ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္

Welcome to the ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္.

 1. ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား Last Post

  အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ မသိမျဖစ္ ဖိုရမ္မွ အသိေပးခ်က္မ်ား။

  1. စည္းကမ္းခ်က္ကုိ ရည္းစားစာဖတ္သလို ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္..

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 3
   • Posts: 8
  2. လည္မယ္ပတ္မယ္..ဘယ္လိုပါလိမ့္..ၾကည့္လိုက္အုံးမယ္..

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 49
   • Posts: 233
  3. ဖိုရမ္မွ အသင္း၀င္မ်ားသို့ ထုတ္ျပန္ရန္လိုအပ္ေသာ အသိေပးခ်က္မ်ား

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 43
   • Posts: 1,362
  4. မေမ႔နုိင္တဲ႔အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြ စုစည္းထားတဲ႔ေနရာေလးပါ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 31
   • Posts: 1,458
 2.   Last Post

  Please give feed back here anonymously.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Threads: 1
  • Posts: 23

  Last Post:

  08-17-2013 12:27 AM Go to last post
  1. Textile Engineering နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 7
   • Posts: 25
  2. စာရင္းကိုင္ အင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 9
   • Posts: 89
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 152
   • Posts: 1,440
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 17
   • Posts: 283
  5. Production Engineer နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 10
   • Posts: 51
  6. ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 20
   • Posts: 70
  7. ႏ်ဴကလီးယား အင္ဂ်င္နီယာပညာနယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 15
   • Posts: 137
  8. ဗိသုကာ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 52
   • Posts: 615
  9. မ်ဳိးရုိးဗီဇအင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 6
   • Posts: 53
  10. ေရနံႏွင္႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 48
   • Posts: 410
  11. စက္ရုပ္ပညာရပ္ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 23
   • Posts: 127
  12. ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 89
   • Posts: 1,401
  13. လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 77
   • Posts: 854
  14. သတၱဳေဗဒအင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 17
   • Posts: 104
  15. သတၱဳတြင္းအင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 6
   • Posts: 77
  16. Video Editing, Sound Recording , Mixing နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 21
   • Posts: 365

   Last Post:

  17. အီလက္ထေရာနစ္နယ္ပယ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 110
   • Posts: 1,086
  18. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 14
   • Posts: 105
  19. အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးပညာရပ္ျဖစ္ေစ။ တစ္ျခားဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စီးပြားပညာရပ္မ်ားျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 6
   • Posts: 16
  20. ေဆးပညာဆုိင္ရာ ေဆြေႏြးခ်က္မ်ား

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 4
   • Posts: 33
  21. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 4
   • Posts: 30
  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 50
   • Posts: 322

   Last Post:

  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 17
   • Posts: 102

   Last Post:

  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 6
   • Posts: 42
  4. ေရေၾကာင္းဗိသုကာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆာ့္၀ဲအသုံးျပဳမႈေဆြးေႏြးခန္း

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 12
   • Posts: 53
  1. ကြန္ပ်ဴတာ ဆိုင္ရာမ်ားကို ဒီမွာေဆြးေႏြးေပးၾကပါ( problem & how to )

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 449
   • Posts: 2,379

   Last Post:

   Private
  2. အသံုးခ်နုိင္သည္႔ Programming မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 61
   • Posts: 417
  3. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 51
   • Posts: 424
  4. office နဲ႕ ဆုိင္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ၊ အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 34
   • Posts: 151
  1. နိုင္ငံအလိုက္ ဘြဲ႕ယူစာတမ္းေတြနဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြကို ဒီမွာဖလွယ္ၾကပါ။

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 21
   • Posts: 179
  2. အင္ဂ်င္နီယာေတြ အသုံးတည့္ေစမယ့္စာအုပ္ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 77
   • Posts: 1,038
  3. အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ နဲ႕သက္ဆိုင္/မသက္ဆိုင္ ေပမယ့္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြအႀကိဳက္ စာအုပ္ ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 86
   • Posts: 1,431
  1. အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ နဲ့ သက္ဆိုင္/မသက္ဆိုင္ ေပမယ့္ အဖြဲ့ဝင္ေတြအၾကိုက္ websites ေတြပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 90
   • Posts: 347
  2. အဖြဲ့ဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရးသားဖြဲ့သီ ထားသမ်ွ ဝတၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး ေတြရဲ့ေနရာပါ ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 237
   • Posts: 2,271
  1. ျပည္တြင္း/ျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ား မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆုံဆည္းရာနယ္ေျမ

   Sub-Forums:

   1. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
   2. ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္
   3. ရတနာပံုတကၠသိုလ္
   4. ဒဂံုတကၠသိုလ္
   5. ထား၀ယ္တကၠသိုလ္
   6. မေကြးတကၠသိုလ္
   7. ျပည္တကၠသိုလ္
   8. ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္
   9. ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္
   10. ျမန္မာႏိူင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္
   11. မိတၳီလာေလေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္
   12. ေဆးတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)
   13. ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)
   14. ေဆးတကၠသိုလ္(မေကြး)
   15. ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္မႈတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)
   16. ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)
   17. ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္မႈတကၠသုိလ္(မႏၱေလး)
   18. သူနာျပဳတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)
   19. သူနာျပဳတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)
   20. ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)
   21. ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)
   22. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ေတာင္ႀကီး)
   23. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မေကြး)
   24. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(လားရႈိး)
   25. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မံုရြာ)
   26. ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္(ေမာ္လၿမိဳင္)
   27. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ေတာင္ငူ)
   28. ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္(ထား၀ယ္)
   29. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ကေလး)
   30. ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(လြိဳင္ေကာ္)
   31. ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)
   32. ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္(မႏ ၱေလး)
   33. စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)
   34. စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(မုံရြာ)
   35. စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)
   36. ပညာေရးတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)
   37. ပညာေရးတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း)
   38. အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္
   39. စစ္တကၠသိုလ္
   40. လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 55
   • Posts: 263
  2. TU/Institutes

   (1 Viewing)

   Technological Universities, Government Technological Institutes မ်ားမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆုံဆည္းရာ နယ္ေျမ

   Sub-Forums:

   1. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ရန္ကုန္ )
   2. မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကင္းေတာင္)
   3. နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မႏ​ ၱေလး)
   4. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ျမစ္ၾကီးနား )
   5. နည္းပညာတကၠသုိလ္ ( မိတၳီလာ )
   6. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ဗန္းေမာ္ )
   7. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( လိြဳင္ေကာ္ )
   8. နည္းပညာတကၠသုိလ္ ( ျပည္ )
   9. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ဘားအံ )
   10. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ကေလး )
   11. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ေမာ္လျမိဳင္ )
   12. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( စစ္ေတြ )
   13. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( က်ဳိင္းတံု )
   14. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ပင္လံု )
   15. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( လားရႈိး )
   16. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ေက်ာက္ဆည္ )
   17. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( မံုရြာ )
   18. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ပခုကၠဴ )
   19. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( မေကြး )
   20. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ေတာင္ငူ )
   21. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ထား၀ယ္ )
   22. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ျမိတ္ )
   23. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ပုသိမ္ )
   24. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ဟသၤာတ )
   25. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( မအူပင္ )
   26. ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသုိလ္
   27. နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေအးသာယာ)
   28. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( ေမွာ္ဘီ )
   29. နည္းပညာတကၠသိုလ္ ( သန္လ်င္ )
   30. နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရမည္းသင္း)
   31. သံတြဲ GTI
   32. အင္းစိန္ GTI
   33. ေက်ာက္ပန္းေတာင္း GTI
   34. ျပင္ဦးလြင္ GTI
   35. ပူတာအို GTI
   36. ေခ်ာက္ GTI
   37. ေရနံေခ်ာင္း GTI
   38. ၀ါးခယ္မ GTI

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 146
   • Posts: 1,082
  1. ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကားဖူးနားဝ ျဖစ္ျဖစ္ ဟာသ ေလးေတြတင္ရမယ့္ေနရာပါ ... (ဘယ္လိုဟာသမ်ဳိးေတြ မတင္သင့္ဘူး ဆိုတာေတာ့သိရမယ္ေနာ္)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 147
   • Posts: 954
  2. အ၀တ္အစား ေကသာ စတုိင္ ပဲမ်ားၾကမယ္ေလ...

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 8
   • Posts: 67
 3. FAQ & Request Zone Last Post

  မိမိတို႕ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ား၊ ဖုိရမ္အခက္အခဲမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား စသျဖင့္ ေတာင္းဆိုေမးျမန္းရန္

  1. ေရာက္တတ္ရာရာေလးေတြ ဒီမွာေျပာသြားၾကပါ..

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 302
   • Posts: 4,532
  2. မိမိ သိလိုေသာ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဒီေနရာေလးမွာ ေမးျမန္းၾကတာေပါ႔ ..

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 222
   • Posts: 790
  3. ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာျပသနာမ်ားသာ(အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာျပသနာမ်ား မပါ၀င္ပါ)

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 817
   • Posts: 4,154
  4. ဖိုရမ္သံုးရတာ အဆင္မေျပပါက၊ အခက္အခဲရွိေနပါက ေမးျမန္းရန္

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 117
   • Posts: 557
  5. လိုအပ္သည္မ်ား ေတာင္းဆုိရန္

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 268
   • Posts: 1,859
  6. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 68
   • Posts: 473
  7. ေခါင္းစဥ္ရွာမရ ျပဳမရဘူးလား ထပ္ရွာၾကည့္ပါဦး.ေတြ႔ဘူးကြာ..ဒါဆို ဒီမွာ ပစ္သြင္းလိုက္.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Threads: 56
   • Posts: 207

What's Going On?

Currently Active UsersCurrently Active Users

There are currently 27 users online. 1 members and 26 guests

Most users ever online was 395, 01-03-2011 at 07:03 PM.

 1. Melvin

ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္ Statisticsျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဖုိရမ္ Statistics

Threads
8,281
Posts
69,634
Members
20,561
Active Members
157

Welcome to our newest member, bluedove

Icon LegendIcon Legend

Contains unread forum posts
Contains unread forum posts
Contains no unread forum posts
Contains no unread forum posts
Forum is a category
Forum is a category
Forum is a Link
Forum is a Link