ကြန္ပ်ဴတာမွာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို Record vedio ေလးလုပ္ၿပီး ျပန္မ်ွခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုိင္းေပၚတင္ခ်င္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိလုပ္ရလဲဗ်