] General component မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကိုအတိအက် အလြယ္တကူ႐ွာေဖြနိုင္ျခင္း ေၾကာင့္လုပ္ငန္းလ်ွင္ျမန္ေစပါသည္။
http://i.imgur.com/gGSWr.jpg?1
http://i.imgur.com/RCHmi.jpg?1
http://i.imgur.com/fp6fr.jpg?1
http://i.imgur.com/7U5Km.jpg?1
http://i.imgur.com/etPxE.jpg?1

က်ေနာ္ပံုေတြကို က်ေနာ္ထင္တဲ႕အစီအစဥ္နဲ႕ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ကိုလွမင္းေမာင္ခင္ဗ်ား။
တခါတည္းလည္း ပံုအႀကီး ႀကည္႕လို႕ရေအာင္လို႕ပါ။
အဆင္မေျပရင္ PM ပို႕လိုက္ပါ။ က်ေနာ္ျပန္ျပင္ေပးပါ႕မယ္။
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

Hla Min Maung
03-24-2012, 08:51 PM
ပံုေတြကအေပါကစာနဲ့လြဲေနတာသီးခံေပးပါ မလုပ္တတ္လို့ပါ

Hla Min Maung
03-24-2012, 09:40 PM
ပါဝင္ေသာကားအမ်ိဳးအစားမ်ားALFA ROMEO
ASIA
AUDI
AUSTIN
BMW
CADILLACE
CHRYSLER
CITRON
DAEWOO
DAF-LEYLAND
DAIHATSU
DAIMLER
DODGE
DODGE HGV
ERF
FENDT
FIAT
FODEN
FORD
HINO
HOLDEN
HONDA
HYUNDAI
ISUZU
IVECO
JAGUAR
JEEP
JOHN DEER
KIA
LADA
LANCIA
LAND ROVER
LEXUX
LOTUS
MAN
MASSEY FERGUSON
MAZDA
MCC/SMART
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ HGV
MG
MINI
MITSUBISHI
MORRIS
NEW HOLLAND
NISSAN
PEGASO
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
RENAULT HGV
RENAULTTRACTOR
ROVER
SAAB
SCANIA
SEAT
SKODA
SMART/MCC
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
TRIUMPH
VOLKSWAGEN
VOLVO
VOLVO HGV တို႔ျဖစ္ပါသည္။

Hla Min Maung
03-26-2012, 07:01 PM
TOYOTA အုပ္စုထဲမွာပါဝင္တဲ့အမိ်ဳးအစားေတြကေတာ့

1000, 4 Runner, Aurion, Avalon, Aveniss, Camry, Carina, Celica, Celica Supra, Corolla, Corolla Estate, Corolla Verso/Combi Van, Corona, Crown, Dyna, Echo, Hiace, Hiace power Van, Hilux, Klinger, Landcruiser, Landcruiser Prado, Lexcen, Spacecruiser, MR II , Paseo, Prius, RAV 4, Starlet, Supra, Tarago, Tercel, Yaris တို့ျဖစ္ပါတယ္။
ခုနွစ္အလိုုက္ TOYOTA ကားအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေဖါ္ျပပါမည္။

1968-71 Toyota Crown 2.3 engine , Engine Code 4M , 124 hp @ 5200 rpm
1969-71 Toyota Corona 1.8 engine , Engine Code 8R & 8R-B , 108 hp@5500rpm & 120 hp@6000rpm
1970-79 Toyota Corolla 1.2 engine , Engine Code 3K , 68 hp @ 6000 rpm 1970-74
1971-85 Toyota Celica 1.6 engine , Engine Code 2T , 75 hp @5200 rpm 1971-77
1974-78 Toyota 1000 1.0 engine , Engine Code 2K , 45 hp @ 6000rpm 1974-78
1977-97 Toyota Hilux 1.6 engine , Engine Code 12R, 66 hp @ 6000rpm 1977-82
1977-97 Toyota Hilux 4x4 2.0 engine , Engine Code 18R, 90 hp @ 5000rpm 1977-82
1977-82 Toyota Celica 2.0 engine , Engine Code 18R, 90 hp @ 5000rpm 1977-82
1977-82 Toyota Celica 2.0 engine , Engine Code 18R-G, 123 hp@ 5800rpm 1977-82
1979-86 Toyota LiteAce 1.3engine , Engine Code 4K , 57 hp @ 5200rpm 1979-86
1976-81 Toyota Crown 2.6 Super eninge , Engine Code 4M, 135hp @5400rpm 1976-81
1980-83 Toyota Crown 2.8 Super eninge , Engine Code 5ME, 145hp @5000rpm 1980-82
1981-85 Toyota Celica 2.8 engine , Engine Code 5M-GE , 170 @ 5600 rpm 1981-85
1981-85 Toyota Celica Super 2.8 engine , Engine Code 5M-GE , 170 @ 5600 rpm 1981-85
1981-88 Toyota Landcruiser [60 series] 4.0D engine , Engine Code 2H, 105 @ 3500 rpm 1981-88
1981-90 Toyota Landcruiser[60 series]4.0D Turbo engine, Engine Code 2H-T,136@3500 rpm 1981-90
1981-85 Toyota Landcruiser[60 series] 4.2 engine, Engine Code 2F,120 hp 1981-85
1981-85 Toyota Landcruiser[70 series] 4.2 engine, Engine Code 2F,120 hp 1981-85
1982-95 Toyota Hiace 2.2 D engine , Engine Code L , 66 hp @4200 rpm 1982-85
1982-88 Toyota Tricel 4x4 1.5 engine , Engine Code 3A , 71hp @ 5600 rpm 1982-88
1983-88 Toyota Hilux 1.8 engine , Engine Code 2Y , 79 hp @ 4800 1983-88
1983-88 Toyota Hilux 4x4 2.0 engine , Engine Code 3Y , 88 hp @ 4600 1983-88
1983-91 Toyota Camry 1.8 engine , Engine Code 1S , 90 hp @ 5200 1983-85
1982-85 Toyota Celica 2.0 engine , Engine Code 21R, 105 hp@ 5200rpm 1982-85
1983-87 Toyota Corolla 1.3 engine , Engine Code 2A , 65 hp @ 6000 rpm 1983-85
1980-87 Toyota Corolla Estate 1.3 engine , Engine Code 4K , 60 hp @ 5600 rpm 1980-87
1984-86 Toyota Camry 2.0 engine , Engine Code 2S-E , 107 hp @ 5200 1984-86
1984-88 Toyota Carina II 1.8 engine , Engine Code 1S-E , 101 hp @ 5200 1984-88
1984-88 Toyota Corolla 1.6 engine , Engine Code 4A , 86 hp @ 5600 1983-87
1984-88 Toyota Corolla 1.6 engine , Engine Code 4A-LC , 73 hp @ 5400 1983-87
1984-87 Toyota Corolla 1.6 GT engine, Engine Code 4A-GE , 124 hp @ 6600 1983-87 [Carburettor Injection System]
1985-93 Toyota Hiace 2.0 engine , Engine Code 3Y , 88 hp @ 4600 1985-93
1985-93 Toyota Hiace 2.2D engine , Engine Code L , 66 hp @ 4200 1982-85

Hla Min Maung
04-08-2012, 08:38 PM
1986 မွ ယခုထိိ ထုတ္လုပ္ထားေသာကားအမ်ိဳးအစားလိုက္္ အခ်က္အလက္မ်ားသိလိုပါက http://www.autodata.com.au/software.php?product=1 တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ွုနိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ေဖာ္ျပပါ Data software သည္ကိုယ္တိုင္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း ျပဳျပင္ျခင္းမလုပ္နိုင္ပါ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္မည့္ ပညာရွင္ကို တိက်ေသခ်ာေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလ်ွင္ျမန္ဆံုးရ႐ွိေစ ျပီး Scanner မွဖတ္ယူရရွိထားေသာ DTC Diagnostic Trouble Code မ်ားအတြက္ ျပဳျပင္မွုမ်ားကိုအခ်ိန္တိုတိုနွင့္ အထိေရာက္ဆံုး ျပီးေျမာက္ေစမွာျဖစ္ပါသည္။

Hla Min Maung
04-08-2012, 10:32 PM
alldata Auto Repair Software
data software ေနက္တခုပါ http://www.youtube.com/watch?v=Fr_rnruUUQ8 ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ipad working with alldata and worlpac speedial http://www.youtube.com/watch?v=Abt8JzGz0Fo&feature=related

ye gyi
02-12-2013, 08:52 PM
Thank you.............................