PDA

View Full Version : Steam Boiler အေၾကာင္းသိရိွသုူမ်ားေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္Time0
10-12-2008, 06:28 PM
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘိုင္လာမ်ားကို 1တန္ 2တန္ စသည္ ျဖင့္ေခါဆိုၾကပါသည္။
ဥပမာ= Steam Boiler 3-တန္တလံုးတြင္ ၄င္း တန္ကို တနာရီလ်င္ အီဗာပိုေရးရွင္း evaporation
ေရေႏြးေငြ႔ 3 တန္ထြက္လွ်င္ = 3တန္ဘိုင္လာဟု ေခါဆိုပါသည္။
ထိုသို႔ (တန္=ton) ကိုတြက္ခ်က္ရာတြင္ steam=ေရေႏြးေငြ႔ထြက္ႏွုန္းကို
steam flow meter နွင့္ တိုင္းလို႔ရပါသည္။
သို႔ရာတြင္ steam flow meter မရိွသည့္ အခါ ဘိုင္လာအတြင္းသို႔
ေရသြင္းေပးသည့္ Feed pump နွင့္ ဘိုင္လာအသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း
ေရ၀င္နူန္း တနာရီလွ်င္ (220 ဂါလံ) ၀င္လွ်င္ 1တန္ ဟုသက္မွတ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မွာ
၄င္းတြက္ခ်က္မွူ႔မွာ Steam flow meter ႏွင့္တြက္သကဲ့သို႔ တိတိက်က်
မွန္ႏိုင္ပါသလား ၊ မမွန္ကန္လွ်င္လည္း မည္ကဲ့သို႔ ကြာျခားမွု႔ရိွႏိုင္သည္ကို
သိရိွသူမ်ားကေျဖၾကားေပးၾကပါဗ်ာ။

cy
10-12-2008, 07:21 PM
multi pressure systems မွာ Q ကို တြက္တဲ့ အခါ ton နဲ.လဲတြက္သလို kilowatt(kilojoule per sec) နဲ.လဲတြက္ပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ heat ရဲ. ယူနစ္က kilojoule ေလ ။ ton ဆိုတာက အပူ၀င္တဲ့ႏႈန္း rate of heat flow ကို ေျပာတာပါ ။ 1ton = 211 kjoule per min ရွိတယ္ (ဆိုလိုတာက တစ္မိနစ္မွာ အပူ ၂၁၁ ကီလိုဂ်ိဳး ၀င္တယ္ေပါ့) ။
ေရ တစ္ဂါလန္ ႏွစ္ဂါလန္ ဆိုတာက mass flow rate ပါ ။ အဲ့ ဒါကို mf လို.သတ္မွတ္တယ္ ။ evaporator ကို တစ္နာရီ ေရ 1 gallan ၀င္ရင္ ဘယ္ေလာက္ အပူထြက္မလဲကို တြက္ၾကည့္ရင္ရနိင္ပါတယ္္ Q = mf (h2-h1) ;
h = enthalpy from refrigerant chart . mf unit ကို kilogram per min ေျပာင္းေပးဖို.မေမ့နဲ.ဦးေနာ္ ။
ယူနစ္ေတြကို ျပန္ေလ့လာရင္
Q(rate of heat flow)= tons ; kW ; -----> kilojoule per min (kj/min)
mf(rate of mass flow)= gallan of water per hr ----- > kilogram per min (kg/min)
တြက္ခ်က္ၾကည့္ေနာ္ ။ က်ေနာ္ေျပာတာ ေက်ာင္းမွာသင္တာကို ျပန္ေျပာတာ ။
စီ၀ိုင္ (မက္ကယ္နီကယ္)

kokotoe
10-12-2008, 08:17 PM
မွန္လုိ္က္ေလ ကုိ cy ေ၇ ဟုတ္သပါ့ ဗ်ား ကုိတုိးလဲ သင္ဖူးတယ္ေလ flukd mechanic ေလ ။ အဲ ဆုိင္မဆုိင္ေတာ့ သိဘူးေနာ္

ေစတနာမွန္ရင္ ကံေကာငး္ပါေစ။
ကုိကိုတုိး

Time0
10-13-2008, 09:40 PM
multi pressure systems မွာ Q ကို တြက္တဲ့ အခါ ton နဲ.လဲတြက္သလို kilowatt(kilojoule per hr) နဲ.လဲတြက္ပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ heat ရဲ. ယူနစ္က kilojoule ေလ ။ ton ဆိုတာက အပူ၀င္တဲ့ႏႈန္း rate of heat flow ကို ေျပာတာပါ ။ 1ton = 211 kjoule per min ရွိတယ္ (ဆိုလိုတာက တစ္မိနစ္မွာ အပူ ၂၁၁ ကီလိုဂ်ိဳး ၀င္တယ္ေပါ့) ။
ေရ တစ္ဂါလန္ ႏွစ္ဂါလန္ ဆိုတာက mass flow rate ပါ ။ အဲ့ ဒါကို mf လို.သတ္မွတ္တယ္ ။ evaporator ကို တစ္နာရီ ေရ 1 gallan ၀င္ရင္ ဘယ္ေလာက္ အပူထြက္မလဲကို တြက္ၾကည့္ရင္ရနိင္ပါတယ္ ။ ဒါကလဲ့ evaporator က data ေတြေပးထားမွ တြက္လို.ရမွာ refrigerant ကေရာဘာအမ်ိဳးအစားလဲ (R-12 ၊ Amonia) စသည္ျဖင့္ေပါ့ ။ ဒါေတြကိုကိုသိရင္ Q = mf (h2-h1) ;
h = enthalpy from refrigerant chart . mf unit ကို kilogram per min ေျပာင္းေပးဖို.မေမ့နဲ.ဦးေနာ္ ။
ယူနစ္ေတြကို ျပန္ေလ့လာရင္
Q(rate of heat flow)= tons ; kW ; -----> kilojoule per min (kj/min)
mf(rate of mass flow)= gallan of water per hr ----- > kilogram per min (kg/min)
တြက္ခ်က္ၾကည့္ေနာ္ ။ က်ေနာ္ေျပာတာ ေက်ာင္းမွာသင္တာကို ျပန္ေျပာတာ ။
စီ၀ိုင္ (မက္ကယ္နီကယ္)


ကိုစိပိုင္(မက္ကယ္နီကယ္)ေရ
Steam Boiler ဆိုသည္မွာေရကို ေလာင္စာႏွင့္မီီးေလာင္ပီး အပွုေပးေသာအခါ ေရေႏြးေငြ႔ထြက္ေပါလာေအာင္ ျပဴလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ
စက္ကိုေမးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၄င္း Boiler မွာ Refrigerant မပါ၀င္ပါဘုးခင္ဗ်ာ။ အေအးခန္းမ်ားတြင္သံုးေသာ (R-12,Amonia )စသည့္ gas မ်ားမပါ၀င္ပါခင္ဗ်ာ။
Refrigerant မွာ (chiller =ေလေအးေပးစက္အႀကီးစား )မ်ားတြင္သာအသံုးျပဴသည္ ဟုထင္ပါသည္။
mf(rate of mass flow) ကို တြက္ခ်က္ရာတြင္ evaporator က data မ်ားပါရိွမွ တြက္ခ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဴရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
Boiler တြင္ပါရိွေသာ data မ်ားမွာ မွုလထုတ္လုပ္ေသာ company မွရရိွေသာ္လည္း။
အမွန္တကယ္အသံုးျပဴသည့္အခါ ၄င္း data မ်ားမွန္ကန္မွု႔ရိွ မရိွ ကို Actual စမ္းသပ္၊ တိုင္းတာခ်က္အားသိရိွလိုေသာေႀကာင့္
ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Boiler သက္မွတ္ခ်က္ (တန္=ton) ကိုတြက္ခ်က္ရာတြင္ steam=ေရေႏြးေငြ႔ထြက္ႏွုန္းကို
steam flow meter နွင့္ တိုင္းလို႔ရပါသည္။
သို႔ရာတြင္ steam flow meter မရိွသည့္ အခါ Boiler ဘိုင္လာအတြင္းသို႔
ေရသြင္းေပးသည့္ Feed pump နွင့္ Boiler ဘိုင္လာအသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္းကုန္ဆံုးသြားသည့္
ေရ၀င္နူန္းသည္ တနာရီလွ်င္ (220 ဂါလံ) ၀င္လွ်င္ 1တန္ ဟုသက္မွတ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မွာ
၄င္းတြက္ခ်က္မွူ႔မွာ Steam flow meter ႏွင့္တြက္သကဲ့သို႔ တိတိက်က်
မွန္ႏိုင္ပါသလား ၊ မမွန္ကန္လွ်င္လည္း မည္ကဲ့သို႔ ကြာျခားမွု႔ရိွႏိုင္သည္ကို
သိရိွသူမ်ားကေျဖၾကားေပးၾကပါဗ်ာ။
ကြ်န္ေတာ္ေမးျမန္းခ်က္တြင္ စကားလံုး ေ၀ါဟာရ ႏွင့္ အဓိပါယ္မ်ားလြဲမွားရင္လည္း ဖိုရမ္ႏွင့္ကိုစိပိုင္ တို႔မွခြင့္လြတ္ေပးေစလိုပါတယ္။

cy
10-14-2008, 05:33 PM
ေဆာရီးေဆာရီး ... အေနာ္က ေရခဲစက္က evaporator ပဲေတြ.ဘူးတာဆိုေတာ့ ....ေရာသြားတယ္ဗ်ာ ...(ခုေလာေလာဆယ္လဲ
Aircon ပုစာၧေတြ တြက္ေနရင္းနဲ.မလို.ပါ ... အေနာ္မွားေျပာတာပါ :) )
Actual စမ္းသပ္၊ တိုင္းတာခ်က္ကေတာ့ မလုပ္ဘူးေတာ့ မသိဘူးဗ်ိဳး ...Steam Boiler conversion table မွာ ျပန္ၾကည့္ရင္ေကာင္းမယ္ ။
steam အေၾကာင္းေတာ့ သင္ဘူးတယ္ဗ် thermodynamic ေလ (အဲ့ဒါက တတိယနစ္တုန္းက သင္ဘူးတာ ခုနည္းနည္းေမ့ေနဘီေလ) ။
အသံုး၀င္မယ့္ တြက္ခ်က္တာေလးေတြေတာ့ရွိတယ္ေလ ။
http://www.engineeringtoolbox.com/heating-systems-t_38.html
ရွာၾကည့္ေလ ။ အကိုလိုတာရမွာပါ ။

drcs
11-19-2008, 01:28 PM
ေဆာရီးေဆာရီး ... အေနာ္က ေရခဲစက္က evaporator ပဲေတြ.ဘူးတာဆိုေတာ့ ....ေရာသြားတယ္ဗ်ာ ...(ခုေလာေလာဆယ္လဲ
Aircon ပုစာၧေတြ တြက္ေနရင္းနဲ.မလို.ပါ ... အေနာ္မွားေျပာတာပါ :) )
Actual စမ္းသပ္၊ တိုင္းတာခ်က္ကေတာ့ မလုပ္ဘူးေတာ့ မသိဘူးဗ်ိဳး ...Steam Boiler conversion table မွာ ျပန္ၾကည့္ရင္ေကာင္းမယ္ ။
steam အေၾကာင္းေတာ့ သင္ဘူးတယ္ဗ် thermodynamic ေလ (အဲ့ဒါက တတိယနစ္တုန္းက သင္ဘူးတာ ခုနည္းနည္းေမ့ေနဘီေလ) ။
အသံုး၀င္မယ့္ တြက္ခ်က္တာေလးေတြေတာ့ရွိတယ္ေလ ။
http://www.engineeringtoolbox.com/heating-systems-t_38.html
ရွာၾကည့္ေလ ။ အကိုလိုတာရမွာပါ ။
အိမ္တစ္အိမ္မွာ air con design လုပ္ရင္ ဘယ္ကစျပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ အေရးတႀကီး သိခ်င္ေနပါတယ္။ somebody help me. thanks a lot!!!!!!!!!!!

nyiwin01
11-19-2008, 06:03 PM
အိမ္တစ္အိမ္မွာ air con design လုပ္ရင္ ဘယ္ကစျပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ အေရးတႀကီး သိခ်င္ေနပါတယ္။ somebody help me. thanks a lot!!!!!!!!!!!

i don't understand what do u mean???
design for central aircon type for a home?
or air duct design(plan) ?
or to eastimate cooling capacity?

Nay Win
11-19-2008, 06:17 PM
အိမ္တစ္အိမ္မွာ air con design လုပ္ရင္ ဘယ္ကစျပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ အေရးတႀကီး သိခ်င္ေနပါတယ္။ somebody help me. thanks a lot!!!!!!!!!!!

There is a rule of tumb.
10 x 10 x 10 cu ft is required 1 hp of air conditioner if the wimdows are normal size. I mean not much solar heat gain.

Regards
Nay Win

Naing Naing25
12-12-2008, 09:52 PM
ျမန္မာနိုင္ငံ မွာဆိုရင္ေတာ. ဘြဳိင္လာစစ္ေဆးေရ ဌာန ကို ေမး ၾကည့္ပါ။ သေဘာ ေကာင္း ၾကပါတယ္။

အမွတ္ ၃၅။ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း။ မရမ္းကုန္း ျမိဳ.နယ္။ ရန္ကုန္
ဖုန္း- ၆၇၅၈၀၁
၆၇၅၈၀၂
၆၇၅၈၀၃ လို.ထင္ပါတယ္။

တာရာပြေလး
01-04-2009, 03:02 PM
ျမန္မာနိုင္ငံ မွာဆိုရင္ေတာ. ဘြဳိင္လာစစ္ေဆးေရ ဌာန ကို ေမး ၾကည့္ပါ။ သေဘာ ေကာင္း ၾကပါတယ္။

အမွတ္ ၃၅။ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း။ မရမ္းကုန္း ျမိဳ.နယ္။ ရန္ကုန္
ဖုန္း- ၆၇၅၈၀၁
၆၇၅၈၀၂
၆၇၅၈၀၃ လို.ထင္ပါတယ္။
ဘြိုင္လာနဲ႔လွ်ပ္စစ္စစ္ေဆးေရးလူေတြသေဘာေကာင္းတယ္၊ဒါေပမယ့္အစားပုတ္တယ္ေနာ္၊ ;)
ခုက်ိဳက္၀ိုင္းမွာအခြံပဲက်န္ပါေတာ့တယ္၊အားလံုးေနျပည္ေတာ္ၿမိဳေတာ္ႀကီးဆီေရြ႔လွ်ားသြားၾကေၾကာင္းပါ။ :P

Time0
01-18-2009, 09:25 PM
ျမန္မာနိုင္ငံ မွာဆိုရင္ေတာ. ဘြဳိင္လာစစ္ေဆးေရ ဌာန ကို ေမး ၾကည့္ပါ။ သေဘာ ေကာင္း ၾကပါတယ္။

အမွတ္ ၃၅။ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္း။ မရမ္းကုန္း ျမိဳ.နယ္။ ရန္ကုန္
ဖုန္း- ၆၇၅၈၀၁
၆၇၅၈၀၂
၆၇၅၈၀၃ လို.ထင္ပါတယ္။
ဘြိုင္လာနဲ႔လွ်ပ္စစ္စစ္ေဆးေရးလူေတြသေဘာေကာင္းတယ္၊ဒါေပမယ့္အစားပုတ္တယ္ေနာ္၊ ;)
ခုက်ိဳက္၀ိုင္းမွာအခြံပဲက်န္ပါေတာ့တယ္၊အားလံုးေနျပည္ေတာ္ၿမိဳေတာ္ႀကီးဆီေရြ႔လွ်ားသြားၾကေၾကာင္းပါ။ :P

ဟုတ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ကြ်န္ေတာ္လဲ က်ိုက္၀ုိင္းကဟာကိုသိပါတယ္ သူတို႔က တာရာပြေလးေျပာသလုိျဖစ္ေနလို႔
ဒိပုိ႔ကိုတင္တာပါ ျပိးေတာ့လဲ ဒိျပႆနာ ကလဲသူတို႔နဲပဲ ျငင္းေနရတဲ႔ ဟာမို႔လို႔ပါ။
ဒါေႀကာင့္ဖုိရမ္ထဲမွာ သိတဲ႔သူမ်ားရိွမလားလို႔ေမးႀကည့္တာပါ။
ယခုလိုေရးသားေပးလုိ႔ေက်းဖူးတင္ပါတယ္။

phyo minllian
01-28-2009, 12:24 PM
Right, if 220 gal of feed water is pumped into the boiler, 1 ton of stem is evolved because the mass flow rate is constant through the process however they change their phase.
220 gal of water=990Liter of water = 1000 kg of water
the mass flow rate is constant although water change into water vapor.
So, 1 ton of steam may generate

But in measuring with the steam flow meter, we need to know the accuracy and type of flow meter. Some measure the direct flow rate(measure velocity first and then calculate flow) as in rotor type flow meter but as in the orifice meter they calculate the velocity and then flow from the pressure difference and temperature. So, there is difference in solution between the type of flow meters.

But If we measure actually with the rotor type flow meter, we ever exceed 1 ton of steam/hr for pumping every 220 gal/hr. This may be for the flow meter measure the velocity at the center of the steam pipe. As you know, the velocity of the gas in the center of the pipe is greater than any other area in the pipe. Theoretically we calculate mean velocity dividing by 2 to the center velocity.Even with that case, the calculated mean velocity is slightly larger than the actual value. This is why the steam flow meter read a little over than the actual calculated value. I expect 103% of the actual value. All other gas flow meter read a little over than the actual value.

rememberance
04-24-2009, 10:16 PM
ကိုညီေရ
အိမ္တစ္အိမ္မွာ air con design လုပ္ရင္ ဘယ္ကစျပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ ကက်ြန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ေျပာျပပါ့မယ္။
ပထမဘယ္မွာတပ္မွာလဲ။position ပါ။တပ္မယ့္ေနရာကventalationေကာင္းမေကာင္းပါ။
ျပီးရင္အဲ့ဒီ room ထဲမွာဘာေတြထားမလဲ heat reject လုပ္တဲ့အရာေတြရွိလား။
ျပိးရင္တပ္မယ့္ room temperature ကိုတိုင္းကႀကည္.ပါ။အပူဆံုးအခ်ိန္မွာေနာ္။ေန.လည္၁နာရီ၂နာရီေလာက္ေပါ့။
အဲ့ဒါကအပူဆံုးလမွာတိုင္းႏႈိင္ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။ျပီးရင္တပ္မဲ့အခန္းရဲ.direction အခန္းကိုေနေရာင္တိုက္ရိုက္က်မက်လဲပါပါတယ္။
အခန္းမွာပါတဲ့ျပတင္းေပါက္အေရအတြက္ပါစဥ္းစားရပါမယ္။
ေနမယ့္လူကိုပါစဥ္းစားေနာ္။လူကလဲheat reject ပါပဲ။
ျပီးရင္ေတာ့cooling load တြက္ႀကည့္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ပါ။မွားသြားတာလိုခဲ့တာရွိရင္လည္းခြင္.လႊတ္ပါ။

zeroff
11-13-2009, 09:42 AM
Feed water volume = dry-saturated steam volume + carry-over water volume + blowdown water volume

dry-saturated steam = output steam to comsumer
carry-over water = water contain with steam output
blowdown water = blow out for deposited (slaged) water

ထင္တာဘဲ M;

ကိုထြန္း
12-01-2009, 08:44 AM
ကြၽန္ေတာ္သေဘ္ာလိုက္တုန္းက Boiler စစ္ေဆးေရးက ရန္ကုန္မွာဖြင္႕တဲ႕ Boiler Operator သင္တန္းကိုတက္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ သင္တဲ႕ ဆရာေတြကလည္း ေတာ္ႀကပါတယ္။ အဲဒီမွာထုတ္ေပးတဲ႕ စာအုပ္က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ အမိၽဳးအစားအလိုက္ တည္ေဆာက္ပံုေတြကို ႐ွင္းၿပထားပါတယ္။၂၀၀၀ ခုနွစ္ေလာက္ကပါ။ ၂၀၀၅ ခုနစ္ မွာ ရန္ကုန္ကေန ေၿပာင္းလာေတာ႕ စာအုပ္ကို သယ္လာခဲ႕ေပမယ္႕ အခုၿပန္႐ွာတဲ႕အခမ မေတြ႕ေတာ႕ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႕ ထပ္႐ွာႀကည္႕ၿပီး ေတြ႕ရင္တင္ေပးပါ႕မယ္ခင္ဗၽား။

cy
12-01-2009, 07:09 PM
The capacity of boiler

1. Evaporation rate = mass of steam generated per hour / area of grate
2. Evaporation rate = mass of steam generated per hour / volume of furnace
3. Evaporation rate = mass of steam generated per hour / mass of fuel burnt per hour

Once the generation rate of steam boiler is known area of grate, volume of furnace, mass of fuel burnt per hour can be obtained.

Every boiler may have evaporation rate of water into steam at different feed water temperature, different boiler pressure, different temperature of saturation and different kind of steam.

Standard evaporation unit
The feed water temperature 100C
Working pressure 1.013 = 1 bar at sea level
Quality of steam produced under these condition as dry and saturated having enthalpy of evaporation = 2256.9 kJ/kg

Saturated = the steam emerging from the boiling liquid
Saturation temperature = the temperature boiling occur
Superheat =when temperature is raised above the saturation temperature corresponding to it pressure
Dryness friction = the quantity of liquid mixed with water vapor

Boiler based on
1. Tube shape & position – tubular heating surfaces
2. Usage (mobile or stationary)
3. Heat source – combustion of fuel in solid liquid or gases form, electrical energy and nuclear energy.
4. Circulation of water and flue gases (natural circulation or forced)
5. Shell – one or more steel plate made into cylindrical shape and welded or riveted together – the end of shell is boiler head
6. Drum – the shell and head together form the drum.
7. Foundation of settings
8. Grate – cast iron bar on which solid fuel like coal burnt
9. Furnace – the space above a grate and below a shell of boiler and fuel burnt here.
10. Space for water – the space of boiler shell occupied with water
11. Space for steam – the entire space of boiler which is not occupied by water and tube
12. Heating surface –surface of boiler which is exposed to hot gases on one side and water on other side

cy
12-01-2009, 07:46 PM
ကြၽန္ေတာ္သေဘ္ာလိုက္တုန္းက Boiler စစ္ေဆးေရးက ရန္ကုန္မွာဖြင္႕တဲ႕ Boiler Operator သင္တန္းကိုတက္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ သင္တဲ႕ ဆရာေတြကလည္း ေတာ္ႀကပါတယ္။ အဲဒီမွာထုတ္ေပးတဲ႕ စာအုပ္က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ အမိၽဳးအစားအလိုက္ တည္ေဆာက္ပံုေတြကို ႐ွင္းၿပထားပါတယ္။၂၀၀၁ ခုနွစ္ေလာက္ကပါ။ ၂၀၀၅ ခုနစ္ မွာ ရန္ကုန္ကေန ဒီကိုေၿပာင္းလာေတာ႕ အဲဒီစာအုပ္ကို သယ္လာခဲ႕ေပမယ္႕ အခုၿပန္႐ွာေတာ႕ မေတြ႕ေတာ႕ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႕ ထပ္႐ွာႀကည္႕ၿပီး ေတြ႕ရင္တင္ေပးပါ႕မယ္။

ေကၽးဇူးတင္ပါတယ္။


အဲ့ဒီ သင္တန္းစာအုပ္ က်ေနာ္ဆီမွာရွိတယ္ ။ လိုခ်င္ရင္ေျပာပါ ။ ebooks ေတာ့မဟုတ္ဘူး ။

zeroff
02-25-2010, 01:11 PM
Boiler အေၾကာင္းေျပာရင္း နဲ႔
စက္မွု ၁ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ site ကို အမွတ္မထင္ေတြ႔မိေလရဲ႕
ဒီမွာေလ..
http://www.ind1.gov.mm/boiler_inspection_department.html

up to date လား 2005 တံုးက data လားေတာ့ မသိဘူး... " Over 2300 boilers are now in use in various industries in Myanmar." တဲ့

ကြၽန္ေတာ္သိခၽင္တာက

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ..
Pressure vessel ကို ဘယ္ standard အရ (e.g ASME) စက္မွု ၁ ကလက္ခံပါသလဲ?
Boiler's operator အတြက္ သီးသန္႕ Certificate လိုပါသလား?
Boiler လို႕သတ္မွတ္တဲ႔ minium and maximun capacity က ဘယ္ေလာက္ range (e.g. 1 tons and above) အတြင္းလဲ?
Boiler installation, maintenance, service ေတြကိုပဲ specialize လုပ္တဲ့ Local company ႐ွိပါသလား?

သိ႐ိွသူမၽား မွၽၾကပါခင္ဗၽား..

Time0
02-27-2010, 10:38 PM
ကြၽန္ေတာ္သိခၽင္တာက

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ..
Pressure vessel ကို ဘယ္ standard အရ (e.g ASME) စက္မွု ၁ ကလက္ခံပါသလဲ?
Boiler's operator အတြက္ သီးသန္႕ Certificate လိုပါသလား?
Boiler လို႕သတ္မွတ္တဲ႔ minium and maximun capacity က ဘယ္ေလာက္ range (e.g. 1 tons and above) အတြင္းလဲ?
Boiler installation, maintenance, service ေတြကိုပဲ specialize လုပ္တဲ့ Local company ႐ွိပါသလား?

သိ႐ိွသူမၽား မွၽၾကပါခင္ဗၽား..ကို Zeroff ေရ
Pressure vessel ကို ဘယ္ standard အရ (e.g ASME) စက္မွု ၁ ကလက္ခံပါသလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ မႀကားဘူးပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္ စက္မူ႔(၁) နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ စက္ရံု
မ်ားမွာေတာ့ အသံုးျပဳမည့္ လုပ္ငန္းအေပါမူတည္ ျပီး Boiler Pressure vessel ကို သက္မွတ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီမွ လက္ခံပါတယ္။
Boiler's operator အတြက္ Boiler သင္တန္းမွ သင္တန္းေအာင္ျမင္လက္မွတ္ Certificate လိုပါတယ္ ခင္ဗ်ား ။ ဒါမွလဲ ဘို္င္လာကို ေမာင္းနွင္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳတယ္
လို႔သိရပါတယ္။
( ျမန္မာနိုင္ငံမွာ Boiler လို႕သတ္မွတ္တဲ႔ minium and maximun capacity က ဘယ္ေလာက္ range (e.g. 1 tons and above) အတြင္းလဲ? )ဆိုတဲ့ အေျဖကိုေတာ့မသိပါဘူး။
ျမန္မာနိင္ငံမွာ Boiler installation, maintenance, service ေတြကိုပဲ specialize လုပ္တဲ့ Local company ေတြရီွပါတယ္။
( U.T.S Engineering group ,8 mile .yangon မွာ၇ိွပါတယ္ ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ tnaing18@gmail.com ကိိုဆက္သြယ္နုိင္ပါတယ္။ )

cy
02-28-2010, 01:29 PM
ဘိုင္လာ ဥပေဒမွာ ပါ၀င္ပါဒယ္ ဘိုင္လာဆိုတာ အနည္းဆံုး 1kgf/cm sq သို. 14.2 lbf/in sq ဖိအားခံနိင္တဲ့ အိုးနဲ. စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္
ဘိုင္လာလို. သတ္မွတ္ပါတယ္ ။

Pressure vessel ကို ဘိုင္လာစစ္ေဆးေရးမႈးခ်ဳပ္ လက္မွတ္ပါမွ လက္ခံပါတယ္ ။ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကိုလဲ ဘိုင္လာ ဥပေဒ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။

မွတ္ပံုတင္ျပီး ဘိုင္လာ အသံုးျပဳခြင့္ရမွ ဘိုင္လာေအာ္ပေရတာ ကိုမြန္းမံ သင္တန္းထပ္ေပးတယ္လို.ေတာ့မွတ္သားဘူးပါတယ္ ။

ကိုထြန္း
02-28-2010, 02:57 PM
ကြၽန္ေတာ္သေဘ္ာလိုက္တုန္းက Boiler စစ္ေဆးေရးက ရန္ကုန္မွာဖြင္႕တဲ႕ Boiler Operator သင္တန္းကိုတက္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ သင္တဲ႕ ဆရာေတြကလည္း ေတာ္ႀကပါတယ္။ အဲဒီမွာထုတ္ေပးတဲ႕ စာအုပ္က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ အမိၽဳးအစားအလိုက္ တည္ေဆာက္ပံုေတြကို ႐ွင္းၿပထားပါတယ္။၂၀၀၁ ခုနွစ္ေလာက္ကပါ။ ၂၀၀၅ ခုနစ္ မွာ ရန္ကုန္ကေန ဒီကိုေၿပာင္းလာေတာ႕ အဲဒီစာအုပ္ကို သယ္လာခဲ႕ေပမယ္႕ အခုၿပန္႐ွာေတာ႕ မေတြ႕ေတာ႕ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႕ ထပ္႐ွာႀကည္႕ၿပီး ေတြ႕ရင္တင္ေပးပါ႕မယ္။

ေကၽးဇူးတင္ပါတယ္။


အဲ့ဒီ သင္တန္းစာအုပ္ က်ေနာ္ဆီမွာရွိတယ္ ။ လိုခ်င္ရင္ေျပာပါ ။ ebooks ေတာ့မဟုတ္ဘူး ။


ကို cy ခင္ဗၽား
Boiler Operator သင္တန္းတက္တုန္းက စာအုပ္ကိုလံုးဝၿပန္႐ွာလို႕ မေတြ႕ေတာ႕ပါဘူး။ e book မဟုတ္ေတာ႕ Forum မွာတင္ေပးရင္ သိပ္မလြယ္ကူနိဳင္ေလာက္ဘူးဆိုတာ သိပါတယ္။ ကို cy ဆီမွာ႐ိွရင္ Forum မွာ ေဝမၽွ ေပးပါခင္ဗၽား။

cy
02-28-2010, 03:37 PM
ကြၽန္ေတာ္သေဘ္ာလိုက္တုန္းက Boiler စစ္ေဆးေရးက ရန္ကုန္မွာဖြင္႕တဲ႕ Boiler Operator သင္တန္းကိုတက္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီမွာ သင္တဲ႕ ဆရာေတြကလည္း ေတာ္ႀကပါတယ္။ အဲဒီမွာထုတ္ေပးတဲ႕ စာအုပ္က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ အမိၽဳးအစားအလိုက္ တည္ေဆာက္ပံုေတြကို ႐ွင္းၿပထားပါတယ္။၂၀၀၁ ခုနွစ္ေလာက္ကပါ။ ၂၀၀၅ ခုနစ္ မွာ ရန္ကုန္ကေန ဒီကိုေၿပာင္းလာေတာ႕ အဲဒီစာအုပ္ကို သယ္လာခဲ႕ေပမယ္႕ အခုၿပန္႐ွာေတာ႕ မေတြ႕ေတာ႕ပါဘူး။ ဒါေပမယ္႕ ထပ္႐ွာႀကည္႕ၿပီး ေတြ႕ရင္တင္ေပးပါ႕မယ္။

ေကၽးဇူးတင္ပါတယ္။


အဲ့ဒီ သင္တန္းစာအုပ္ က်ေနာ္ဆီမွာရွိတယ္ ။ လိုခ်င္ရင္ေျပာပါ ။ ebooks ေတာ့မဟုတ္ဘူး ။


ကို cy ခင္ဗၽား

Boiler Operator သင္တန္းတက္တုန္းက စာအုပ္ကိုလံုးဝၿပန္႐ွာလို႕ မေတြ႕ေတာ႕ပါဘူး။ ကို cy ဆီမွာ႐ိွရင္ Forum မွာ ေဝမၽွ ေပးပါခင္ဗၽား။ e book မဟုတ္ေတာ႕ Forum မွာတင္ေပးရင္ သိပ္မလြယ္ကူဘူးဆိုတာ သိပါတယ္။

ေကၽးဇူးတင္စြာၿဖင္႕

ကိုထြန္း
ျပည္တြင္းမွာ ဆိုရင္ေတာ့ copy လုပ္ျပီး ပို.လိုက္မယ္ေလ ။ ပို.ရမယ့္ လိပ္စာကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဆီ pm ပို.ထားလိုက္ေပါ ့။

zeroff
02-28-2010, 04:09 PM
ကို cy နဲ႔ ကုိ time0 ခုလို information ေပးတဲ့ အတြက္ ေကၽးဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္..

ကို cy ခင္ဗ်ား လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ပါတဲ့ ဘိုင္လာ ဥပေဒ information ကိုဘယ္ကရနိုင္ပါသလဲ? ကို cy မွာ႐ိွရင္ (အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္) share ေပးလို႔ ရမလားခင္ဗ်ား.....

ကြၽန္ေတာ္ ခုေလးတင္ပဲ က်ိဳက္၀ွမ္း မွာ၇ွိ တဲ႕ Boiler စစ္ေဆးေရးဌာန ကို phone (၉၅-၀၁-၆၆၅၄၈၂) ဆက္ၿပီးေမးၾကည့္ပါတယ္... ေျဖတဲ့လူက oversea call မလို႔လား မသိဘူး တခုခုကို စိုးရိမ္ေနသံ နဲ႔

zeroff - "ဟလို.. ဟလို.. Boiler စစ္ေဆးေရးဌာန ကပါလား ခင္ဗ်ား"
ဌာန - "ဟုတ္ကဲ့.. ဂ်ာႀကီးလား မသိဘူး"
zeroff - "မဟုတ္ပါဘူး ခင္ဗ်... Boiler နဲ႔ ပတ္တဲ့ information ေလးသိခ်င္လို႔ပါ ခင္ဗ်ား"
ဌာန - "ဘ ယ္လို information လဲ ခင္ဗၽ"
zeroff - "Boiler pressure vessel နဲ႔ ပတ္တဲ့ information ပါ"
ဌာန - "အ ခုဆက္ေနတာ ဘယ္ ဌာနပါလဲ ခင္ဗၽ"
zeroff - "ဌာန က မဟုတ္ပါဘူး company တခုကပါ"
ဌာန - "အ ဲဒါဆို ဌာနကို လာခဲ့ပါ"
zeroff - "ကြၽန္ေတာ္က s'pore ကဆက္ေနတာပါ.. ဌာနကို လာဖို႔မလြယ္လို႔ပါ"
ဌာန - "နမည္ ဘယ္လိုေခါ ္လဲ"
zeroff - "---------ပါ"
ဌာန - "ဘယ္ company ကလဲ"
zeroff - "--------- က ပါ"
ဌာန - "အဲဒါဆို ဝန္ႀကီးကို တိုက္႐ိုက္ ဖုန္းေခါ ္လိုက္ပါ" (ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုက္႐ိုက္ ဖုန္းေခါ ္လိုက္ပါ ဟုအၾကားမွားၿပီး)
zeroff - "ဟုတ္ကဲ့ ဖုန္း နံပါတ္က ဘယ္ေလာက္လဲခင္ဗ်ား"
ဌာန - "ဟ ဝန္ႀကီး ဖုန္းနံပါတ္ ကို က်ဳပ္တို႔ကေပးလို႔မရဘူးဗ်" (တင္းသြားသည့္ေလသံျဖင့္)
zeroff - "ဟာ.. sorry sorry ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုက္႐ိုက္ ဖုန္းေခါ ္လိုက္လို႔ အၾကားမွားသြားလို႔ပါ.. ကြၽန္ေတာ္ standard ေလးသိခ်င္ယံုပါပဲ.. "
ဌာန - "ဘာအတြက္ ေမးတာလဲ"
zeroff - "boiler customer အတြက္ပါ"
ဌာန - "water tubeလား.. fire tube လား" (ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကားလိုက္ရ၍)
zeroff - "ခင္ဗ်ာ"
ဌာန - "water tubeလား.. fire tube လား... နားလည္လား ကြၽန္ေတာ္ေမးတာကို"
zeroff - "ဟုတ္ water tube ပါ ASME or JIS or..."
ဌာန - "ရတယ္ JIS, ASME, ISO အကုန္ရတယ္"
zeroff - "Drain water standard ေရာ ခင္ဗ်ား"
ဌာန - "Boiler water လား standard ဝင္ရင္ ရပါတယ္"
zeroff - "မဟုတ္ဘူး ခင္ဗ် drain water quality limit ပါ ဥပမာ pH9 ထက္မေက်ာ္ရ ဘာညာေပါ႔ Environmental နဲ႔ ပတ္သက္" (စကား မဆံုးခင္မွာပဲ)
ဌာန - "Phone ထဲကေျပာလို႔မေကာင္းပါဘူး.. လူကိုယ္တိုင္လာခဲ့ပါ ႐ွင္းျပပါ့မယ္"
zeroff - "ဟုတ္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္.. boiler ဥပေဒ နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ website ေလးမ်ား႐ွိရင္ညြန္းပါ.. ဒါမွမဟုတ္ တရားဝင္ျဖန္႔ေဝတဲ့ စာအုပ္မ်ား ဘယ္မွာဝယ္လို႔ရနိုင္ပါသလဲ"
ဌာန - "link မတင္ထားပါဘူး.. စာအုပ္ေတာ့မဟုတ္ဘူး လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဆိုတာေတာ့ရွိတယ္ ေပးလို႔ မရပါဘူး"
zeroff - "ဟုတ္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္"
ဌာန - "ဟုတ္ကဲ့"


ကို cy ေရ အကို႔အတြက္ illegal distribution လုပ္ရာၾကေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနပါေစေတာ့... မဟုတ္ရင္ေတာ့ လိုခ်င္ေနတံုးပါ..

ကိုထြန္း
03-01-2010, 08:21 PM
ကို zeroff ခင္ဗၽား
ကၽြန္ေတာ္ ကို cy ကို Requested လုပ္တဲ႕စာအုပ္ကေလးထဲမွာမၽား၊ ပါမလားမသိဘူး။ သိပ္မမွတ္မိေတာ႕ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ Boiler Operator သင္တန္းတက္ခဲ႕တုန္းက၊ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ပါတ္ဝန္းကၽင္ကလို႕ထင္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေလး က၊ A 4 Size နဲ႕ ခၽဳပ္ထားၿပီး၊၊ e book မဟုတ္ေတာ႕၊ ကို cy အေနနဲ႕ Forum မွာတင္ေပးဖို႕၊ အခက္အခဲ တစံုတရာ ႐ိွေနပါလိမ္႕မယ္။ ကို zeroff လိုခၽင္တဲ႕၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ပါတဲ့ ဘိုင္လာ ဥပေဒ information ကိုလည္း၊ Forum က ည၊ီအကို၊ ေမာင္နွမ တေယာက္ေယာက္ထံမွာ႐ိွေနခဲ႕ရင္၊ တင္ေပးမယ္လို႕၊ ယူဆမိပါတယ္။
ေနာက္တခုက ကို zeroff ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းစဥ္က၊ ေၿဖႀကားခဲ႕သူရဲ႕ အလုပ္ေပါါ မွာထားတဲ႕ သူ႕ရဲ႕ Vision ပါ။ ကိုယ္ဟာ Registration Society တစ္ခု၊ ဒါမွမဟုတ္ Classification Society တစ္ခုမွာလုပ္ကိုင္ေနသူလို႕၊ အေၿခအေန၊ အေႀကာင္းတခုခုေႀကာင္႕၊ ကိုယ္႕ဘာသာမခံယူထား သူတေယာက္ ၿဖစ္ပါလိမ္႕မယ္ခင္ဗၽား။

cy
03-05-2010, 09:12 PM
ဟုတ္ ဘိုင္လာဥပေဒ အစကေန ျပန္စၾကတာေပါ့ ။ စာျပန္တာေနာက္က်တဲ့အတြက္ အားလံုးကို ေတာင္းပန္ပါတယ္ ။ သည္းခံေစာင့္စားဖတ္ရႈအားေပးၾကပါလိ္ု. :)

ဘိုင္လာဥပေဒ

ပုဒ္မ ၂ (က) ဘိုင္လာဆုိသည္မွာ ေရေႏြးေငြ.စြမ္းအင္ကို ျပင္ပတြင္ အသံုးျပဳရန္ အပူရွိန္ျဖင့္ ေရေႏြးေငြ. ထုတ္ေပးသည့္ အလံုပိတ္ ဖိအားခံအိုးကိုဆိုလိုသည္ ။ ယင္းဖိအားခံအိုးတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့့္ ဖိအားခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္းပါ၀င္သည္ ။ သို.ရာတြင္ ၁၅ လီတာ သို.မဟုတ္ ၅.၅ ဂါလန္ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာ ၀င္ဆံဖိအားခံအိုမ်ားသည္လည္းေကာင္း ၊ တစ္စတုရန္း စင္တီမီတာေပၚတြင္ တစ္ေကဂ်ီအက္(ဖ္) သို.မဟုတ္ တစ္စတုရန္း လက္မေပၚတြင္ ၁၄.၂ ေပါင္ ဖိအားေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ဖိအားခံ အိုးမ်ားသည္လည္းေကာင္း ယင္းဖိအားခံ အိုးတြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ ဖိအားခံ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ လည္းေကာင္း အက်ံဳးမ၀င္ ။

၂။(ခ) ေရးေႏြးေငြ. ပိုက္ဆိုသည္မွာ ေရေႏြးေငြ. စြမ္းအင္ကို အသံုျပဳမည့္ ေနရာသို. ေရေႏြးေငြ. ပို.ရန္ ဘိုင္လာမွ သြယ္တန္းထားေသာ ပင္မပိုက္ကို ဆိုလိုသည္ ။ယင္းပိုက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားလည္းပါ၀င္သည္ ။ သို.ရာတြင္ တစ္စတုရန္း စင္တီမီတာေပၚတြင္ ၃.၅ေကဂ်ီအက္(ဖ္) သို.မဟုတ္ တစ္စတုရန္း လက္မေပၚတြင္ ၅၀ ေပါင္ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေသာပိုက္မ်ားသည္လည္းေကာင္း အက်ံုဳးမ၀င္ ။

ဘိုင္လာ ကိုင္တြယ္ သူမ်ားသင္တန္း စာအုပ္မွ ကူးယူထားသည္ ။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 2.5 tons ရွိတဲ့ ေအာ္တိုေမးရွင္း မီးကြ်တ္ ဘိုင္လာ တစ္လံုးကိုပဲေတြ.ဘူးတာ ဒီဇယ္ ေလာင္စာသံုး ဘန္နာ နဲ.ေလ ။
ေနာက္မွ ဓါတ္ပံုေလးေတြ ျပပါမယ္ ။ လာမယ္ၾကာမယ္ေနာ္ ။ :P

ကိုထြန္း
03-05-2010, 09:58 PM
ကို cy ခင္ဗၽား
အခုလို၊ ဘိုင္လာဥပေဒ ကို၊ အခၽိန္ေပးၿဖန္႕ေဝေဆြးေနြးတဲ႕အတြက္၊ ေကၽးဇူးတင္ပါတယ္။ ဘိုင္လာ ကိုင္တြယ္ သူမ်ားသင္တန္း စာအုပ္မွ ကူးယူ ူထားသည္ လို႕ေဖာ္ၿပထားတဲ႕အတြက္လည္း၊ တခၽိန္က သင္တန္းမွာ ဖတ္ခဲ႕ဘူးတဲ႕၊ စာအုပ္ကေလးကို၊ သတိရမိပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေနြးေပးပါဦးခင္ဗၽား။

cy
03-06-2010, 01:13 PM
ကြ်န္ေတာ္သိေသာဘိုင္လာ pdf ဖိုင္ေလးပါ ။

cy
03-06-2010, 07:15 PM
ဘိုင္လာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြေတာ့ သိပ္မသိပါဘူး ဒါေပမယ့္ စာအုပ္ထဲကအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ ညႊန္ၾကားေရးမႈး(ဘိုင္လာစစ္ေဆးေရးဌာန) ရဲ.လက္မွတ္ကိုယူရတာပါ ။

ဘိုင္လာသံုးေရမ်ားအေၾကာင္း

ဘိုင္လာသည္ ေရကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျပီး (feed water) ေရအေျမာက္အျမားကိုအစဥ္အျမဲ အသံုးျပဳေနရတယ္ေလ ။ ဘယ္လိုေရမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ အညစ္အေၾကး နည္းနည္းေတာ့ပါမွာပဲေလ ။
ဒါေပမယ့္ ဘိုင္လာက ထုတ္လုိက္တဲ့ ေရေႏြးေငြ.(steam)ကေတာ့ အညစ္ေၾကးမပါတဲ့ ေရသန္.ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘိုင္လာထဲမွာ (feed water) ထဲက အညစ္အေၾကးေတြ က်န္ထခဲ့မွာပဲေလ ။ ဘိုင္လာသံုးေရမ်ားကိုလဲ သင့္ေတာ္တဲ့ ထိန္းသိမ္းမႈေတြလုပ္ရပါတယ္ ။
ဘိုင္လာသံုးေရ မေကာင္းလွ်င္ျဖစ္တက္ေသာအခ်က္မ်ား

သံေခ်းတက္ျခင္း (corrosion)
ေရဂ်ိဳးနွင့္ ရံြ.ႏြံအနည္မ်ား (scales and sediments)
အျမဳပ္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း (foaming)

သဘာ၀ေရအရင္းျမစ္မ်ား

မိုးေရ - သဘာ၀ေရမ်ားထဲတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ မိုးရြာသည့္ ေလထုကိုလိုက္ျပီး အက္စစ္ပါေသာ ဓါတ္ေငြ.မ်ားေပ်ာ္၀င္နိင္သည္ ။ မိုးေရသည္ ေျမၾကီးနွင့္ထိေတြ. သည့္အခါတြင္လဲ ေျမၾကီးမွ ဓါတ္ဆားမ်ား ေပ်ာ္၀င္နိင္သည္ ။

ကန္ေရ - မိုးေရမွေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေျမကန္တူးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ။ သဘာ၀ ေရကန္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေရကို သံုးျခင္းျဖစ္သည္ ၊ ေတာနယ္ေတြမွာေတာ့ ကန္ေရကို အိမ္သံုးအျဖစ္ သံုးၾကပါတယ္ ။ ကန္ေရမ်ားသည္ ေရေသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနည္ႏွစ္မ်ား အနယ္ထိုင္ျပီး ေရၾကည္လင္ပါသည္ ။ ဓါတ္ဆားေပ်ာ္၀င္မႈနည္းေသာေၾကာင့္ shell ဘိုင္လာမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္တယ္လို.ဆိုပါတယ္ ။

တြင္းေရ - ေနရာေဒသအလိုက္ ေျပာင္းလဲနိင္သည္ ။ ေျမၾကီးမွစိမ့္ထြက္လာျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓါတ္ဆားမ်ားႏွင့္ သံဓါတ္မ်ားပါ၀င္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရေစးအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္ ။

အ၀ီစိတြင္းေရ - ေနရာေဒသအလိုက္ ေျပာင္းလဲနိင္သည္ ။ ေျမၾကီးအတြင္း နက္ရႈိင္းစြာစိမ့္၀င္ေသာ ေရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမအေနအထားထူပါက တြင္းေရထက္ပိုဆိုးနိင္သည္ ။

ျမိဳ.သံုးေရ - ေရေလွာင္ကန္ၾကီးမ်ားမွ ျဖန္.ျဖဴးေသာသန္.စင္ျပီးေရျဖစ္သည္ ။

စိမ့္စမ္းေရ -ၾကည္လင္ေသာေရမ်ားျဖစ္သည္ ။ အခ်ိဳ.ေဒသမ်ားတြင္ထံုးဓါတ္မ်ားစြာပါ၀င္တက္သည္ ။

ေခ်ာင္းေရ - ေျမသားမ်ားေပၚမွ စီးဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ရံြ.ႏြံမ်ား သဲမ်ားပါတက္သည္ ။ မိုးရာသီတြင္ ေခ်ာင္ေရမ်ားညစ္ညမ္းတက္သည္ ။

ျမစ္ေရ - ေခ်ာင္းမ်ားစုေပါင္းျခင္းမွျဖစ္လာေသာောကာင့္ ရြံႏြံသဲမ်ားပါ၀င္နိင္သည္ ပင္လယ္နွင့္နီးေသာေဒသမ်ားတြင္ ဒီေရအတက္အက်ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်ားပါ၀င္နိင္သည္ ။

ပင္လယ္ေရ - ေရငန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓါတ္ဆားအမ်ားဆံုးပါ၀င္သည္ ။ ဘိုင္လာအတြက္ အဆိုးဆံုးေရျဖစ္ပါတယ္ ။

ေပါင္းခံေရ - အသံုးျပဳျပီး ေရေႏြးေငြ.မ်ားကို (condenser)မွာေငြ.ရည္ဖဲြ.ျပီး ဘိုင္လာသံုးေ၇အျဖစ္ ျပန္လည္သံုးစဲြျခင္းျဖစ္သည္ ။ Oil , Grease မ်ားပါ၀င္နိင္သည္ ။

ဒီလို သံုးေရေတြအားလံုးကို raw water အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္ ။ ဘာလို.လဲဆိုေတာ့ Impurities ေတြပါ၀င္လို.ပါပဲ ။ ဘယ္လို Impurities ေတြဆိုတာကို ေနာက္ပိုစ့္မွာ ဆက္ျပီးဖတ္နိင္ပါတယ္ ။

cy
03-13-2010, 05:08 PM
သဘာ၀ ေရမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား (Impurities)

အစိုင္အခဲမ်ား (solid) - ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္လ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အနည္အႏွစ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္းပါ၀င္နိင္သည္ ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကယ္ဆီယမ္ကာဗြန္နိတ္(Calcium carbonate) ဆိုတဲ့ ထံုးေက်ာက္ေတြေပါ့ ။ ထံုးေက်ာက္က ေရေအးမွာ ေပ်ာ္၀င္လြယ္ျပီးေတာ့ သဘာ၀အတိုင္းအေျမာက္အမ်ားေတြ.ရနိင္တယ္ ။ ကယ္ဆီယမ္ကာဗြန္နိတ္ ဓါတ္ဆားမ်ား (Alkaline) မ်ားေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနဘီဆိုရင္ အပူပဲေပးလိုက္ပါ ကာဗြန္နိတ္မ်ား အျဖစ္အနည္က်လာမယ္ ။ ဘိုင္လာမွာ ေရအနည္အႏွစ္ နည္းနည္း ပဲျဖစ္ေစနိင္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ တျခား ဓါတ္ေငြ.မ်ားနဲ.ေပါင္းမိယင္ျဖင့္ မာေၾကာေသာေရခ်ိဳးမ်ားျဖစ္နိင္ပါတယ္ ။

ကယ္ဆီယမ္ဆာလဖိတ္ (calcium sulphurhate) – ေရေစးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီးေတာ့ ဘိုင္လာသံသားေတြမွာ မာေၾကာတဲ့ ေရခ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ကပ္ညိွေနတက္ပါတယ္ ။

မက္ကနီစီယမ္ကလိုရုိက္ - ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ဟိုက္ဒရိုကလိုရစ္ အက္ဆစ္ျဖစ္ေပၚပါက လြန္စြာ သံေခ်းစားပါသည္ ။ ေနာက္ထပ္ မက္ကနီစီယမ္ ျဒပ္ေပါင္းေတြ ၊ကာဗြန္နိတ္ ျဒပ္ေပါင္းေတြလဲရွိေသးတယ္ ။

အိမ္သံုးဆား(sodium calorite) - ေရတြင္မ်ားစြာေပ်ာ္၀င္နိင္သည္ ၊Base exchange water softhener မ်ားတြင္ resin မ်ားကို ျပန္လည္ေဆးေၾကာျခင္း (regeneration) လုပ္ရာတြင္အသံုးျပဳသည္ ။

အစိုင္အခဲေတြ အျပင္ (oil and grease) စတဲ့ lubricant ေတြ ကာဗြန္တိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ စတဲ့ ဓါတ္ေငြ.ေတြဆိုရင္လဲ ေရမွာေပ်ာ္၀င္နိင္ပါေသးတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ ေရေႏြးေငြ.ကို ျပန္လည္ အေအးခံအသံုးျပဳတဲ့အခါမွာေပါ့ ။

ဆက္ရန္… ေရေစးေရသြက္(soft water and hard water) ႏွင့္PH value ၊ ေရသန္.စင္ျခင္း (water treatment process).

zeroff
03-14-2010, 10:22 AM
ကို cy ခုလို ေဆြးေနြး မၽွေဝတာ အရမ္း ေက်းဇူးတင္ပါ၏..
တလက္ဆတည္း m alkalinity & p alkalinity အေၾကာင္းေလးပါ ပို႔ခ်ေပးပါ.. (ေဩာ္ ရေလရေလ အိုတေစ..)
Different between m alkalinity & p alkalinity တို႔
how to relate water hardness and p/n alkalinity တို႔
how to purify တို႔ အျပင္

boiler water ရဲ့ လိုအပ္တဲ့ (မ လိုအပ္တဲ့) p/n alkalinity limit တို႔ေပါ့...

သင္ယူလ်ွက္..
Zeroff

cy
03-15-2010, 09:51 PM
အကို Zeroff ေျပာတာေတြက ကြ်န္ေတာ္သိပ္မသိဘူးဗ် ။ ကယ္မီကယ္ ေတြမွသိမယ္ထင္တယ္ ။ ဘိုင္လာကို အနားေပးထားတဲ့ အခ်ိန္Wet lay up လုပ္တုန္းက chemical dosing (oxygen neutralization) လုပ္ရတယ္ေလ ။ ကြ်န္ေတာ္မသိေတာ့ wiki ကိုပဲေမးၾကည့္ေတာ့ ဒီလိုေျဖထားပါတယ္ :)

Different between m alkalinity & p alkalinity

There exist three species of alkalinity; bicarbonate, carbonate and hydroxide. The concentration of each species will vary with pH. Total

alkalinity is the measurement of all species of alkalinity in the water. The concentration of each of the three species can be determined by

titrating a water sample with acid of a known concentration and using chemical indicators, phenolphthalein (P indicator),methyl orange

(M indicator), or a pH meter to determine "endpoints". The chemical indicators change color at a certain pH points(the endpoint).

The mix of alkaline species change as pH decreases. Hydroxide alkalinity disappears below pH 10.3, carbonate below 8.3 and bicarbonate

below 4.3 (or thereabout). The P indicator turns from pink to clear at or below pH 8.3 The M indicator turns from orange to yellow below

pH 4.3. The amount of acid required to produce a color change is used to calculate the amount of P and M alkalinity.

The P and M results are use to calculate "O" or hydroxide alkalinity. Depending on the ionic constituents of the water, these relationships

can change or be interfered with.

ကိုထြန္း
03-15-2010, 10:21 PM
ကို Zeroff ေရ
ေမးခြန္းေလးကလွတယ္၊ EC နဲ႕ ေကၽာင္းၿပီးေပလို႕ပဲ။ ??? ??? ???
Boiler Water Treatment အတြက္ေဆြးေနြးေစခၽင္တာမဟုတ္လား၊ ဒါေတြက Mechanical Engineer တေယာက္အတြက္၊ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သေဘ္ာေတြမွာေတာ႕ Treatment ထုတ္တဲ႕ Product Company ေတြက၊ Engineer ေတြကလာၿပီး႐ွင္းၿပတဲ႕အၿပင္၊ Home Port ေတြဝင္တိုင္း၊ Sample water ယူၿပီး၊ ကိုယ္တိုင္ Test လုပ္ပါတယ္။ သေဘ္ာက 4 th Engineer ေတြက Weekly Test လုပ္ေပမယ္႕၊ Product Maker ေတြက၊ After Sale Service အေနနဲ႕ Provide လုပ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ႕ မမွတ္မိေတာ႕ပါဘူး။ ဘိုင္လာ ကိုင္တြယ္ သူမ်ားသင္တန္း စာအုပ္မွ၊ အခၽက္အလက္ကေလးေတြကို၊ ေစာင္႕ႀကရေအာင္။ တလက္စတည္း Boiler Water Treatment ကိစၥေတြအတြက္ Forum မွ၊ ညီ၊ အကို၊ ေမာင္နွမ မၽားက ဝင္ေရာက္ေဆြးေနြးေပးႀကပါခင္ဗၽား။

cy
03-25-2010, 08:23 PM
ေရေစး (hard water) ေရသြက္ (soft water) ႏွင့္ pH value

ေရသြက္ - ဆပ္ျပာနွင့္ အလြယ္တကူ အျမဳပ္ထြက္ေတာ့ ေရ ။

ေရေစး - ဓါတ္ဆားမ်ားေပ်ာ္၀င္ေနေသာေရ ။ ကယ္ဆီယမ္ ၊ မဂ္နီစီယမ္ ၊ ကာဗြန္နိတ္ ဆာလဖိုက္ ဓါတ္ဆားမ်ားေပ်ာ္၀င္ေနေသာေရ ျဖစ္ပါတယ္။
ယာယီေရေစး - ေရကို ဆူပြက္ေအာင္ က်ိဳခ်က္ရုံျဖင့္ ေရသြက္ ျဖစ္ေစေသာေရျဖစ္သည္ ။ ကာဗြန္နိတ္(alkaline)ဓါတ္ဆားမ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ ေရျဖစ္သည္ ။ အပူေပးပါက ကာဗြန္နိတ္မ်ားအျဖစ္ အနယ္က်လာမည္ျဖစ္သည္ ။ ဒီလို equation ပါ
Calcium bicarbonate → Calcium carbonate + Water + Carbon dioxide

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

ထာ၀ရေရေစး - ထာ၀ရေရေစးဆိုသည္မွာ non carbonate , non alkaline မ်ားေပ်ာ္၀င္ေနေသာ ေ၇ျဖစ္သည္ ။ အပူခ်ိန္ ျမင့္ေလ အနည္ အႏွစ္မ်ား က်မည္ျဖစ္သည္ ။
Carbonate hardness compounds - Calcium carbonate (CaCO3),Magnesium carbonate (MgCO3),
Calcium bicarbonate (Ca(HCO3)2),Magnesium bicarbonate (Mg(HCO3)2),
Calcium hydroxide (Ca(OH)2),Magnesium hydroxide (Mg(OH)2).

Noncarbonate hardness compounds - Calcium sulfate (CaSO4),Magnesium sulfate (MgSO4),Calcium chloride (CaCl2)
Magnesium chloride (MgCl2)

pH value = Potential of Hydrogen ion
အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီတြင္ ေရ၏ pH value သည္ သံုည ႏွင့္ ၁၄ ၾကားတြင္ရွိသည္ ။
pH value = 7 ရွိတဲ့ ေရသည္ ဘက္မလိုက္ေရ (natural water)
pH value < 7 ရွိတဲ့ေရသည္ အက္စစ္ဓါတ္မ်ားေသာေရ ။ တန္းဖိုး နည္းေလေလ အက္ဆစ္ဓါတ္မ်ားေလေလျဖစ္သည္ ။
pH value > 7 ရွိတဲ့ေရသည္ အယ္ကလိုင္း(alkaline) မ်ားေသာေရျဖစ္ျပီး ။ တန္ဖိုးမ်ားေလေလအယ္ကာလိုင္း ဓါတ္မ်ားေလေလျဖစ္ပါတယ္ ။
ဘိုင္လာ အတြင္းရွိ သင့္ေတာ္ေသာ pH value က ၈.၅ ကေန ၁၁ လို.ဆိုပါတယ္ ။
Raw Water Treatment
ကြ်န္ေတာ္သိထားတဲ့ Water Treatment process ကေတာ့ softener နဲ. Ion exchange method ပါ ။
ေရမွာေပ်ာ္၀င္ေနတဲ့ ဓါတ္ဆားကို ဓါတ္ခဲြ.ၾကည့္ရင္ ဓါတ္ဖို (Cat-ion) နဲ. ဓါတ္မ (An-ion) ဆိုျပီးေတာ့ရတယ္ေလ ။
Base ion exchange softening နည္းကေတာ့ ေရေစးျဖစ္ေစတဲ့ ကယ္ဆီယမ္ မဂ္နီစီယမ္ ဓါတ္ဆားမ်ားရဲ. (positive ion) မ်ားရဲ. Hardness ကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္လုပ္ေပးတာပါ ။ ပထမဆံုး ေရေစးကို filter စစ္ျပီးေတာ့ အိမ္သံုးစားေတြ ထည့္ထားတဲ့ (Sodium zerolite resin) ကိုျဖတ္ျပီး ေရတြင္ပါ၀င္တဲ့base ion ေတြကို ဆိုဒီယမ္ အိုင္းယြန္းမ်ားနဲ. လဲလွယ္လိုက္ေတာ့ Hardness ေလ်ာ့နည္းသြားတာေပါ့ ။ဆိုဒီယမ္ဓါတ္ဆားမ်ားက အိမ္သံုးဆားျဖစ္ျပီး ေရေစးမျဖစ္ေစနိင္ပါဘူး ။ ေရေစးျဖစ္ေစတဲ့ ကယ္ဆီယမ္ မဂ္နီဆီယမ္ ဓါတ္ဆားေတြကေတာ့ zerolite resin ထဲမွာက်န္ခဲ့မွာျဖစ္လို. Hardness ကိုေလ်ာ့သြားမွာေလ ။ အိမ္သံုး ဆား(NaCl) ကို regeneration (အသစ္လဲလွယ္ျခင္း) ကို hardness ေလ်ာ့ခ်မႈ က်ဆင္းလာရင္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမယ္ ။

cy
04-03-2010, 05:24 PM
http://www.myanmarengineer.org/mefuploader/uploaded_files/Deaerator.png

ဒါကေတာ့ ဘိုင္လာ feed tank ရဲ. Diagram ေလးပါ Pressure deaerator လို.ေခၚပါတယ္ ။ အဲ့ဒီဘိုင္လာ
feed tank က boiler feed pump ရဲ. အျမင့္တေနရာမွာထားရတယ္ ။ ဘိုင္လာ feed tank ကအပူခ်ိန္ ၈၀
ကေန ၉၀ ေလာက္ရွိပါတယ္ ။ အဲ့ဒီမွာ oxygen ကိုအပူေပးျပီးေတာ့ စတင္ဖယ္ထုတ္ရပါတယ္ ။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ oxygen ဟာ corrosion ျဖစ္ေစနိင္လို႕ပါပဲ ။
Saturation temperature ျဖစ္ေနတဲ့ ေရဟာ တျခား gas ေတြ မ၀င္နိင္ေတာ့ဘူးလို. ဆိုပါတယ္ ။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေရကို steam ျဖစ္အားပိုေကာင္းေအာင္လို. Dome ထဲမွာ water drop ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရပါတယ္
အဲ့လိုလုပ္ခ်င္းအားျဖင့္ ေရ၇ဲ.အပူခ်ိန္ဟာ ျမန္ျမန္ တက္လာျပီးေတာ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ဖယ္ထုတ္ေစပါတယ္ ။

Water vessel ရဲ. ေရ Level ကိုေတာ့ solenoid valve နဲ.ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္ ။

အပူေပးမယ့္ steam ကိုလဲ pressure control လုပ္ရျပန္တယ္ ။ အဲ့ဒါမွ deaerator မွာ အပူခ်ိန္ကို

တည္ျငိမ္မႈရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ steam / air mixture ဒီဇိုင္းကိုေတာ့
Dalton's Law of partial pressures and Henry's Law ေတြကေန တြက္ခ်က္ေပးရမွာပါ

ကိုထြန္း
04-03-2010, 05:41 PM
http://www.myanmarengineer.org/mefuploader/uploaded_files/Deaerator.png
Water vessel ရဲ. ေရ Level ကိုေတာ့ solenoid valve နဲ.ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္ ။


Drum Water Level ကို၊ Float Switch, Level Switch, Level Detector Electrode, Level Transmitter မၽားနဲ႕ Detect လုပ္ၿပီး၊ Feed Pump ကိုလိုသလိုေမာင္းကာ Control လုပ္တယ္လို႕၊ ထင္ပါတယ္။ Solenoid Valve နဲ႕ ထိမ္းခၽဳပ္တာဆိုရင္ေတာ႕.........Feed Pump ကို၊ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ႕ နည္းကိုလည္း၊ ကို CY အခၽိန္ရရင္၊ ေဆြးေနြးေပးပါဦးခင္ဗၽား။

cy
04-03-2010, 11:09 PM
Feed pump ကို မေရာက္ေသးပါဘူး deaerator ရဲ. Water vessel ထဲမွာ level sensor ထည့္ျပီး solenoid valve နဲ. ထိန္းတာပါ ။ control ပိုင္းေတြကိုေတာ့ ကြ်န္ာေတာ္ မသိဘူးဗ် ။ :'(

ကိုထြန္း
04-21-2010, 08:19 AM
Boiler Feed Water ကိုမွန္မွန္စစ္ေဆးဖို႕လိုပါတယ္။ သေဘ္ာမွာသံုးတဲ႕ Boiler Feed Water Test နဲ႕ Treatment တို႕နဲ႕ ပက္သက္တာေလးကို၊ မွတ္မိသေလာက္ ေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗၽား။

http://img411.imageshack.us/img411/4588/phchart.gif
pH Chart

Boiler Feed Water ဟာ System အတြင္းမွာ Stages မၽားေၿပာင္းလဲ Circulate လုပ္ေနၿပီးအေႀကာင္းအမၽိဳးမၽိဳးေႀကာင္႕ Impurities ဆိုတဲ႕ Gasses ေတြ နဲ႕ Undissolved Solids ေတြပါဝင္ေနပါတယ္။ Impurities ေတြကိုခြဲၿခားႀကည္႕တဲ႕အခါ
၁။ Oxygen, Carbon Dioxide နဲ႕ Amonia လို Dissoloved Gasses မၽား၊
၂။ Carbonnate နဲ႕ Bicarbonnate Hydroxide Content ေတြၿဖစ္တဲ႕၊ Acidity သို႕မဟုတ္ Alkalinity မၽား၊
၃။ Calcuim နဲ႕ Magnesium Salts ေတြၿဖစ္တဲ႕ Hardness မၽား၊
၄။ Condenser မွာအေအးခံတဲ႕အခါ Tube ေတြကတစ္ဆင္႕ Sea Water ထဲမွာၿဖတ္သန္းခဲ႕ရတာမို႕၊ အေႀကာင္းတခုခု ေႀကာင္႕ Sea water Ingress ဆိုတဲ႕ ပင္လယ္ေရ စိမ္႕ဝင္ေရာေနွာမွဳ ကေန၊ ေပါါေပါက္လာတဲ႕ Chlorine Content မၽား နဲ႕
၅။ Boiler Feed Water ကို ပံုမွန္ Blow Down မလုပ္ပဲ အခၽိန္ႀကာၿမင္႕စြာအသံုးၿပဳမွဳေႀကာင္႕ အနယ္အၿဖစ္ေရာေနွာပါဝင္ေနတဲ႕ Impurities မၽားဆိုၿပီးေတြ႕ရိွရပါတယ္။ Impurities ဆိုတဲ႕ Gasses ေတြ နဲ႕ Undissolved Solids ေတြဟာ Boiler ရဲ႕ Internal Parts ေတြၿဖစ္တဲ႕ Tubes ေတြနဲ႕ Internal Fittings ေတြကို Scale နဲ႕ Corrosion မၽားၿဖစ္ေပါါေစပါတယ္။

ဘိုင္လာသံုး ေရ မွာေပၽာ္ဝင္ေနေလ႕ရိွတဲ႕ Impurities ေတြက၊ CaCO3 လို႕ေခါါတဲ႕ ကယ္လစီယံကာဘြန္နိတ္၊ Ca(HCO3)2 ကယ္လစီယံဘိုင္ကာဘြန္နိတ္၊ CaSO4 ကယ္လစီယံ ဆာလဖိတ္၊ CaCl2 ကယ္လစီယံကလိုရိုက္၊ MgCO3 မဂၡနီစီယံကာဘြန္နိတ္၊ MgSO4 မဂၡနီစီယံဆာလဖိတ္၊ Mg(HCO3)2 မဂၡနီစီယံဘိုင္ကာဘြန္နိတ္၊ NaCl ဆိုဒီယမ္ကလိုရိုက္၊ Na2CO3 ဆိုဒီယမ္ ကာဘြန္နိတ္၊ NaHCO3 ဆိုဒီယမ္ဘိုင္ကာဘြန္နိတ္၊ NaOH ဆိုဒီယမ္ဟိုက္ဒေရာဆိုက္၊ Na2SO2 ဆိုဒီယမ္ဆာလဖိတ္ နဲ႕ SiO2 ဆီလီကြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ တို႕ၿဖစ္ပါတယ္။

ကယ္လစီယံကာဘြန္နိတ္ CaCO3, မဂၡနီစီယံကာဘြန္နိတ္ MgCO3, မဂၡနီစီယံဘိုင္ကာဘြန္နိတ္ Mg(HCO3)2 စတဲ႕ Impurities ေတြဟာ Boiler ေရသြားရာလမ္းေႀကာင္းေတြမွာ Soft Scale ကိုၿဖစ္ေစၿပီး၊ ကယ္လစီယံဘိုင္ကာဘြန္နိတ္ Ca(HCO3)2 ဟာ Soft Scale နဲ႕ ကာဘြန္ဒိုင္္ေအာက္္ဆိုက္ CO2 ကိုၿဖစ္ေစပါတယ္။

ကယ္လစီယံ ဆာလဖိတ္ CaSO4 နဲ႕ ဆီလီကြန္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ SiO2 ဟာ Hard Scale ကိုၿဖစ္ေစပါတယ္။ ကယ္လစီယံကလိုရိုက္ Cacl2, မဂၡနီစီယံဆာလဖိတ္ MgSO4 နဲ႕ မဂၡနီစီယံဘိုင္ကာဘြန္နိတ္ Mg(HCO3)2 တို႕ဟာ Corrosion ကိုၿဖစ္ေစပါတယ္။

ဆိုဒီယမ္ကလိုရိုက္ NaCl ကေတာ႕ Electrolysis ၿဖစ္ေစၿပီး၊ ဆိုဒီယမ္ ကာဘြန္နိတ္ Na2CO3, ဆိုဒီယမ္ဆာလဖိတ္ Na2SO2 နဲ႕ NaOH ကေတာ႕ Alkalinity ကို ၿဖစ္ေစပါတယ္။ ဆိုဒီယမ္ဘိုင္ကာဘြန္နိတ္ NaHCO3 ကေတာ႕ Foaming ဆိုတဲ႕အၿမွဳတ္ေတြကိုၿဖစ္ေစပါတယ္။

Alkaline သို႕မဟုတ္ Temporary Hardness ဟာ CO2 နဲ႕ H2O ေပါင္းစပ္ရာက ၿဖစ္ေပါါလာတဲ႕ H2CO3 ကာဘြန္နိတ္ အက္ဆစ္ နဲ႕ CaCO3 ကယ္လစီယံကာဘြန္နိတ္ေတြေပါင္းစပ္ရာက ေပါါေပါက္လာတဲ႕ Ca(HCO3)2 ကယ္လစီယံဘိုင္ ကာဘြန္နိတ္ ကေန ၿဖစ္ေပါါလာရၿခင္း ရယ္လို႕ မွတ္သားမိိပါတယ္။

တစ္ခါ Boiler ေရထဲက Alkaline သို႕မဟုတ္ Temporary Hardness Ca(HCO3)2 ဟာအပူေပးခံရတဲ႕အခါ၊ CaCO3 လို႕ေခါါတဲ႕ ကယ္လစီယံကာဘြန္နိတ္၊ CO2 နဲ႕ H2O အၿဖစ္ ၿပိဳကြဲသလို၊ Mg(HCO3)2 မဂၡနီစီယံဘိုင္ကာဘြန္နိတ္ဟာလည္း အပူေပးခံရတဲ႕အခါ၊ မဂၡနီစီယံကာဘြန္နိတ္၊ CO2 နဲ႕ H2O အၿဖစ္ၿပိဳကြဲၿပီး၊ Non-alkaline သို႕မဟုတ္ Permanent Hardness ဆိုတဲ႕ Scale + Carbonic Acid ကိုၿဖစ္ေစပါတယ္။

Alkaline သို႕မဟုတ္ Temporary Hardness နဲ႕ Non-alkaline သို႕မဟုတ္ Permanent Hardness တို႕ေပါင္းစပ္ရာက Total Hardness ကိုၿဖစ္ေပါါေစပါတယ္။

Boiler ေရထဲက ဆိုဒီယမ္ဘိုင္ကာဘြန္နိတ္ ကိုအပူေပးတဲ႕အခါ ဆိုဒီယမ္ကာဘြန္နိတ္၊ CO2 နဲ႕ H2O အၿဖစ္ၿပိဳကြဲသလို၊ ဆိုဒီယမ္ကာဘြန္နိတ္၊ ဟာ H2O နဲ႕ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ အပူေပးရာကေန 2NaOH ဆိုဒီယမ္ဟိုက္ဒေရာက္ဆိုဒ္ နဲ႕ CO2 တို႕လို႕ေခါါတဲ႕ Non-scale Forming Salts ေတြ ၿဖစ္ေပါါလာပါတယ္။ ထို႕အတူ Total Hardness နဲ႕ Non-scale Forming Salts ေတြဟာ Boiler ေရကို အပူေပးၿခင္းၿဖင္႕ ထပ္မံ ေပါင္းစပ္ကာ TDS Total Dissolve Solids မၽားအၿဖစ္ဖြဲ႕စည္းေပါါလာပါတယ္။

Boiler ရဲ႕ Internal Parts ေတြမွာ Scale နဲ႕ Corrosion မၽားၿဖစ္ေပါါၿခင္းကိုတားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ Boiler Water ကိုပံုမွန္စစ္ေဆးၿခင္းဆို တဲ႕ Testing ၿပဳလုပ္ၿပီး၊ လိုအပ္တဲ႕ Treatment ေတြကိုေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။

http://img685.imageshack.us/img685/5671/typicalautomatictdscont.png
Typical automatic TDS control system

Dissolved Oxygen ဆိုတဲ႕ Oxygen ပါဝင္မွဳအတြက္၊ တိုင္းတာစစ္ေဆးၿခင္းကို Indigo Carmine Method လို႕ေခါါဆိုကာ၊ Testing & Treatment Products ေတြကိုထုတ္လုပ္ ေရာင္းခၽတဲ႕ အခၽိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္းေတြက Oxygen Content ပါဝင္မွဳကို၊ Oxygen Analyzer ကဲ႕သို႕ Testing Equipment ေတြ နဲ႕ တိုင္းတာ စစ္ေဆး ေစၿပီး၊ အခၽိဳ႕ေသာအဖြဲ႕အစည္း ေတြ က Carmine သုတ္ထားတဲ႕ Strip ဆိုတဲ႕ အေခၽာင္းေလး ေတြကို Sample Water ဆိုတဲ႕ နမူနာေရထဲမွာ နွစ္ႀကည္႕ၿပီး၊ အေရာင္ေၿပာင္းလဲမွဳကို Reference အေနနဲ႕ ေဖာ္ၿပေပးထား တဲ႕ ဇယားမွာ ႀကည္႕နိဳင္ပါတယ္။

http://img441.imageshack.us/img441/624/ahandheldconductivityme.gif
Hand-held conductivity meter

Alkalinity အခၽိဳးအစားကို စစ္ေဆးတဲ႕အခါ၊ ဟိုးအရင္က Litmus Papers လစ္တမတ္စကၠဴစေလးေတြကို၊ နမူနာေရထဲမွာ နွစ္ႀကည္႕ၿပီး၊ အေရာင္ေၿပာင္းလဲမွဳကိုႀကည္႕ကာ Acid သို႕မဟုတ္ Alkaline ပါဝင္မွဳ pH Level ကိုစစ္ေဆးခဲ႕ရာက ယေန႕ေခါါတ္ကာလမွာေတာ႕ Electronic Instrument ေတြကိုသံုးကာ ပိုမိုတိကၽစြာတိုင္းတာစစ္ေဆးနိဳင္လာပါတယ္။ အသံုးၿပဳမယ္႕ Electronic Instrument ကို၊ အသံုးခၽစစ္ေဆးၿခင္းမၿပဳမီွ တိကၽတဲ႕ pH Level ကိုတိုင္းတာနိဳင္ေစဖို႕ Buffer Liquids တစ္မၽိဳးကိုအသံုးၿပဳကာ Calibrated ခၽိန္ညိွၿခင္း အရင္ၿပဳ လုပ္ရပါတယ္။

TDS ဆိုတဲ႕ Total Dissolved Solids ေတြပါဝင္မွဳကိုတိုင္းတာစစ္ေဆးတဲ႕၊ နည္းလမ္းမၽိဳးစံုအသံုးၿပဳကာစစ္ေဆးႀကၿပီး၊ ယေန႕ေခါါတ္ ္မွာေတာ႕ Boiler Water ထဲမွာပါရိွေနတဲ႕ Dissolved Minerals ေတြနဲ႕ Salts ေတြရဲ႕ Conductivity ကိုတိုင္းတာၿပီး၊ ppm Pulse per Million အခၽိဳးအစားနဲ႕နိွဳင္းယွဥ္ေဖာ္ၿပတဲ႕ Electronic Instrument ေတြကိုအသံုးၿပဳႀကပါတယ္။

Boiler မီးထိုးရာမွရရိွလာတဲ႕ Super Heated Steam တစ္နည္းအားၿဖင္႕ Dry Steam ဟာ Stages အမၽိဳးမၽိဳးကိုၿဖတ္သန္းၿပီး၊ Condenser မွာ Condensate ၿဖစ္ကာ၊ Steam မၽားလည္း ေရာေနွာပါဝင္ေနေသးတာမို႕ De-aerator Tank သို႕မဟုတ္ Cascade Tank မွာထပ္မံၿပီး၊ Condensate ၿဖစ္ေစပါတယ္။ Cascade Tank မွာ Condensate ၿဖစ္ၿပီး၊ ေရအၿဖစ္သို႕ Stage ေၿပာင္းလာတဲ႕ Boiler Feed Water ကိုလိုအပ္သ လို Treatment လုပ္ဖို႕ Sample ယူတဲ႕အခါ၊ ၂၅ ံ C ေလာက္အပူခၽိန္ရိွတဲ႕ ေရဟာစမ္းသတ္ဖို႕အတြက္အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ၿပီး၊ Treatment ေတြ နဲ႕ပက္သက္တာေလးေတြကိုေဖာ္ၿပပါဦးမယ္။

၁။ Dissolved Gasses of Oxygen and CO2 ပံုမွန္အားၿဖင္႕ De-aerator Tank သို႕မဟုတ္ Cascade Tank မွာ Condensate ၿဖစ္ရင္း၊ Dissolved Gasses ေတြၿဖစ္တဲ႕ Oxygen နဲ႕ CO2 တို႕ဟာအေငြ႕ပၽံ သြားႀကပါတယ္။ အခၽိဳ႕ Boiler ေတြမွာ Monitoring လုပ္နိဳင္ေစဖို႕ O2 နဲ႕ CO2 Analyzer ေတြကို Permanently တတ္ဆင္ထားႀကၿပီး၊ Oxygen နဲ႕ CO2 တို႕ပါဝင္မွဳကို စမ္းသတ္စစ္ေဆးတဲ႕အခါ အကယ္၍ ၿမင္႕မားေနပါက၊ Boiler ရဲ႕ Blow Down Valve ကိုဖြင္႕ခၽၿပီး၊ Steam ပမာဏကိုေလၽွာ႕ခၽရပါတယ္။ ေလၽွာ႕နည္းသြားတဲ႕ေရကိုေတာ႕ Boiler Make Up Water အေနနဲ႕ၿပန္လည္ၿဖည္႕ သြင္းၿပီး၊ မၽားေသာအားၿဖင္႕ Boiler Make Up Water အၿဖစ္ Fresh water Generator ကို အသံုးၿပဳ လို႕၊ Sea Water မွခၽက္ယူထားတဲ႕ Distilled Water ကိုအသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ တစ္ခၽိဳ႕ Boiler ေတြမွာေတာ႕ Cascade Tank မွ တစ္ဆင္႕ Oxygen နဲ႕ CO2 ကိုဖယ္ရွားတဲ႕နည္းလမ္းအၿပင္ Boiler ရဲ႕ Blow Down Valve ကိုအနည္းငယ္ Partially Open ဖြင္႕ထားၿပီး၊ Hot Well ထဲကို Steam အေနနဲ႕အဆက္မၿပတ္၊ Blow Down လုပ္ကာ ေရအၿဖစ္နဲ႕ Cascade Tank အတြင္းသို႕၊ ၿပန္ပို႕ေပးတာမၽိဳးလည္းရိွသလို၊ Engine Room Bilges ထဲကို Steam အေနနဲ႕အဆက္မၿပတ္ Blow Down လုပ္ကာ ေလၽွာ႕ခၽတာမၽိဳးလည္းရိွပါတယ္။

၂။ Alkalinity Boiler Feed Water အတြက္အေကာင္းဆံုး pH Level ကေတာ႕ 8.5 pH ၿဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီပမာဏထက္ေလၽွာ႕နည္းတဲ႕အခါ Acid ပမာဏဘက္ေရာက္လာတာမို႕ Boiler Tubes ေတြနဲ႕ Internal Structure ေတြကို၊ Corrosion ၿဖစ္ေပါါေစၿပီး၊ ပိုတဲ႕အခါ Boiler Tubes ေတြနဲ႕ Internal Structure ေတြကို၊ Scaling ၿဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ Alkalinity ဆိုတဲ႕ pH Level ကိုထိမ္းညွိထားနိဳင္ဖို႕ကိုေတာ႕ ဆိုဒီယမ္ ေဖာ႕စဖိတ္ဆိုဒါ NaPo4 ကိုထည္႕သြင္းအသံုးၿပဳပါတယ္။

၃။ Hardness ကေတာ႕ Calcium နဲ႕ Magnesium ဓါတ္မၽား Boiler Feed Water မွာၿမင္႕မားစြာပါဝင္မွဳေႀကာင္႕ ေပါါေပါက္လာရတာ ၿဖစ္ၿပီး၊ Hardness ေႀကာင္႕ Boiler Tubes ေတြ နဲ႕ Internal Structure ေတြကို၊ Scaling ၿဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ Polymers အမၽိဳးအစား ဒါမွမဟုတ္ Carbonates နဲ႕ Phosphates ကိုအသံုးၿပဳလို႕ ဖယ္ရွားမွဳၿပဳေလ႕ရိွပါ တယ္။

၄။ Chlorine Content ကေတာ႕ အသံုးၿပဳႀကီးၿပီး Steam ဟာ၊ Condenser Tube ေတြကတစ္ဆင္႕ မွာ၊ Sea Water ကိုသံုးၿပီး ၿဖတ္သန္းအေအးခံတဲ႕ အခါ၊ အေႀကာင္းတစ္စံုတစ္ခု ုေႀကာင္႕ Condenser Tube Corrosion ၿဖစ္ကာ ေပါက္ၿပီး၊ Sea Water နဲ႕ Steam ေရာေနွာၿပီး Cascade Tank ထဲမွာ၊ ဆားဓါတ္ Chlorine ပါတဲ႕ Condensate Water အၿဖစ္ဝင္ေရာက္ ္လာတတ္ၿပီး၊ Feed Pump မွတစ္ဆင္႕ Boiler အတြင္းကိုဝင္ေရာက္သြားတဲ႕အခါ၊ Boiler Tubes ေတြနဲ႕ Internal Structure ေတြကို Corrosion ၿဖစ္ေစပါတယ္။ ပံုမွန္ Test လုပ္ၿခင္းၿဖင္႕ Chlorine ရဲ႕ ppm ရုတ္တရက္ၿမင္႕တက္လာတာကိုသိနိဳင္သလို၊ Salino Meter တတ္ဆင္အသံုးၿပဳၿခင္းၿဖင္႕လည္း ၊ သိနိဳင္ပါတယ္။ Chlorine ပါဝင္မွဳရိွလာရင္ေတာ႕ Boiler ကိုရပ္ၿပီး၊ Blow Down လုပ္ကာ Condenser Tubes မၽားပါဝင္တဲ႕ Cartridge တစ္ခုလံုးကိုအစားထိုးလဲလွယ္ၿခင္း နဲ႕ ယာယီအသံုးၿပဳနိဳင္ေစဖို႕ Leak ၿဖစ္တဲ႕ Tube ေတြကို Plug In လုပ္ၿပီး၊ Blank လုပ္ၿခင္း ဆိုၿပီးရိွကာ၊ Blank လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း စုစုေပါင္း Tubes အရည္အတြက္ရဲ႕ 10 % ေလာက္အထိ Blank လုပ္ကာအသံုးၿပဳလို႕ရပါတယ္။

၅။ TDS Total Dissolved Solids ေတြအတြက္ကိုလည္း၊ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ Electronic Instruments ေတြကိုတတ္ဆင္အသံုးၿပဳၿပီး၊ Boiler Feed Water အတြင္းရိွ TDS ေတြရဲ႕ ppm ပါဝင္မွဳအခၽိဳးအစားကိုတိုင္းတာစစ္ေဆးကာ လိုအပ္သလို Blow Down လုပ္ၿခင္းနဲ႕ Make Up Water ၿဖည္႕သြင္းၿခင္းကိုေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

http://img204.imageshack.us/img204/6929/typicalpositionforabott.png
Typical position for a bottom blowdown valve

zeroff
04-21-2010, 10:33 AM
အသိပညာေတြကို ခုလို မွၽေဝေပးတဲ့ အတြက္ ကိုထြန္းကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ Boiler Water pH နဲ႕ပတ္သက္လို႔ နည္းနည္း ေပါ့ ဝင္နွမ္းျဖဴး တာပါ..
Marine boiler ေတြက pH ကို 8.5 အျဖစ္ maintain လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္ (chemical ကို cascade tank မွာ dosing လုပ္တတ္ပါတယ္)
Industrial boiler ေတြမွာလည္း pH က Marine Boiler နဲ႔ အတူတူပါပဲ.. ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႔ boiler ေတြၾကေတာ့ pH ကို ဒိထက္ျမင့္ၿပီးသံုးေလ့႐ွိပါတယ္..

http://img202.imageshack.us/img202/6397/curve.jpg
ပံု အရ pH 11 to 12 ဟာ အေကာင္းဆံုး ပါ.. ဒါေပမယ့္ Drain water ဟာ very High pH ျဖစ္တာေၾကာင္႔ public drain မလုပ္ခင္ pH neutralise လုပ္ရပါတယ္..
Singapore မွာေတာ့ sewer ထဲလြတ္တဲ့ေရဟာ pH 9 ေအာက္မွာပဲ႐ွိရပါတယ္.. Marine မွာေတာ့ overboad control က 15 ppm (OWS လို) နဲ႔ပဲ စံယူမယ္ထင္ပါတယ္..

တကယ္တန္းေတာ့ pH တခုတည္း မဟုတ္ပဲ Alkalinity ppm ဟာလည္း Boiler water အတြက္ အေရးပါ တဲ့ အခ်က္ပါ..
pH ဘယ္ေလာက္ maintain လုပ္မလဲ ဆိုတာ Alkalinity ဘယ္ေလာက္ ပါေန သလဲေပါ ္မူတည္ေနလို႔ပါ..
ဒီေနရာမွာ "Baylis Curve" က မသိလို႔မျဖစ္ပါ
http://www.thewatertreatments.com/wp-content/uploads/corrosion-alkanility-relationship-water-ph.gif
Curve အရ pH 7 လည္း Boiler Water အျဖစ္သံုးလို႔ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ Alkalinity ကို 300ppm မွာ maintain လုပ္ရပါမယ္.. pH နဲေလ corrosive & scale-forming free ျဖစ္တဲ့ windows က်ဥ္းသြားေလပါ..
windows က်ဥ္းသြားေလ control အတြက္ခက္ေလေပါ့ .. အဲဒါေၾကာင့္ windows လဲက်ယ္ၿပီး pH neutralise စရိတ္လဲမကုန္တဲ့ pH8.5 ဟာ eco အရ အသံုး မ်ားလာပါတယ္

အားလံုးကိုေလးစားလ်က္
Zeroff

ကိုလင္း
04-21-2010, 05:18 PM
ဖို၇မ္မွ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
အခုလို ရွင္းျပေပးတာေက်းဇူးပါ၊ စာဖတ္ေနရင္း တခုေလာက္ ေမးခ်င္လာလို့ပါ
မဆိုင္ရင္လဲ ေနရာေျပာင္းေမးပါမယ္၊
က်ေနာတို့ လုပ္ငန္းတခ်ိဳ့မွာ cooling twer 20 ton မွ 300 ton ထိစသျဖင့္ သံုးပါတယ္
ဒီေနရာမွာ boiler နဲ့ coling tower တို့ တြက္ခ်က္ပံုမ်ား တူမယ္လို့ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္
water quality testing လုပ္တာလဲ တူပါမယ္
ဒီေနရာေလးမွာ သိတာေလး မ်ေ၀ေျဖေပးပါခင္ဗ်ား

ကိုလင္း

cy
06-01-2010, 10:32 PM
Water Tube boiler
http://api.ning.com/files/Hxesj4df2RYUCrP7jRAe2RILufAddOpOqwwt*LzFmoSTf9E6maFH8VFKhOpw-kupU7D4Yg7Eutmaj3OxsMYMKvL-J2tbcmHk/watertu.JPG

Fire tube boiler
http://api.ning.com/files/zh8YmMw1jzQBpKBBBUhhPgdNfHmH1TrMvj2LL5sJYXx0XkVqW7j5w3vMn5LOp0nFkR7raLJPCEMwDOdY9pEvCVa1kKWB-UM1/firetu.JPG

Install boiler tube (အေတြ.အၾကံဳရင့္တဲ့ ဘိုင္လာေအာ္ပေရ တာေတြဆိုရင္ အသံၾကားရံုနဲ. tube ေပါက္မေပါက္ သိပါတယ္တဲ့ ။
http://api.ning.com/files/5TwCfXPJvwx8p9eimYGHU3jPd-OORa-hg0AmAJNJyvqCqDoG8nDOEpoP3QanMJv2GdnAIp3uxoayTl5IB9dDGRH2Pa1FvljS/ok.JPG

ကိုထြန္း
11-24-2011, 09:40 AM
Boilers ေတြမွာ coal, oil နဲ႔ gas တို႔ကို၊ common fuel အၿဖစ္အသံုးၿပဳပါတယ္။ coal ဆိုတဲ႔၊ ေကၽာက္မီးေသြး (http://en.wikipedia.org/wiki/Coal)ဟာ၊ carbon content ကာဘြန္ပါဝင္မွဳမၽားတဲ႔၊ solid fuel ၿဖစ္ၿပီး၊ carbon content အေပါါမူတည္လို႔၊ peat coal , lignite coal သို႔မဟုတ္ brown coal, bituminous coal , semi-bituminous coal နဲ႔ anthracite coal ဆိုၿပီး၊ ခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။


http://img832.imageshack.us/img832/8769/97847853.jpg

Fig. Bituminous coal

http://img828.imageshack.us/img828/8812/26855562.jpg

Fig. Anthracite coal

bituminous coal (http://en.wikipedia.org/wiki/Bituminous_coal) နဲ႔ Antracite coal (http://en.wikipedia.org/wiki/Anthracite) ကို၊ boiler fuel အေနနဲ႔ အသံုးၿပဳပါတယ္။ bituminous coal နဲ႔ anthracite coal ေတြမွာ 1.5 % per weight အခၽိဳးအဆနဲ႔ sulfur ဟာပါဝင္ေနပါတယ္။


http://img220.imageshack.us/img220/2414/64920913.jpg

Fig. Processes Occurring during Combustion

boiler မီးထိုးစဥ္ combustion process အတြင္း၊ sulfur ဟာ၊ furnace အတြင္း atmosphere မွ၊ oxygen နဲ႔ ေပါင္းစပ္ကာ၊ Sulfur dioxide (SO2) (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide) နဲ႔ Sulfur trioxid (SO3) (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_trioxide) တို႔ကိုၿဖစ္ေပါါေစၿပီး၊ hydrogen ဟာ oxygen နဲ႔ေပါင္းစပ္ကာ၊ ေရ ကိုထုတ္ေပးပါတယ္။ combustion process ၿပီးဆံုးသြားတဲ႔အခါ၊ Sulfur trioxid ဟာ၊ ေရ နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ Sulfuric acid (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfuric_acid) ကိုၿဖစ္ေပါါေစပါတယ္။

combustion process အတြင္း၊ flue ရဲ႕ temperature မမွန္တဲ႔အခါ၊ Sulfuric acid ဟာ၊ condense ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔ၿပီး၊ boiler ရဲ႕ internal parts ေတြကို၊ corrosion ၿဖစ္ေစနိဳင္ပါတယ္။ flue gas ေတြနဲ႔အတူ၊ atmosphere အတြင္းေရာက္သြားတဲ႔အခါမွာလည္း၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းကၽင္ ကို ထိခိုက္ပၽက္စီးေစသလို၊ coal ash ဆိုတဲ႔ ေကၽာက္မီးေသြးၿပာေတြကလည္း၊ flue gas ေတြနဲ႔အတူ၊ atmosphere အတြင္းေရာက္သြားတဲ႔ အခါ၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းကၽင္ကို ထိခိုက္ပၽက္စီးေစနိဳင္ပါတယ္။


http://img600.imageshack.us/img600/1853/newpicturemv.png

Fig. Tangential firing burner

coal ကို၊ boiler fuel အၿဖစ္အသံုးၿပဳတဲ႔အခါ၊ boiler turn-down ratio (http://en.wikipedia.org/wiki/Turndown_ratio_%28boilers%29) နဲ႔ flexibility ေကာင္းေစဖို႔၊ 30+ pf burners ေတြကို၊ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ coal ကို၊ boiler fuel အၿဖစ္ အသံုးၿပဳတဲ႔ အခါ၊ boiler turn-down ratio နဲ႔ flexibility ေကာင္းေစဖို႔၊ 30+ pf burners ေတြကို၊ အသံုးၿပဳႀကပါတယ္။ burner ကို boiler ရဲ႕ wall ဒါမွမဟုတ္ အေပါါဖက္မွာတတ္ဆင္ထားၿပီး၊ pulverized fuel ရဲ႕ flow ကို၊ လိုအပ္သလို control လုပ္ေပးတဲ႔ burners ေတြကို pf burners (http://poisson.me.dal.ca/site2/courses/mech4840/16_TangentBurner%2707.pdf) ေတြလို႔ေခါါပါတယ္။ pf burner နဲ႔ မီးထိုးၿခင္းကို၊ front firing, opposed jet firing, tangential firing နဲ႔ down-shot firing ဆိုၿပီး၊ ခြဲၿခားနိဳင္ပါတယ္။

ဆက္ပါဦးမယ္။