ကဲ .. မိတ္ေဆြတုိ႔ က်ေနာ္ရွာေဖြထားတဲ့ ဇာတ္ကားေတြေရာ အစုံပလုံေပါ့ေနာ္ ..
က်ေနာ္ Mediafire နဲ႔ တင္ေပးႏုိင္မယ့္ ဇာတ္ကားစာရင္းကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
ႀကိဳက္သေလာက္ေတာင္းပါ။ အကုန္တင္ေပးပါ့မယ္ ...။
[size=24pt]ဇာတ္ကားအားလုံးေပါင္း ၁၂၇၆ ကားရွိပါတယ္။[/size]ေလေျပေလး