လက္​႐ွိ TU Pathein မွာ​ပညာသင္ယူ​ေ​နတဲ့ ​ေက်ာင္​းသားတစ္​​ေယာက္​ပါ
TU Pathein ကသူ​ေတြ MEF မွာ႐ွိၾက​ေသးလား