နည္းပညာတကၠသိုလ္(လားရွိဳး) တြင္ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အထိပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ ပထမအၾကိမ္ အာစရိယူပူေဇာ္ပြဲကုိ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴေငြထည့္၀င္လွဴဒါန္းခ်င္သူမ်ား၊ ကံစမ္းမဲလက္မွတ္အားေပးခ်င္သူမ်ား ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ဆက္သြယ္ရန္- တင္ဇာ၀င္း 09 250 249 296 , 099 769 42869
သူရထြန္း 09 400473242